fbpx
0 kohdetta

Politiikka edelleen miesten käsissä – maailmalla ei ole varaa menettää naisia johtajina

Politiikka edelleen miesten käsissä – maailmalla ei ole varaa menettää naisia johtajina

Naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa kasvaa, mutta tahti on edelleen hidas. Kolme neljäsosaa parlamenttien edustajapaikoista on edelleen miehillä, selviää UN Womenin ja Parlamenttien välisen liiton (IPU) julkaisusta Women in Politics. Suomi erottuu ainoana maana, jolla on sekä sukupuolten tasa-arvo hallituksessa että nainen hallituksen johtajana. Torstaina 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

IPU:n ja UN Womenin julkaisema kartta näyttää miten naiset sijoittuivat globaalisti johtaviin asemiin niin hallitusten kuin parlamenttienkin jäseninä 1. tammikuuta 2020. Naiset ovat edelleen aliedustettuina kaikilla valtatasoilla.

”Olemme luoneet maailman, jossa naisten osuus päättäjinä on kutistettu alle 25 prosenttiin – niin parlamenteissa kuin muillakin merkittävillä päätöksentekopaikoilla. Kuitenkin tiedämme, että kun enemmän naisia osallistuu korkealla tasolla poliittiseen päätöksentekoon, koko yhteiskunta hyötyy”, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoo.

Alle kymmenesosaa valtioista johtaa nainen. Nainen on nyt valtion- ja/tai hallituksen johtajana 20 maassa*, joista yli puolet on Euroopassa. Kaikissa Pohjoismaissa, paitsi Ruotsissa, hallitusta johtaa nainen. Suomi erottuu ainoana maana, jolla on sekä sukupuolten tasa-arvo hallituksessa että nainen hallituksen johtajana.

“Suomi on toiminut hienona esimerkkinä ja näyttänyt maailmalle, että muutos todella on mahdollinen. Missään ei ole vielä normi, että maan hallitusta johtaa viisi naista tai että johtajina olisi näin nuoria siinä määrin mitä meillä on. Tällainen ei ole mahdollista vielä valtaosassa maailmaa, ja nyt on varmistettava, että poliittinen johtaminen voi olla tasa-arvoisesti mahdollista myös naisille ja nuorille.

Tämä edellyttää, että naiset ja tytöt saavat tasa-arvoisesti koulutusta johtajuudesta, syrjiviin käytäntöihin ja myös naispoliitikkoihin kohdistuvaan häirintään ja väkivaltaan puututaan”, Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas sanoo.

Amerikan mantereella on kolme naista valtion- tai hallituksen johtajana, samoin Aasiassa (Bangladesh, Nepal, Singapore). Afrikassa (Etiopia) ja Tyynenmeren alueella (Uusi-Seelanti) on molemmissa yksi nainen valtionjohtajana. Yhdessäkään arabivaltioiden alueen maassa ei ole ollut naista valtionjohtajana.

“On mahdotonta ennustaa, milloin naisilla tulee olemaan yhtäläiset mahdollisuudet politiikassa, koska asian suhteen ei ole nähtävissä selvää kehitystä”, IPU:n puheenjohtaja Gabriela Cuevas toteaa.

”Ehdottoman selvää kuitenkin on, että nykyiset ponnistelut eivät riitä. Joissain maissa ollaan kehityksen suhteen menossa pikemminkin taaksepäin. Meillä ei ole varaa odottaa. On aika kääntää sanat toimiksi ja vaatia sitoumuksia ja oikeudellisia muutoksia. Meidän on tehtävä yhteistyötä maailman 46 000 parlamentin jäsenen kanssa syrjivän lainsäädännön poistamiseksi, jotta voimme varmistaa, että naiset pääsevät mukaan poliittisen päätöksenteon areenoille.”

Julkaisun ilmestyminen osuu samaan aikaan, kun arvioidaan historiallisen Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman luominen 25 vuotta sitten oli virstanpylväs naisten oikeuksille, jolloin asetettiin kansainvälinen tavoite myös sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa. 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui tavoitteeseen vuonna 1995.

*Mukaan ei ole laskettu Taiwania, joka ei ole YK:n jäsenvaltio

Tue naisten osallistumista politiikkaan tilaamalla Naiset päättäjiksi -e-kortti!

 

 

 

Naiset valtionjohtajina

Tänä päivänä alle kymmenesosaa maista johtaa nainen. Nainen on nyt valtion- ja/tai hallituksen johtajana 20 maassa. Vuonna 2019 tuo luku oli 19. Vuoden 2020 alussa 6,6 prosenttia valituista johtajista oli naisia (kymmenen 152 johtajasta) ja 6,2 prosenttia pääministereistä (kaksitoista 193 pääministeristä). Kahdessa maassa valtionjohtaja ja pääministeri ovat sama henkilö. Vaikka naisten edustus maailman johtajien keskuudessa on edelleen vajavaista, on vertailun vuoksi todettava, että vuonna 2005 tehdyssä samassa IPU:n ja UN Womenin selvityksessä todetaan vain kahdeksan naisen olevan valtionjohtajana.

