Morogoron naiset yhdistivät ammattitaitonsa köyhyyden voittamiseksi

”Meidän on yhdistettävä voimamme, jos haluamme olla vahvoja”, sanoo Batuli Massawe. Sieniä viljelevästä 46-vuotiaasta Batulista on tullut kunnioitettu yrittäjä Morogorossa, vajaat 200 kilometriä länteen Tansanian pääkaupungista.

Tansanian pääelinkeino maatalous tuottaa lähes puolet maan bruttokansantuotteesta ja työllistää noin kaksi kolmasosaa työväestä. Vaikka maatalous on erityisen naisvaltainen ala, naiset pääsevät harvoin osallistumaan päätöksentekoon. Tansaniassa naiset eivät saa omistaa maata, heille ei myönnetä luottoa eivätkä he saa koulutusta.

Salome Nyoni on tyytyväinen, sillä hän ansaitsee viljelemillään sienillä 50% enemmän kuin ennen. (Kuva: UN Women/Laura Beke)
Salome Nyoni on tyytyväinen, sillä hän ansaitsee viljelemillään sienillä 50% enemmän kuin ennen. (Kuva: UN Women/Laura Beke)

Vahvistaakseen naisten vaikutusmahdollisuuksia UN Women on aloittanut paikallisen kehityksen pilottiohjelman Morogorossa. Kunta kutsui naiset keskustelemaan siitä, millaisia asioita heidän mielestään olisi hyödyllistä huomioida talousarviossa. Neuvonpidot johtivat Morogoron ensimmäiseen ruuanvalmistusyrityksen perustamiseen.

”Tottumattomuuden vuoksi ongelmakohtien tunnistaminen oli aluksi hankalaa ja olin epävarma siitä, otetaanko panokseni vakavasti. Jotkut ihmiset pitävät naisten kuuntelua ajanhukkana. Neuvottelut olivat kuitenkin tuloksellisia, ja päätimme perustaa rahaston, josta tuemme maataloudessa työskenteleviä naisia”, kertoo Emmy Kiula. Viiden lapsen äiti on myös yrittäjänainen, jolla on mangopikkelsiä valmistava perheyritys.

Rahasto tukee naisia myöntämällä lainoja ja järjestämällä työpajoja työmenetelmien kehittämiseksi. Naisten parantuneen osaamisen johdosta ruuan laatu on parantunut, mikä puolestaan on lisännyt kysyntää ja vahvistanut naisten markkina-asemaa.

Emmy kertoo: ”Vaikutamme yhteisössämme todella paljon, koska tuemme naisia hyvin täsmällisesti. Kokoonnumme kolmen kuukauden välein seuraamaan etenemistä ja päättämään, miten tuotot sijoitetaan. Yhteinen päätöksenteko tekee meistä vastuullisia toinen toisillemme.”

Parantuneen tulotason ansiosta naiset ovat saavuttaneet kunnioitusta. He uskaltavat aiempaa rohkeammin tuoda äänensä kuuluviin, mikä puolestaan entisestään vahvistaa voimaantumista.

Rahastonhoitaja Esther Nathai Mufui hymyilee. ”Emme keksineet pyörää uudestaan, koska me teimme jo ruokaa. Haaveilimme jo ennestään omillamme toimeentulemisesta. Tarvitsimme enää pienen sysäyksen edetäksemme itsenäisyyttä kohti.”