Rauhan ja sovinnon puolesta

Rauhaa ei ole ilman kestävää kehitystä, eikä kestävää kehitystä saada aikaan ilman rauhaa. Väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu, terrorismi, sodat ja konfliktit vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään ympäri maailmaa.

Naisten oikeuksiin ja osallistumismahdollisuuksiin investoiminen on yksi tehokas keino estää sotia ja rakentaa rauhaa. Kolme rohkeaa naista kertovat omasta työstään ääriliikkeiden kasvun lopettamiseksi sekä rauhan, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.