Naisten ihmisoikeudet eivät voi toteutua ilman naisten oikeutta päättää omasta kehostaan

Tue pitkäjänteistä työtä tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta

Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat naisten ihmisoikeuksien ytimessä. Tyttöjen ja naisten kehollisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen on avainasemassa myös muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas oli haastateltavana aiheesta Ylen A-studiossa maanantaina 20. syyskuuta.

Naisten oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen on kasvavan uhan alla. Eri puolilla maailmaa on tämänkin vuoden aikana otettu käyttöön lakeja, jotka rajoittavat naisten pääsyä turvallisen ja laillisen abortin piiriin. Teksasin aborttilain muutos on aiheuttanut kuohuntaa ympäri maailmaa – laki kieltää kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen, eikä tee poikkeusta edes raiskauksen tai insestin uhrien kohdalla. Useat Yhdysvaltojen konservatiiviset osavaltiot valmistelevat nyt vastaavanlaisia aborttilain tiukennuksia Teksasin vanavedessä.

”On äärimmäisen huolestuttavaa, että yhdessä maailman mahtimaista tehdään tämän kaltaisia päätöksiä tässä maailman vaiheessa”, Hirsikangas sanoo A-studion haastattelussa.

”Se on signaali myös muille lähteä tähän suuntaan ja vahvistaa liikettä, joka rajaa naisten oikeuksia ja tuo takaisin ”perinteisiä arvoja,” joilla halutaan osoittaa naiselle paikka ilman aktiivista roolia yhteiskunnassa.”

Viimeisen vuoden aikana naisten pääsyä turvallisen ja laillisen raskaudenkeskeytyksen piiriin on rajoitettu myös Puolassa, missä aborttilain muutos teki abortista laittoman lähes kaikissa tilanteissa.

El Salvadorissa aborttilaki on maailman tiukempia ja se on johtanut jopa tilanteisiin, joissa keskenmenon saaneita naisia on syytetty laittomista aborteista tai jopa taposta ja tuomittu vankilaan.

Aborttioikeuden rajoittaminen on uhka naisten ihmisoikeuksien toteutumiselle ja samalla myös naisten terveydelle ja hengelle: abortin saamisen vaikeuttaminen ei yleensä vaikuta abortin tarpeeseen tai aborttien määrään, vaan tekee raskaudenkeskeytyksestä naisille vaarallisempaa ja kasvattaa eriarvoisuutta.

On todettu, että aborttilakien kiristäminen vain lisää laittomien aborttien määrää, ja enemmän naisia kuolee. Joka vuosi 23 000 naista kuolee ja miljoona vammautuu vaarallisen abortin seurauksena”, Hirsikangas peräänkuuluttaa.

”Abortteja tulisi ehkäistä kouluttamalla ja tarjoamalla seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, ei niin että ollaan vain hiljaa ja tehdään laittomia abortteja.”

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yli seitsemän miljoonaa naista joutuu sairaalaan joka vuosi vaarallisen abortin seurauksena. Noin 45  prosenttia kaikista suoritetuista aborteista tehdään vaarallisissa olosuhteissa esimerkiksi tilanteissa, joissa abortti ei ole laillista tai sen saamista on huomattavasti vaikeutettu.

Guttmacher Instituten tekemä tutkimus osoittaa, että aborttien tekeminen laittomaksi tai abortin saamisen vaikeuttaminen ei vähennä aborttien määrää – abortteja tarvitaan ja tehdään ympäri maailmaa huolimatta siitä, onko se laillista vai laitonta, vaarallista vai turvallista.

Abortion occurs worldwide where it is broadly legal and where it is restricted

 

Naisten ihmisoikeudet eivät voi toteutua, jos naiset eivät voi tehdä omaan kehoonsa ja lisääntymiseensä liittyviä päätöksiä vapaasti ja täysimääräisesti. Nämä päätökset kuuluvat naisille itselleen, ja niiden toteutumista on kunnioitettava ja tuettava muiden naisten oikeuksien ohella

Kyse on ennen kaikkea siitä, että naisilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa,” Hirsikangas sanoo.

Jos naiset eivät itse voi päättää, milloin ja kenen kanssa he saavat lapsia ja kuinka monta lasta he saavat, naiset eivät myöskään voi täysimääräisesti toteuttaa muita oikeuksiaan liittyen esimerkiksi koulutukseen, työskentelyyn, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, itsemääräämisoikeuteen ja terveyteen.

Naisten oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveysoikeudet laajemmin, on määritelty varsin selkeästi useissa kansainvälisissä ihmisoikeusdokumenteissa. Esimerkiksi Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) mukaan:

1. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen naisten syrjinnän kaikissa avioliittoon ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa ja erityisesti turvata miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta:

e) yhtäläiset oikeudet vapaasti ja vastuuntuntoisesti päättää lastensa lukumäärästä ja syntymisajoista sekä mahdollisuus tämän oikeuden harjoittamisen edellyttämään tietoon, opetukseen ja välineisiin. –(CEDAW, artikla 16)

UN Women tukee seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia ja perhesuunnittelupalveluita, jotka antavat naisille mahdollisuuden päättää lapsien hankinnasta ja lapsien määrästä. On näyttöä siitä, että kun naisilla on pääsy seksuaaliterveys- ja perhesuunnitelupalveluihin, aborttiluvut ovat alhaisempia.

Ihmisoikeuskomitea totesi hiljattain, että valtioiden tulisi tarjota ”turvallinen, laillinen ja toimiva pääsy aborttipalveluihin”. Myös positiivista kehitystä on tapahtunut aborttioikeuden kentällä: Meksikon korkein oikeus linjasi hiljattain, että laki, joka rinnasti abortin murhaan, oli perustuslain vastainen.

Irlanti, jonka aborttilaki oli pitkään maailman tiukimpia, teki abortista laillista raskausviikolle 12 asti vuonna 2019 voimaan astuneella lakimuutoksella.

“Irlanti on mahtava esimerkki maasta, jossa oli yksi maailman tiukimmista aborttilaeista – mutta nyt abortti on Irlannissa laillinen. Tämä on se kysymys: miten saisimme muutkin maat liikkumaan tähän suuntaan”, Hirsikangas sanoo.

Suomessa eduskunnan käsittelyyn etenevä Oma tahto -kansalaisaloite pyrkii päivittämään Suomen verrattain tiukkaa aborttilakia, joka vaatii yhä kahden lääkärin lausunnon abortin saamiseksi.

”Meillä Suomessa on yksi Euroopan vanhimpia ja tiukimpia aborttilainsäädäntöjä – näyttää onneksi siltä, että Suomessa tullaan nimenomaan kunnioittamaan naisen omaa tahtoa abortin osalta.”

Viime vuosien aikana vahvistuneet naisten oikeuksia vastustavat liikehdinnät kuitenkin osoittavat, että naisten oikeuksien suhteen saavutettu edistys ei ole peruuttamatonta – näitä oikeuksia on suojeltava ja niiden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä, jotta tasa-arvo ei ota takapakkia. Aborttioikeuden puolustaminen ja turvaaminen ympäri maailmaa on ensiarvoisen tärkeää myös maissa, joissa oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin on tällä hetkellä laissa turvattu.

Tule mukaan varmistamaan pitkäjänteinen työ naisten oikeuksien puolesta!

Kuva: UN Women/Johis Alarcón