African Girls Can Code-hanke kouluttaa afrikkalaisista tytöistä koodaajia ja digiosaajia

Tue African Girls Can Code-hanketta lahjoittamalla!

Alati digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa, digi- ja teknologiataitojen merkitys osallistumiselle, sananvapauden toteutumiselle, vähemmistöjen äänien kuulumiselle ja jopa demokratialle on huomattava. Ilman mahdollisuutta hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia alustoja, osallistuminen sekä paikallisiin että globaaleihin keskusteluihin ja prosesseihin voi olla varsin haastavaa – ja koronapandemia on entisestään korostanut teknologian ja digitaalisten kommunikaatiovälineiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja arjessa. Teknologia ei kuitenkaan ole tasapuolisesti kaikkien saatavilla, ja sukupuolten välinen digikuilu on jopa kasvanut pandemian aikana.

 

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään vuosittain 11.10. Tänä vuonna, UN Women Suomen tyttöjen päivän kampanja, “Tyttöjen paikka on teknologiaosaajina”, tuo esiin digitaalisten alustojen ja teknologian merkitystä tyttöjen oikeuksien toteutumiselle, osallistumiselle ja äänen kuuluvuudelle. Kampanjalla UN Women Suomi myös kannustaa teknologia-alan toimijoita mahdollistamaan tytöille paikan teknologian parissa. Tavoitteenamme on maailma, jossa tyttöjen mahdollisuudet käyttää teknologiaa ja osallistua teknologian kehittämiseen ovat rajattomat. Tyttöjen paikka on teknologiaosaajina!

 

African Girls Can Code -hanke kouluttaa tytöistä ja nuorista naisista ohjelmoijia ja teknologiaosaajia 

 

Afrikkalaiset tytöt osaavat koodata -hanke (African Girls Can Code Initiative, AGCCI) on monivuotinen ohjelma, jossa koulutetaan 17–20-vuotiaista tytöistä ja nuorista naisista ohjelmoijia ja teknologiaosaajia. Koulutus toimii ponnahduslautana uralle ohjelmisto- ja teknologia-alalla ympäri Afrikkaa. UN Womenin, Afrikan unionin ja Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n yhteishanketta toteutetaan useissa Afrikan maissa, ja sen kautta jo yli 600 tyttöä ja nuorta naista ovat oppineet elintärkeitä teknologiataitoja ja ohjelmointia.  

AGCC-hankkeeseen osallistunut zimbabwelainen Laetitia Vanganayi suunnitteli jatkavansa lukion jälkeen yliopistoon opiskelemaan ohjelmistokehittäjäksi, mutta koronapandemia laittoi nämä suunnitelmat tauolle. Pandemian pakotettua Laetitian ja lukemattomat muut lapset ja nuoret kouluista kotiin, hän ymmärsi, että hän halusi rikkoa teknisiin aloihin liittyviä vahvoja sukupuolistereotypioita ja inspiroida ja kannustaa myös muita tyttöjä ja nuoria naisia kehittämään omia teknologisia taitojaan ja hakeutumaan teknisille aloille. Laetitia päätti opettaa tietokonetaitoja kolmelle tytölle omassa yhteisössään, ja näyttää omalla esimerkillään, että tytöt kuuluvat teknologia-alalle siinä missä pojatkin. 

” En halunnut lähteä opiskelemaan ohjelmistosuunnittelua vain siksi, että rakastan sitä, vaan koska haluan näyttää muille naisille, että tietotekniikkaan liittyvä ura ei ole vain miehille ja että tytöt voivat menestyä tällä alalla myös.”

– Laetitia Vanganayi, Zimbabwe

 

Myös tansanialainen Thereza Joseph joutui keskeyttämään opintonsa koronapandemian takia, mutta hänkin päätti hyödyntää tämän ajan opettamalla sisaruksilleen niitä digitaitoja, joita hän oli oppinut AGCC-hankkeen kautta. Thereza opetti SCRATCH-ohjelmointikieltä sisaruksilleen, jotka innostuivat uusista taidoistaan ja harkitsevat nyt myös uraa teknologia-alalla. 

Eswatinin kuningaskunnassa (ent. Swazimaa) asuva Sizolwethu Maphanga kehitti omassa yhteisössään koodausprojektin, jonka kautta 10–13-vuotiaille lapsille opetettiin erilaisia ohjelmointikieliä, ja samalla ohjelmoinnin opetus linkitettiin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kurssille osallistuneet lapset oppivat siis koodaustaitojen lisäksi myös ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä ja globaaleista teemoista.  

“Kaikki me koodausta oppineet tytöt tiedämme, että olemme saaneet tästä paljon enemmän kuin vain koodaustaitoja.”

– Albertina Erastus, Namibia 

 

African Girls Can Code-hankkeeseen osallistuvat tytöt oppivat elintärkeitä taitoja, jotka edesauttavat heitä opinnoissa ja työmarkkinoilla  mutta samalla nämä taidot antavat heille uusia keinoja käyttää omaa ääntään ja ottaa aktiivisempi rooli heidän omissa yhteisöissään. Monet tytöt ovat myös opettaneet taitojaan eteenpäin, esimerkiksi omien kyläyhteisöjensä lapsille ja nuorille. Hankkeen vaikutukset ulottuvat siis paljon laajemmalle, kuin vain tyttöihin itseensä  he ottavat oppimansa taidot, ja soveltavat niitä omassa elämässään ja arjessaan tavalla, jolla on positiivinen vaikutus sekä heidän omissa yhteisöissään, että jopa globaalilla tasolla. AGCC-hankkeeseen osallistuvat tytöt rikkovat sukupuolistereotypioita ja ennakkoluuloja, ja näyttävät omalla esimerkillään, että tyttöjen paikka todellakin on teknologiaosaajina.