Nuoret miehet horjuttavat vanhoja uskomuksia Libanonissa

Voi olla vaikeaa määritellä tarkkaa hetkeä, jolloin muutos astuu elämäämme. Libanonilaiselle Ali Raadille yksi tällainen hetki oli paikallisen väkivaltaa vastustavan KAFA-kansalaisjärjestön keskustelutilaisuus. Baalbekin kylässä opettajana työskentelevä Ali ei ennen juuri uhrannut ajatuksia sukupuolten tasa-arvon miettimiselle – kunnes osallistui KAFA-järjestön koulutukseen. “Lähestymistapa auttoi minua kyseenalaistamaan ja haastamaan itseni ja uskomukseni. Yhtäkkiä kaikki se, mitä olin oppinut vanhoilliselta yhteiskunnaltani, alkoi horjua.”

Nyt Ali vie itse muutosta eteenpäin Baalbekin miestenfoorumin kautta. Foorumi on osa laajempaa UN Womenin tukemaa aloitetta, jonka tarkoituksena on saada nuoret miehet liikkeelle sukupuolittuneen väkivallan lopettamiseksi. UN Women tukee tätä Oxfamin ja KAFAn yhteistyötä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen rahaston kautta.

Ali on joutunut miettimään myös omia rajojaan, sillä naisiin kohdistuvan väkivallan haastamisessa on kyse sekä isommasta ilmiöstä että henkilökohtaisen pohdinnan ja muutoksen prosessista. “Opimme erottamaan väkivallan eri muotoja, jolloin ymmärsin että harjoitan itsekin psykologista väkivaltaa”, Ali kertoo. “Työpajan jälkeen tein tutkimusta ja huomasin, että monet ihmiset harjoittavat väkivaltaa edes huomaamatta sitä.”

Miestenfoorumin kautta Ali ja muut tiimin jäsenet tekevät sinnikästä työtä haastaakseen syvälle juurtuneita ajattelu- ja toimintatapoja, joita ei aikaisemmin ole kyseenalaistettu. Samalla he oppivat yhteistyön voimaa. Muiden nuorten miesten järjestöjen ja opiskelijoiden kanssa he kokoontuvat keskustelemaan väkivallasta ja sen suhteesta yhteiskunnan perinteiseen miehen malliin.

Ali uskoo, että nuoret ihmiset, opiskelijat ja opettajat voivat olla todellisia muutoksentekijöitä. Miestenfoorumin toimintatapa on osoittanut tehokkuutensa. Ali muistaa, kuinka ihmiset eräässä kylässä reagoivat videoesitykseen, jossa käsiteltiin väkivaltaa, jota naiset joutuvat pelkäämään. “Ihmiset itkivät, se sai aikaan vallankumouksen kylässä. Ihmiset vaativat kylän uskonnollisia johtajia toimimaan näissä asioissa. Vain puolessa vuodessa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on tullut siellä tavallinen puheenaihe.”

Nuorten miesten aktivoimiseen tähtäävä aloite on saanut aikaan mullistavia muutoksia libanonilaisten mielipiteissä. Vuonna 2010 opiskelijat neljästä Beirutin yliopistosta muotoilivat viestejä, jotka toivat esiin sen, kuinka väkivallaton yhteiskunta hyödyttää kaikkia. Viesteistä koottiin ulkomainoskampanja, jonka taulut täyttivät Beirutin keskustan juuri kun maan parlamentissa keskusteltiin perheväkivallasta.

Huomion kiinnittäminen sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan sai aikaan sen, että lopulta 128 kansanedustajaa asettui tukemaan perheväkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä – tällä kannalla oli myös puolet miespuolisista kansanedustajista. Vaikka laki odottaa edelleen lopullista hyväksyntäänsä, sen puolesta kampanjoi nyt enemmän ihmisiä kuin koskaan.

Ali Raad näkee tien väkivallattomaan yhteiskuntaan hyvin käytännöllisenä kysymyksenä. “Se tulee vaatimaan pitkäaikaisia ponnistuksia, koska yhteiskunnallisten roolien takana on vuosisatoja pitkät perinteet”, hän sanoo.

“Mutta ensimmäinen askel on antaa ihmisille tietoa väkivallan kaikista muodoista ja tehdä väkivaltainen maskuliinisuus häpeän aiheeksi yhteiskunnassamme.”


Päivitys 10.4.2014:

Libanonin parlamentti hyväksyi perheväkivallan vastaisen lain vuosia kestäneen kampanjoinnin jälkeen 1.4.2014. KAFA jatkaa vaikuttamistyötä uuden lain täydentämiseksi niin, että se puuttuu mahdollisimman kattavasti perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.