UN Womenin lausunto Israelin ja Palestiinan miehitetyn alueen tilanteesta

Tue naisia ja tyttöjä kriiseissä ja katastrofeissa

New York, 13.10.2023 – UN Womenin pääjohtaja ja YK:n apulaispääjohtaja Sima Bahousin lausunto Israelin ja Palestiinan miehitetyn alueen tilanteesta.

UN Women tuomitsee hyökkäykset Israelissa ja Palestiinan miehitetyillä alueilla siviilejä vastaan ja on syvästi huolissaan niiden tuhoisista vaikutuksista siviileihin, mukaan lukien naisiin ja tyttöihin.

Toistamme YK:n pääsihteerin kehotuksen kaikille osapuolille varmistaa siviilien ja siviili-infrastruktuurin turvallisuus. Kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava ja noudatettava.

Humanitaarinen tilanne Gazassa oli vakava ennen näitä väkivaltaisuuksia ja on nyt vakavasti pahentunut. Tällä on perustelemattomia ja erityisiä vaikutuksia naisiin ja tyttöihin. Vaatimus 1,1 miljoonan ihmisen välittömästä siirtämisestä pohjoisesta Gazasta, samalla kun koko alue on piiritetty, on äärimmäisen vaarallinen.

Toistamme pääsihteerin tänään esittämän kehotuksen turvata humanitaarisille toimijoille ja YK:lle pääsy Gazaan, jotta apua saadaan toimitettua eniten kärsineille. Tämä on välttämätöntä, jotta naisten ja lasten kiireisiin tarpeisiin voidaan vastata, kuten toimittaa heille ruokaa, vettä ja suojelua. Liitymme myös pääsihteerin kehotukseen panttivankien välittömästä vapauttamisesta.

UN Women on tukenut palestiinalaisia naisia vuodesta 1997 alkaen heidän yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten oikeuksiensa saavuttamiseksi. Olemme edelleen läsnä paikan päällä tarjotaksemme tukea ja apua, ja jatkamme työtämme niin kauan kuin vaaditaan.

UN Women statement on the situation in Israel and the Occupied Palestinian Territory

UN Women condemns the attacks on civilians in Israel and the Occupied Palestinian Territories and is deeply alarmed by the devastating impact on civilians including women and girls.

We reiterate the UN Secretary-General’s call to all parties to ensure the safety of civilians and civilian infrastructure. International Humanitarian Law and Human Rights Law must be respected and upheld.

The humanitarian situation in Gaza was dire before these hostilities and has now severely worsened. This exacts unjustifiable and specific costs on women and girls. The demand to immediately relocate 1.1 million people from northern Gaza, while the entire territory is under siege, is extremely dangerous.

We reiterate the Secretary-General’s call today for unrestricted access for humanitarian actors into Gaza, including the United Nations, to provide aid to the most affected. This is essential to address the desperate, immediate needs of women and children, including to food, water, and protection. We also join in his call for the immediate release of hostages.

UN Women has been supporting Palestinian women since 1997 to achieve their social, economic, and political rights. We remain present on the ground to provide support and assistance and will do so for as long as it takes.

 

Alkuperäinen lausunto täällä.