Naisia tarvitaan väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”naiset, rauha ja turvallisuus” hyväksymisestä tulee lokakuussa kuluneeksi 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi turvallisuusneuvosto käsitteli koko päivän kestäneessä istunnossaan päätöslauselman toimeenpanon edistymistä ja sen esteitä.

Samalla hyväksyttiin uusi päätöslauselma 2242, jossa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä muun muassa väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunnassa. Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaperheeseen kuuluu nyt yhteensä kahdeksan turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa.

Turvallisuusneuvoston korkean tason arviointi-istunto oli monin tavoin ajankohtainen, sillä naisten alistamista ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa lietsovat väkivaltaiset ääriliikkeet ovat vahvistuneet. Väkivaltaisten konfliktien määrä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja kasvavat pakolaisvirrat koettelevat maailmaa. Viime vuonna sodat, väkivalta ja konfliktit maksavat valtioille jo yli 14 000 000 000 000 dollaria.

Naisten osallistuminen vahvistaa rauhan kestävyyttä

Viimeisimmät tutkimukset vahvistavat, että rauha on kestävämpää, kun naiset saavat osallistua rauhanneuvotteluihin. Lisäksi sukupuolten tasa-arvon etusijalle asettaneet valtiot ovat vähemmän haavoittuvia väkivallan puhjetessa tai ääriliikkeiden uhatessa.

Vuonna 2014 YK:n välittämistä rauhanprosesseista 88 prosentissa konsultoitiin säännöllisesti naisia, kun vuonna 2011 näin tehtiin vain puolessa tapauksista. Tämä on merkittävä lisäys ottaen huomioon, että viimeisen 15 vuoden aikana kolmessa neljästä rauhansopimuksessa ei ollut ollenkaan mainintaa naisista.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka toteaa, että naisten on oltava täysivaltaisia päätöksentekijöitä rauhanneuvotteluissa. Tällöin naiset voivat ohjata resursseja myös sinne, missä niitä tarvitaan, kuten palveluihin väkivallan uhreille.

”Joka päivä, kun naiset ovat syrjässä näistä prosesseista, saamme odottaa päivän pidempään rauhan saavuttamista”, Mlambo-Ngcuka sanoo.

Rahoitus laiminlyöty

Korkean tason arvioinnin yhteydessä julkaistiin myös globaali tutkimus päätöslauselman 1325 ja sitä seuranneiden päätöslauselmien toimeenpanon onnistumisista ja haasteista. Tutkimuksessa todetaan, että naisten voimaantuminen ja sukupuolten tasa-arvo vaikuttavat merkittävästi rauhanneuvotteluiden lopputulokseen, kestävän rauhan aikaansaamiseen, valtioiden taloudelliseen kehitykseen, humanitaarisen avun tehokkuuteen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan.

Globaalin tutkimuksen löydöksiä

    • Kun naiset osallistuvat rauhanneuvotteluihin, heidän osallistumisensa nostaa 20 prosentilla todennäköisyyttä siitä, että rauha kestää ainakin kaksi vuotta, ja 35 prosentilla todennäköisyyttä siitä, että rauha kestää 15 vuotta
    • Maat, joissa sukupuolten tasa-arvo on pisimmälle toteutunut, ovat vähemmän alttiita käyttämään voimaa toista maata kohtaan

 

Näistä vaikutuksista huolimatta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ei juurikaan käytetä varoja. Vain kaksi prosenttia rauhaan ja turvallisuuteen suunnatusta avusta hauraissa valtioissa on suunnattu ensisijaisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, ja ainoastaan kolme prosenttia YK:n rauhanturvaoperaatioihin osallistuvasta henkilöstöstä on naisia.

YK:n tavoitteena on korvamerkitä 15 prosenttia kaikesta rauhanrakentamiseen ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaan käytettävistä varoista edistämään sukupuolten tasa-arvoa.

YK:n jäsenmaiden odotetaan tekevän uusia sitoumuksia nopeuttaakseen päätöslauselman 1325 toimeenpanoa. Toimeenpanon edistämiseksi perustetaan globaali rahoitusinstrumentti (Global Acceleration Instrument), jonne toivotaan jäsenmaiden taloudellisia sitoumuksia.

 

Naiset, rauha ja turvallisuus – 15 vuotta

Globaalin tutkimuksen korkean tason neuvoa-antavan ryhmän jäsenet kertovat 1325-päätöslauselman tärkeydestä alla olevalla videolla. Videolla mukana olevien Bandana Ranan ja Elisabeth Rehnin näkemyksiä on mahdollista kuulla myös 10.11. järjestettävässä seminaarissa Women and Post-Conflict Realities.