Naisvaltuutettu tarttui toimeen: Kaatopaikan tilalle vaahterametsä

Vielä vuosi sitten neljän tuhannen asukkaan Taraclian kylä 51 kilometrin päässä Moldovan pääkaupungista Chiṣinằusta kärsi laittoman kaatopaikan terveyshaitoista ja pahasta hajusta.

Nyt UN Womenin tukemana kunnanvaltuutettu Pelaghia Traci on saanut kaatopaikan katoamaan. Kaatopaikan tilalla on pieni vaahtera- ja saarnimetsä sekä paljon raikasta ilmaa.

Pelaghia tarttui toimeen, koska hän piti kaatopaikkaa ihmisten terveydelle haitallisena ekologisena pommina.

Vaikka Taraclian kylässä sijaitsee eräs Moldovan kuuluisimmista luonnonnähtävyyksistä, suojeltu Rapa lui Visan, maisemaa rumentavalle laittomalle kaatopaikalle ei tehty paljon mitään ennen kuin Pelaghia puuttui asiaan.

Ensimmäisen kauden valtuutettuna Pelaghia osallistui UN Womenin tukemaan naispoliitikkojen mentorointiohjelmaan, jossa hän kehitti ongelmanratkaisukykyjään ja yhteisön osallistamista.

Laitoin kaatopaikka sai väistyä metsän tieltä.

Keskusteltuaan kyläläisten kanssa hän ehdotti, että paikallinen yhteisö yhdessä puhdisti roskakasoja. Projekti yhdisti kaikenikäisiä ja eri ammattitaustaisia ihmisiä työntekijöistä yrittäjiin, nuoriin ja eläkeläisiin.

Rohkaisimme ihmisiä toimimaan yhdessä, koska taloudellisten resurssien puute ei saisi olla esteenä”, Pelaghia kertoo.

”Puhdistimme kaksi hehtaaria maata ja teimme hedelmällisestä maasta alustan puiden istutukselle. Kaksi kuukautta myöhemmin 2000 tervettä puuta korvasi kaatopaikan.”

Pelaghian aloite sai Taraclian kylän kehittämään yhteisön jätehuoltoa. Paikalliset asukkaat ovat kiitollisia metsästä, joka paransi heidän elämäänsä.

”Pahat hajut ovat hävinneet kylästämme ja ihmiset ovat terveempiä”, kertoo kylässä asuva Victoria Scorocârjă.

Naisten tukeminen avainasemassa

Naisten edustus Moldovan politiikassa ja päätöksenteossa on alle kansainvälisen tason eikä vastaa maan kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksia. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee Pelaghian kaltaisten naisten osallistumista päätöksentekoon, koska se on elintärkeää demokratialle. Ohjelman tuella myös ensimmäiset romaninaiset ovat nousseet vaaleilla valituiksi edustajiksi

Kansallinen mentorointiohjelma Inspir-o! on osa naisten osallistumista tukevaa ohjelmaa. Se on tarkoitettu naispuolisille kunnanvaltuutetuille.

Tähän mennessä kansallinen mentorointiohjelma on laittanut liikkeelle 24 naisvaltuutettujen aloitteesta syntynyttä yhteisöprojektia ja tukenut paikallisten asukkaiden osallistumista lähes sadassa yhteisössä.

(Kuvat: UN Women/Rena Effendi ja Dorin Goian)