YK:n pääsihteeri jyrähti naisten oikeuksien heikentäjille

YK:n pääsihteeri António Guterres muistutti kansainvälisen naistenpäivän viestissään, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.

”Aikojen ollessa vaikeita ja maailman muuttuessa yhä ennustamattomammaksi ja kaoottisemmaksi naisten ja tyttöjen oikeuksia kuitenkin heikennetään, rajoitetaan ja kumotaan”, Guterres kirjoittaa.

Pääsihteerin mukaan maiden sisällä ja välillä kasvava epätasa-arvoisuus pahentaa historiallista epätasapainoa miesten ja naisten valtasuhteiden välillä, mikä johtaa naisten ja tyttöjen yhä suurempaan syrjintään.

”Ympäri maailmaa kulttuuria, kulttuurisia arvoja sekä uskontoa käytetään rajoittamaan naisten oikeuksia, vakiinnuttamaan seksismiä ja puolustamaan naisvihaa edistäviä käytäntöjä”, Guterres toteaa.

Hiljattain tehtävässään aloittanut uusi pääsihteeri ei hyväksy sitä, että naisten laillisia oikeuksia murennetaan entisestään, vaikkeivät ne millään mantereella koskaan ole olleet yhtäläisiä miesten oikeuksien kanssa.

UN Womenin mukaan lait syrjivät naisia kymmenissä maailman valtioissa. YK:n tasa-arvojärjestö lanseerasikin aloitteen syrjivien lakien kumoamiseksi kaikkialla maailmassa.

» Seiso naisten puolella: Auta kumoamaan naisia syrjivät lait

Tehtävää ei ole pelkästään ns. kehitysmaissa, vaan syrjintää tapahtuu ja takapakkia otetaan myös rikkaissa maissa.

”Naisten oikeuksia omaan vartaloonsa kyseenalaistetaan ja heikennetään. Naisia vastaan hyökätään päivittäin niin verkossa kuin oikeassa elämässäkin”, Guterres toteaa viestissään.

Hän kiinnittää huomion myös siihen, että valta on maailmassa edelleen miesten käsissä niin politiikassa kuin taloudessa.

”Joistain parannuksista huolimatta pitävät maailman johtajien paikkoja edelleen miehet, minkä lisäksi sukupuolten välinen taloudellinen kuilu on vanhentuneiden asenteiden ja juurtuneen sovinismin vuoksi yhä laajenemassa. Meidän on muutettava tämä tukemalla naisia kaikilla tasoilla, lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluviin ja antamalle heidän hallita omaa elämäänsä ja osallistua maailmamme tulevaisuuden päättämiseen.”

Pääsihteeri korostaa, että naisten syrjintä on vahingollista kaikille ihmisille.

”On jo itsessään väärin kieltää naisilta ja tytöiltä heidän oikeutensa. Sillä on vakavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia meihin kaikkiin. Sukupuolten tasa-arvo on välttämätön yhteisöjen, yhteiskuntien ja talouksien täydellisen toimimisen kannalta.”

» Seiso naisten puolella: Auta kumoamaan naisia syrjivät lait

Lähde: UNRIC