Politiikka on vaarallinen laji naisille Etelä-Aasiassa

Naispoliitikkoihin kohdistuva väkivaltaa rehottaa Etelä-Aasiassa. UN Womenin uusi tutkimus paljastaa järkyttäviä tietoja esteistä, joita Intian, Nepalin ja Pakistanin naiset kohtaavat niin äänestäjinä, puolueaktiiveina kuin päätöksentekijöinä.

Vaaliprosessinsa juuri päätökseen saaneessa Intiassa 45 prosenttia naispuolisista vaaliehdokkaista on kokenut fyysistä väkivaltaa. Pakistanissa ja Nepalissa politiikkaan osallistuvat naiset kokevat mustamaalauksen kohteeksi joutumisen merkittävänä uhkana. Uhkailu, kidnappaukset ja tapot mainittiin myös monien naisehdokkaiden vastauksissa.

Tutkimuksen mukaan politiikkaan osallistuvat naiset eivät saa tukea poliisilta tai oikeuslaitokselta, eivätkä lait suojele riittävästi naisia väkivallalta.

”Lähes 90 prosenttia naisista näissä maissa tuntee, että väkivalta murentaa heidän päätöksensä osallistua politiikkaan”, sanoo UN Womenin Intian toimiston johtaja Rebecca Reichmann Tavares.

Reichmann Tavaresin mukaan UN Women on käynyt läpi näiden maiden lainsäädännön, eikä yhdessäkään kolmesta tutkitusta maasta ole tiukkoja säädöksiä, jotka puuttuisivat poliitikkonaisten kokemaan väkivaltaan.

”Tiedämme, että kun lait ovat paikallaan, tapauksia on yleensä vähemmän ja harvemmat ihmiset ajattelevat, että naisiin kohdistuva väkivalta on oikeutettua”, hän muistuttaa.

Tutkimus paljastaa myös, että naisten oikeutta osallistua päätöksentekoon rajoitetaan kaikilla tasoilla vaaleissa äänestämisestä lähtien. Politiikkaan osallistuvat naiset – etenkin ensikertalaiset – kohtaavat jatkuvaa syrjintää kaikilla tasoilla.

Väkivalta ja syrjintä vähentävät naisten vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Vaikka naisäänestäjien määrä on noussut kaikissa kolmessa maassa, valituksi tulleiden naisten määrä kansallisissa päätöksentekoelimissä on laskenut. Esimerkiksi Intian parlamentissa naisten osuus on ollut vain 11 prosenttia, ja tämän vuoden vaaleissa ehdokkaista vain seitsemän prosenttia oli naisia.

Tutkimuksen tekijät suosittavat naiskiintiöiden ulottamista kaikille päätöksenteon tasoille niin, että naisille varattaisiin ainakin kolmannes paikoista. Naisten mahdollisuuksia osallistua politiikkaan pitäisi tukea rahoituksella ja nostamalla naisäänestäjien tietoisuutta. Myös poliittisten puolueiden pitää kantaa vastuunsa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta ja naisten äänen vahvistamisesta puolueiden sisällä.

Tutkimuksessa analysoitiin väkivaltatapauksia vuosilta 2003-2013 ja sitä varten haastateltiin 800 ihmistä tutkimusmaissa.

 
Lue lisää: Violence against Women in Politics (pdf)