Päällikkö mitätöi 330 lapsiavioliittoa Malawissa

Dedzan alueen vanhempi päällikkö Theresa Kachindamoto mitätöi 330 lapsiavioliittoa hallitsemallaan alueella Malawissa kesällä 2015. Tavoitteena oli rohkaista nuoria palaamaan kouluun sekä jatkamaan tervettä lapsuutta.

Yksi näistä nuorista on Bernadetta Matison. Hän meni naimisiin 15-vuotiaana ja tuli raskaaksi samana vuonna.

”Jätin kouluni kesken raskauteni takia. Olen nähnyt lapsiavioliittojen huonot puolet. Kun ajattelen asiaa, ymmärrän, että avioituminen niin nuorena ei ole hyvä asia. Jotkut joutuvat jopa väkivallan uhriksi, mikä ei ole oikein”, sanoo Bernadetta.

Lapsiavioliitot ja raskaaksi tuleminen ovat pääsyitä nuorten koulutien katkeamiselle Malawissa. Monet nuoret tytöt, jotka ovat keskeyttäneet koulun, jäävät ilman mahdollisuutta ansaita tuloja, mikä puolestaan johtaa turvattomuuteen ja altistaa tytöt väkivallalle. Vaikka Malawin alakouluissa on tasaväkisesti poikia ja tyttöjä, alle puolet tytöistä on koulussa kahdeksannen luokan jälkeen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja UNICEF ovat yhdistäneet Malawissa voimansa perinteisten johtajien, kuten päällikkö Kachindamoton kanssa. Tavoitteena on kitkeä lapsiavioliitot sallivat kulttuuriset ja uskonnolliset käytännöt.

”En halua nuoria avioliittoon. Heidän täytyy käydä koulua. Yksikään lapsi ei saa oleskella kotona tai tehdä kotitöitä silloin kun pitäisi olla koulussa”, sanoo päällikkö Kachindamoto.

Päällikkö painottaa myös, että hänen nuoruudessaan naimisiinmeno nuorena oli normaalia. Tämän päivän mahdollisuuksia ei ollut helposti saatavilla.

Yhtä moni tyttö kuin poika aloittaa koulunkäynnin Malawissa, mutta tytöistä alle puolet suorittaa peruskoulun loppuun. (Kuva: United Nations Malawi)
Yhtä moni tyttö kuin poika aloittaa koulunkäynnin Malawissa, mutta tytöistä alle puolet suorittaa peruskoulun loppuun. (Kuva: United Nations Malawi)

Koulutus merkitsee tulevaisuutta

UN Womenilla on keskeinen rooli Malawin kaltaisessa maassa, jossa puolet tytöistä joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana. Malawi hyväksyi huhtikuussa 2015 uuden avioliittoja, avioeroja ja perhesuhteita koskevan lain, jonka tekemisessä kesti 12 vuotta. Se nostaa avioliiton ikärajaa ilman vanhempien suostumusta 18 ikävuoteen. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta nuoriin, jotka ovat jo naimisissa.

Eri yhteisöt, mielipidevaikuttajat, nuoret pariskunnat sekä heidän vanhempansa vastustivat alun perin päällikkö Kachindamoton päätöstä mitätöidä lapsiavioliitot. Usein perheen vastustus liittyy myötäjäisiin, jotka avioliiton solmimisen yhteydessä on maksettu.

Vaikka monet suhtautuivat asiaan penseästi, päällikkö Kachindamoto ei antanut periksi. Hän kampanjoi ovelta ovelle yhdessä äitien, uskonnollisten johtajien ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Päällikkö Kachindamoto erotti myös kyläpäälliköitä, jotka olivat antaneet suostumuksensa lapsiavioliitoille, vaikka yhteisöjen lakipykälät kielsivät ne jo ennen uutta avioliittolakia.

Nyt kun päälliköt ovat hyväksyneet uuden roolinsa, uutta lakia on helpompi toteuttaa. Myös vanhempien asenteet muuttuvat. Kaikki tämä koituu Malawin tyttöjen parhaaksi.

“Sanon usein vanhemmille: Jos tyttärenne on kouluttautunut, teillä ei ole hätää tulevaisuudessa”, sanoo päällikkö Kachindamoto.