Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon

40 eurolla voidaan antaa henkilöllisyystodistus neljälle naiselle Egyptissä. Henkilöllisyystodistus avaa naisille tien koulutukseen, terveydenhuoltoon ja äänioikeuteen

20 eurolla voidaan järjestää koulutusta, jossa naiset oppivat johtajuustaitoja ja asioihin vaikuttamista sekä saattaa yhteen kylien asukkaita ja päätöksentekijöitä naisten tarpeiden viemiseksi eteenpäin