Tänä päivänä yli puolet naispuolisista valtion- ja hallitusten johtajista on Euroopassa. Kaikissa Pohjoismaissa, paitsi Ruotsissa, hallitusta johtaa nainen. Amerikan mantereella on kolme naista valtion- tai hallituksen johtajana. Tämä on puolet vuoden 2015 tilanteesta. Alueen naisten valtion- tai hallitusten johtajien lukumäärä laski merkittävästi vuoden 2015 välillä, jolloin heitä oli kuusi, ja vuoden 2017 aikana. Vuonna 2015 luku oli kuusi ja 2017 taas yksi. Kolme naista toimii valtion- tai hallitusten johtajana Aasiassa (Bangladesh, Nepal, Singapore), yksi Afrikassa (Etiopia) ja yksi Tyynenmeren alueella (Uusi-Seelanti). Yhdessäkään arabivaltioiden alueen maassa ei ole ollut naista valtionjohtajana.

 

Naiset hallituksissa

Sukupuolten tasa-arvon kannalta kehitys on ollut rohkaisevaa valtion hallituksissa: 14 maassa on naisia ministereinä 50 prosenttia tai yli. Näitä maita oli vuonna 2019 yhdeksän. Lisäksi 16 maassa ministereistä naisia on yli 40 prosenttia. Kun katsotaan sukupuolten tasa-arvoa hallituksissa, Eurooppa ja Amerikan mantere ovat johtavia alueita. Kahdessa maassa naisilla on yli 60 prosenttia ministerien paikoista (Espanja ja Suomi). Suomi erottuu ainoana maana, jolla on sekä sukupuolten tasa-arvo hallituksessa että nainen hallituksen johtajana.

14 maata, joiden hallituksessa on vähintään 50 prosenttia naisia:

• 66,7%: Espanja • 61,1%: Suomi • 58,8%: Nicaragua • 57,9%: Kolumbia • 57,1%: Itävalta • 55,0%: Peru • 54,5%: Ruotsi • 53,6%: Ruanda • 53,3%: Albania • 52,9%: Ranska • 50,0%: Andorra, Kanada, Costa Rica, Guinea-Bissau

Naispuolisten ministereiden osuus on tällä hetkellä kaikkien aikojen korkein: 21,3 prosenttia (851 naispuolista ministeriä kaiken kaikkiaan 4003 ministeristä). Tämä on 7,1 % enemmän kuin vuonna 2005, jolloin vain 14,2 % ministereistä oli naisia. Niistä 190 maasta, joista tietoa on saatavilla, miehet hallitsevat edelleen tiettyjä ministerisalkkuja. Esimerkiksi naisilla hallussa on vain 25 valtiovarainministerin salkkua ja 22 puolustusministerin salkkua. Sitä vastoin huolimatta myönteisistä muutoksista viime vuosien aikana naispuoliset ministerit todennäköisimmin hallitsevat salkkuja, jotka käsittelevät perhe- ja sosiaaliasioita. Tämän jälkeen todennäköisimmin salkku liittyy ympäristö- ja energia-asioihin.

Naisten hallussa olevat 5 yleisintä ministerin salkkua:

1. Perhe / lapset / nuoret / vanhukset / vammaiset 2. Sosiaaliala / sosiaalipalvelut / yhteiskunnalliset palvelut 3. Ympäristö / luonnonvarat / energia 4. Työllisyys / työvoima / ammatillinen koulutus 5. Naisten asiat / sukupuolten tasa-arvo

Ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen niiden maiden lukumäärä, joilla ei ole lainkaan naisedustusta hallituksissa, on laskenut alle kymmeneen. Ne yhdeksän maata, joissa ei ole naista ministerinä ovat Brunei Darussalam, Kiribati, Papua-Uusi-Guinea, Saint Vincent ja Grenadiinit, Saudi-Arabia, Thaimaa, Tuvalu, Vanuatu ja Vietnam.

 

Eduskuntien ja parlamenttien puheenjohtajat

Naiset toimivat nykyään parlamentin puheenjohtajina kaikilla maailman alueilla. Vain Tyynenmeren alueella ei ole tällä hetkellä naista parlamentin puheenjohtajana. Parlamentin puheenjohtajina naisia oli vuonna 2020 20,5 prosenttia (57 puheenjohtajaa 278 puheenjohtajasta 192 maassa). Tämä on kaksinkertainen määrä, kun verrataan aikaan 25 vuotta sitten, jolloin YK:n Pekingin maailmankonferenssi käynnisti uraauurtavan toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi. Naisten osuus varapuheenjohtajina laski kuitenkin 3 prosenttiyksikköä, 25,3 prosenttiin, vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2019 seitsemän maata nimitti ensimmäistä kertaa naisen parlamentin puheenjohtajaksi: Andorra, Valkovenäjä, Kongon demokraattinen tasavalta, Indonesia, Kazakstan, Malawi ja Togo.

Koko julkaisu löytyy englanniksi täältä.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women työskentelee ympäri maailmaa naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi. UN Womenin ohjelmissa koulutetaan naisia ja tyttöjä johtajuudesta ja tarjotaan mentorointia heidän tuekseen. Lisäksi UN Womenin työllä vaikutetaan yhteisöjen ja yhteiskuntien asenteisiin sekä syrjivän lainsäädännön lopettamiseksi. Yhden vuoden aikana UN Womenin tuella koulutettiin esimerkiksi noin 10 000 naisjohtajaa asettumaan ehdolle.

Kuva: UN Women/Karim Selmaoui