YK:n naisten asemaa käsittelevässä CSW-kokouksessa hyväksyttiin vahva suunnitelma naisten köyhyyden lopettamiseksi

YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat rahoituksen ja instituutioiden vahvistamiseen naisten ja tyttöjen köyhyyden lopettamiseksi naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 68. istunnossa (CSW68). 

YK:n pääsihteerin komissiolle esittelemän raportin mukaan 10,3 prosenttia naisista elää nykyisin äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyyden poistamisessa on edistyttävä 26 kertaa nopeammin, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

Toimintaohjelmassa tunnustetaan, että köyhyydessä elävistä naisista ja tytöistä tulee “iskunvaimentajia” kriisien iskiessä, sillä ne vaikuttavat kohtuuttomasti heihin. Lisäponnisteluja tarvitaan resurssien lisäämiseksi naisten ja tyttöjen köyhyyden torjumiseksi. 

Toimintaohjelman päätelmät tyttöjen ja naisten oikeuksien parantamiseksi

Komissio totesi, että kansainvälinen rahoitusrakenne ei sovellu kriisialttiiseen maailmaan ja vaati uudistuksia, joiden avulla maat voivat mobilisoida ja investoida resursseja sukupuolten tasa-arvoon. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat velkahelpotukset ja progressiivinen verotus sekä sen varmistaminen, että julkiset varat kohdennetaan naisten ja tyttöjen tarpeisiin ja oikeuksiin. 

Yhteisymmärryksessä hyväksytyissä päätelmissä suositellaan myös julkisista ja yksityisistä lähteistä saatavien varojen käyttöön ottamista, kansainvälisen rahoitusrakenteen vahvistamista, sukupuolinäkökulman huomioon ottamista kansallisissa talousarviomenettelyissä ja sellaisen regressiivisen verotuksen estämistä, joka vaikuttaa suhteettomasti pienituloisiin tai vailla tuloja oleviin naisiin ja tyttöihin. 

Päätösasiakirjassa todetaan myös, että virallista kehitysapua on lisättävä naisten ja tyttöjen köyhyyden puuttumiseen. OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) viimeisimpien tietojen mukaan sukupuolten tasa-arvoa poliittisena tavoitteena sisältävän avun osuus kokonaisavusta väheni ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, 45 prosentista vuonna 2019 43 prosenttiin vuonna 2020. 

Komissio kehotti myös toteuttamaan sukupuolinäkökulman huomioivaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa, mukaan lukien naisten edustuksen, johtoaseman ja osallistumisen lisäämisen talouselämän instituutioissa. Lisäksi huomioitiin keskeisten työelämän normien noudattaminen palkkatasa-arvosta sekä naisten omistamien yritysten tukeminen. 

Toinen keskeinen suositus on naisjärjestöjen sitouttaminen ja rahoittaminen. Paikallisesti johdetuille feministiliikkeille ja naisten oikeuksia ajaville järjestöille suunnattu vankka, joustava ja monivuotinen rahoitus on ratkaisevan tärkeää köyhyyden poistamiseksi, kuten esimerkiksi UN Trust Fund naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja Women’s Peace and Humanitarian Fund osoittavat. 

Yhteisesti hyväksytyissä päätelmissä kehotetaan myös vahvistamaan kansallisia valmiuksia kerätä ja käyttää tietoa moniulotteisesta köyhyydestä ja hyväksymään uusia kehitysstrategioita, joilla pyritään kohti kestävää taloutta. Näihin kuuluvat osallistavien ja sukupuolinäkökulmaan perustuvien sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen ja hoivatalouteen tehtävien investointien lisääminen naisten aika- ja tuloköyhyyden vähentämiseksi sekä heidän työllistymismahdollisuuksiensa laajentamiseksi. 

Komissio hyväksyi istunnossaan myös SADC:n (Southern Africa Development Community) johtaman hiviä ja aidsia koskevan päätöslauselman, jossa kehotetaan lisäämään investointeja sukupuolten tasa-arvoon sekä kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen hivin ja aidsin torjunnassa. 

Onnistunut CSW68 tapahtuma tulee päätökseen

Kaksiviikkoinen istunto on YK:n suurin sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä kokous. CSW68 kokosi yhteen maailman johtajat – mukaan lukien kaksi valtionpäämiestä, kolme varapresidenttiä ja yli 100 ministeriä – ja 4 800 kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajaa, mikä on toiseksi suurin osallistujamäärä CSW:n historiassa. 

YK:n jäsenvaltiot, hallitustenväliset järjestöt ja YK:n yksiköt järjestivät CSW68:n yhteydessä noin 270 oheistapahtumaa, ja kansalaisyhteiskunta- ja nuorisojärjestöt järjestivät yli 760 rinnakkaistapahtumaa osana kansalaisjärjestöjen CSW68-foorumia. 

Nuorten ja tyttöjen osallistuminen eri istuntoihin, kuten nuorisofoorumiin, antoi nuorisovaltuutetuille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia, tietoa, oppeja ja hyviä käytäntöjä painottaen eriarvoisuuden moninaisia ulottuvuuksia, jotka pahentavat nuorten naisten ja tyttöjen köyhyyden kokemuksia. Nuorten vuoropuhelu osoitti, että on tärkeää jatkaa käytäntöä, jossa kriittiset nuorten näkökulmat sisällytetään CSW:n virallisiin istuntoihin. 

Huomio kiinnittyy nyt Pekingin toimintaohjelman hyväksymisen 30-vuotisjuhlaan ensi vuonna. Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 69. istunto (CSW69) järjestetään 10. –21. maaliskuuta 2025 New Yorkissa. 

Ole ylpeästi feministi ja tule mukaan tasa-arvotyöhön! Liittymällä UN Women Suomen jäseneksi olet mukana edistämässä tasa-arvoa ja rakentamassa maailmaa, jossa jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan. UN Women Suomi tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi tukisi naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista vahvasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Liity jäseneksi täällä

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli julkaistu täällä.

Kuva: UN Women/Ryan Brown