UN Womenin raportti: Syyrian naispakolaiset jäävät avun ulkopuolelle

YK:n pakolaisjärjestön mukaan yli 1,6 miljoonaa syyrialaista on paennut maasta maaliskuussa 2011 alkaneiden väkivaltaisuuksien jälkeen. Suurimman vastuun pakolaisten auttamisesta kantavat naapurimaat. Jordaniassa syyrialaisia pakolaisia on jo lähes puoli miljoonaa, ja määrän odotetaan tuplaantuvan vuoden loppuun mennessä.

Koska kansainvälinen humanitaarinen apu suunnattiin aluksi lähinnä Za’atrin pakolaisleirille, päätti YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kartoittaa syyrialaisten tarpeita muissa Jordanian yhteisöissä, joissa kaksi kolmasosaa pakolaisista oleskelee. Laajaa selvitystä varten toteutettiin pakolaisten keskuudessa kyselytutkimus yhdessätoista Jordanian maakunnassa. Vastaajat edustivat eri ikäryhmiä ja sukupuolia. Lisäksi raportin pohjana on 34 ryhmäkeskustelua ja 45 syvähaastattelua. Suomen hallitus on tukenut raportin tekemistä osana tukeaan UN Womenin työlle Syyrian naispakolaisten tukemiseksi.

Pakolaisiksi joutuneet naiset ja tytöt kärsivät erityisistä ongelmista, eivätkä saa riittävästi apua. UN Womenin raportin mukaan naisten ja tyttöjen liikkumisvapaus on rajoitettua, minkä vuoksi heidän on vaikea päästä töihin tai hyötyä avustustarvikkeiden jakelusta. Tämä vaikeuttaa perustarpeiden tyydyttämistä.

Naisten ongelmana on, että he eivät voi kulkea vapaasti ilman miespuolisten perheenjäsenten seuraa. Sen vuoksi naisten mahdollisuudet hyötyä koulutuksesta tai parantaa taloustilannettaan osallistumalla työhön ovat rajalliset.

UN Womenin selvityksen mukaan tyttöjen elämää varjostavat erityisesti lapsiavioliitot. Viidesosa tytöistä ei poistunut Syyriassa asuessaan koskaan kotoaan, ja pakolaisuus on tehnyt kotoa poistumisesta entistä harvinaisempaa. Kolmasosa tytöistä on joutunut naimisiin lapsena. Kyselyyn vastanneiden mukaan avioliiton solmimisikä on laskenut pakolaisuuden alettua, kun köyhtyneet perheet yrittävät kohentaa talouttaan myötäjäisillä ja vähentämällä ruokittavien perheenjäsenten määrää.

Raportti varoittaa, että pakolaisuuden pitkittyessä poikien riski joutua lapsityövoimaksi ja tyttöjen riski joutua lapsivaimoiksi kasvaa.

Tutkimuksesta selviää myös, että väkivallasta kärsiville naisille ja lapsille ei ole tarjolla riittävästi psykososiaalista tukea ja oikeusapua. Olemassa olevat avustusmuodot eivät tavoita tarvitsijoita: selvityksen mukaan yli 80 prosenttia syyrialaispakolaisista ei tiedä väkivallan uhreille tarkoitetuista palveluista.

UN Women tehostaa pakolaisten auttamista

Palveluiden puutteeseen vastaamiseksi UN Women on juuri käynnistänyt uuden ohjelman yhteistyössä YK-toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja Jordanian sosiaali- ja terveysministeriöiden kanssa. Ohjelma parantaa väkivallasta selviytyneiden naisten ja lasten pääsyä kokonaisvaltaisten palveluiden piiriin Mafraqin, Irbidin ja Zargan pakolaisyhteisöissä. Ohjelma vahvistaa terveyspalveluita ja psykososiaalista neuvontaa, helpottaa pääsyä turvataloihin ja tarjoaa lakineuvontaa väkivallan uhreille. Tarkoituksena on myös tarjota laadukkaita lisääntymisterveyspalveluita, jotka räätälöidään iän ja sukupuolen mukaan.

Uusi ohjelma rakentuu UN Womenin aikaisemman työn pohjalle. UN Women on toiminut Syyrian pakolaisten tilanteen helpottamiseksi tammikuusta lähtien tarjoten toimeentulomahdollisuuksia ja suojelua seksuaaliselta väkivallalta tuhansille naisille. Lisäksi UN Women on tarjonnut terveystietoa naisille Madaban, Al-Husseinin ja Hittin pakolaisleireillä, sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lapsille.

Naisten laajempaa osallistumista konfliktinratkaisuun ja rauhanrakennukseen tuetaan strategialla, jonka UN Women ja Arabiliitto julkistivat toukokuussa.