Intian kastittomat naiset nousivat uhreista muutoksentekijöiksi

Sriramnagarin kylässä Intiassa Humsana viettää päivät metsässä keräämässä tamarindipuun lehtiä ansaitakseen elantonsa. Humsana kuuluu daliteihin, hinduyhteiskunnan miljooniin kastittomiin, joita on sorrettu vuosituhansien ajan.

Ylemmissä kasteissa dalitit tunnetaan vanhastaan halventavalla nimellä achuta, joka merkitsee koskematonta. Kastilaitoksen vastustajiin lukeutunut Mahatma Gandhi halusi käyttää heistä kunnioittavaa nimitystä harijan, jumalan lapset, mutta syrjintä on jatkunut näihin päiviin asti. Kaikkein huonoimmassa asemassa ovat naiset, joita syrjitään sekä kastittomuutensa että sukupuolensa vuoksi.

Suurin osa Humsanan kaltaisista daliti-naisista ei tiedä, että vuonna 2005 Intiassa säädettiin Gandhin nimeä kantava laki, jonka pitäisi taata maaseudun kotitalouksille palkallista työtä sadaksi päiväksi vuodessa. Tilanteen korjaamiseksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on tukenut kastittomien naisten pääsyä palkkatyöhön yli sadassa Intian kylässä.

Tulokset ovat lupaavia: ohjelman toiminta-alueilla daliti-naisten osallistuminen työelämään on noussut viisinkertaiseksi ja naiset ovat saaneet paremman mahdollisuuden hallita omia ansioitaan ja osallistua päätöksentekoon. UN Womenin tasa-arvorahaston tuen turvin paikalliset kansalaisjärjestöt ovat auttaneet naisia myös järjestäytymään ammattiliittoihin.

Yksi UN Womenin kumppanijärjestöistä on Dalit Sthree Sakthi, jonka työntekijä Aruna alkoi vierailla aktiivisesti Sriramnagarin kylässä valistamassa daliti-naisia oikeuksistaan. Humsana oli vaikuttunut. “Ymmärsin, kuinka merkityksellisiä Arunan kertomat asiat olivat, sillä ne koskivat minun jokapäiväistä elämääni”, Humsana kertoo.

UN Womenin tukeman ohjelman ansiosta Humsanasta itsestäänkin tuli dalitien asian kiihkeä puolustaja. Hän suoritti koulutuksen ja osallistui naisten tietoisuutta nostaviin työpajoihin. Nyt hän tekee työtä muiden kaltaistensa naisten puolesta ja auttaa lähes 150 perhettä. “Tunnen itseni johtajaksi, jopa miesten keskuudessa”, Humsana sanoo.

Humsanan oppimat taidot ovat auttaneet häntä taistelemaan eläkkeitä vanhoille naisille, eikä hän arkaile ottaa yhteyttä virkamiehiin ajaessaan dalitien oikeuksia. “Jopa miehet norkoilevat ympärilläni, koska he toivovat saavansa työpaikan. Tämä työ on auttanut minua saamaan itsetunnon ja koko yhteisön kunnioituksen”, hän kertoo ylpeänä.

Kylissä, joissa ohjelmaa on toteutettu, muutos on nähtävissä. Naisten järjestäytymisaste on noussut 95 prosentilla ja naisille on luotu omia työpaikkoja. Naiset ovat saaneet myös ensimmäistä kertaa merkittävämmän aseman perheen tulojen ja omaisuuden hallinnoimisessa. Aikaisemmin avioparien yhteiset pankkitilit olivat aina vain miesten käytössä. Tämä on alkanut muuttua, kun tuhansille daliti-naisille on avattu oma pankkitili.

Omien tulojen saaminen ja niiden käytöstä päättäminen on auttanut naisia pitämään paremmin huolta perheistään, sillä nyt he voivat käyttää rahat tarpeen mukaan ruuan ja vaatteiden ostamiseen sekä lastensa kouluttamiseen.

Naiset itse ovat nousseet uhrin asemasta muutoksentekijöiksi. Työnsä kautta UN Women rohkaisee heitä haastamaan stigman ja syrjinnän kaikessa, mitä he elämässään tekevät.