Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston suositukset europarlamentaarikoille

UN Women Suomen koordinoima Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto lähetti onnittelunsa ja suosituksensa EU-vaaleissa valituille suomalaisille europarlamentaarikolle. Lue verkoston kirje.

Arvoisa europarlamentaarikko,

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puolesta onnittelemme teitä lämpimästi valinnastanne Euroopan parlamenttiin. Teillä on edessänne tärkeä ja vastuullinen tehtävä ja toivomme, että käytätte vaikutusvaltaanne ja ääntänne rauhan ja turvallisuuden ja sukupuolten tasa-arvon puolesta.

Yli 600 miljoonaa naista ja tyttöä elää konfliktialueilla. Seksuaaliväkivalta konflikteissa on lisääntynyt ja raaistunut. Samalla naiset ovat yhä suljettuina ulos monissa rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä.

Euroopan unioni on keskeinen toimija naiset, rauha ja turvallisuus -agendan edistäjänä ja Euroopan parlamentin rooli unionin budjettikysymyksissä tekee siitä naiset, rauha ja turvallisuus -työn edistämisessä erityisen merkittävän toimijan.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto ja laaja-alainen asiantuntijuutemme on teidän suomalaisten meppien käytettävissä kaikissa naiset, rauha ja turvallisuus -teemoissa. Verkostomme koostuu yli 25 jäsenjärjestöstä, tutkijoista sekä muista alan asiantuntijoista.

Liitteenä olevasta dokumentista voitte lukea tarkemmin EU:n sitoutumisesta Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan edistämiseen sekä Euroopan parlamentin roolista Naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksissä.

Haluamme lisäksi verkostona välittää seuraavat suositukset huomioitavaksenne europarlamentaarikkokaudellenne:

  1. 1325-aiheiden käsittely: Toivomme, että nostatte aktiivisesti Naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksiä työssänne Euroopan parlamentissa sekä täysistunnossa että yksittäisissä valiokunnissa.
  2. Valiokuntavalinnat: Rohkaisemme teitä osallistumaan valiokuntiin, joissa 1325-teemaa tullaan käsittelemään. Näitä ovat erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM), ulkoasiainvaliokunta (AFET), turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) sekä kehitysvaliokunta (DEVE).
  3. Komissaarikuulemiset: Rohkaisemme teitä aktiivisesti nostamaan 1325-kysymyksiä komissaariehdokkaiden kuulemisissa sekä täysistunnossa että yksittäisissä valiokunnissa.
  4. Budjettivalta: Toivomme, että korostatte 1325- kysymyksiä budjettipäätöksissä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvorahoituksen turvaamista kehitysyhteistyössä ja naisspesifien tarpeiden huomioimista humanitaarisessa avussa.
  5. Naisihmisoikeuspuolustajat: Toivomme, että teette aloitteita kiireellisistä ihmisoikeuspäätöslauselmista naisihmisoikeuspuolustajien oikeuksien turvaamiseksi.
  6. Strategiatyö: Toivomme, että osallistutte EU:n naiset, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelman sekä sukupuolten tasa-arvostrategian päivittämiseen. Uudessa globaalistrategiassa tulee olla myös vahva 1325-näkökulma.
  7. Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen: Rohkaisemme teitä kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa, kun EU:n naiset, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelmaa sekä sukupuolten tasa-arvostrategiaa päivitetään.

Toivotamme menestystä tehtävienne hoitamiseen.