UN Women Suomen turvallisemman tilan periaatteet

UN Women Suomessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet ovat voimassa niin UN Women Suomen jokapäiväisessä työskentelyssä kuin erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja koulutuksissakin. Kaikki UN Women Suomen toimintaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita. 

1. Annamme tilaa. Tiedostamme, että ihmiset toimivat sosiaalisissa tilanteissa eri tavoin. Pyrimme tiedostamaan oman tapamme toimia vuorovaikutustilanteissa ja sen, kuinka se vaikuttaa toisiin ihmisiin. Huolehdimme, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Emme esimerkiksi puhu päälle, vaan annamme toistemme sanoa asiansa loppuun. Emme myöskään vie keskustelua tahallisesti sivuraiteille, vaan keskitymme kulloinkin käsillä olevaan aiheeseen. 

2. Kuuntelemme ja opimme toisiltamme. Suhtaudumme toisiimme empaattisesti, mutta emme oleta ymmärtävämme tai tietävämme automaattisesti toisen henkilön kokemusta. Arvostamme toistemme erilaisuutta ja osaamista, ja opimme toisiltamme ja toisistamme.

3. Vältämme oletusten tekemistä. Muistamme, että esimerkiksi vähemmistöstatus ei välttämättä näy ulospäin, eikä oletuksia näin ollen voi tehdä. Emme siis tee oletuksia tai päätelmiä ulkoisten ominaisuuksien tai toiminnan perusteella esimerkiksi henkilön sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydestä, kansalaisuudesta, toimintakyvystä, etnisestä taustasta, arvoista, sosioekonomisesta asemasta tai vammaisuudesta. 

4. Emme hyväksy minkäänlaista häiritsevää, syrjivää tai muita ihmisiä halventavaa tai loukkaavaa käytöstä. Tunnistamme parhaamme mukaan oma valta-asemamme suhteessa muihin, ja toimimme ne tiedostaen. Mikäli joku huomauttaa käytöksestämme, otamme palautteen vastaan, pyydämme anteeksi, ja muutamme tarvittaessa käytöstämme.

5. Kunnioitamme toistemme henkilökohtaista tilaa ja rajoja. Emme esimerkiksi keskustele toiselle epämukavista, loukkaavista tai sensitiivisistä aiheista, tai kosketa toista ilman toisen henkilön suostumusta tai lupaa.

6. Annamme keho- ja ruokarauhan. Tämä tarkoittaa sitä muun muassa sitä, että emme kommentoi tai arvostele toistemme ulkonäköä, kehoa tai ruokailuun ja terveydentilaan liittyviä asioita. 

7. Puutumme epäasialliseen käytökseen. Mikäli huomaat jonkun rikkovan turvallisemman tilan periaatteita tai käyttäytyvän muuten epäasiallisesti tai turvattomuutta aiheuttaen, puutu mahdollisuuksien mukaan itse asiaan tai kerro asiasta jollekin UN Women Suomen henkilökunnan jäsenelle. UN Women Suomen tapahtumissa on nimettynä häirintäyhdyshenkilö. Ahdistavia tilanteita aiheuttanut henkilö voidaan tarpeen mukaan poistaa paikalta välittömästi. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä osoitteeseen toimisto@unwomen.fi.