Kyläpäälliköt vaativat miehiä lopettamaan väkivallan

Lisääntyneen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan seurauksena neljä kyläpäällikköä Bougainvillessa on julkisesti luvannut toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi sekä naisten oikeuksien edistämiseksi kylissään.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun autonomisen alueen perinteiset johtajat sitoutuvat virallisesti asiaan ja ryhtyvät UN Womenin  HeForShe-kampanjan viestinviejiksi.

Vaikutusvaltaiset kyläpäälliköt Paul Kanaropa, Thomas Kopai, Anthony Korike sekä Wilmo Kuitai kertovat ryhtyvänsä toimeen kaikkea naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Miesten asenteiden ja toimintatapojen muuttaminen on välttämätöntä, sillä YK-järjestöjen tekemän tutkimuksen mukaan Bougainvillessa 80 % miehistä on syyllistynyt fyysiseen tai seksuaaliseen väkivaltaan kumppaniaan kohtaan ja 62 % on raiskannut naisen tai tytön.

Naisia tarvitaan rauhanrakennuksessa

Bougainville on kokenut verisen sisällissodan. Rauhansopimus solmittiin vuonna 2000, ja Papua-Uuteen-Guineaan hallinnollisesti kuuluvalle saarelle perustettiin autonominen hallitus. Vaikka Bougainvillen naiset olivat tärkeässä roolissa konfliktin lopettamisessa, moni kokee, että he eivät ole saaneet olla mukana rauhanprosessissa.

Kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa naisille osallistumismahdollisuuksia henkilökohtaisen turvallisuuden ja inhimillisen kehityksen asioissa. Neljälle muutoksen puolesta puhuvalle kyläpäällikölle se tarkoittaa sitä, että naisilla pitää olla edustus ja osallistumismahdollisuus kyläkokouksissa.

“Teemme todella hyvää yhteisökampanjaa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Olemme kaikki käyneet läpi vaikeita aikoja konfliktin aikana. Kaikki vaivannäkömme valuu hukkaan, ellemme SINÄ ja MINÄ ota vastuuta”, sanoo yksi päälliköistä.

Yli 500 Bruinin alueen asukasta osallistui HeForShe-kampanjan avaustilaisuuteen, jossa lanseerattiin myös UN Womenin uusi hanke, joka puuttuu yhteisötasolla naisiin kohdistuvaan väkivaltaan eteläisessä Bougainvillessa. Tilaisuudessa oli mukana myös parlamentin jäseniä, poliisivoimien edustajia, perinteisiä päällikköjä sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Vieraileva puhuja ja parlamentin jäsen Isabel Peta sai monen huomion, kun hän painotti tarvetta vahvistaa yhteisön toimintaa väkivallan lopettamisessa.

”Toimikaamme kaikki yhdessä varmistaaksemme sukupuolten tasa-arvon ja väkivallattomuuden alueellamme. Kehotan miehiä ja poikia puolustamaan tasa-arvoa, sillä se ei ole vain naisten asia.”