Venäjän sota Ukrainassa kestänyt kaksi vuotta — kahdeksan miljoonaa ukrainalaista naista ja tyttöä tarvitsee humanitaarista apua vuonna 2024

Auta Ukrainan naisia ja heidän perheitään

Kaksi vuotta kestänyt Venäjän täysimittainen sota Ukrainassa on vaatinut tuhansia ihmishenkiä, aiheuttanut käsittämätöntä tuhoa, pakottanut miljoonia lähtemään kodeistaan, traumatisoinut sukupolven, repinyt perheitä ja yhteisöjä sekä tuhonnut talouden.

Ukrainan jälleenrakennuksen ja toipumisen kokonaiskustannukseksi on arvioitu Maailmanpankin, Euroopan komission, YK:n ja Ukrainan hallituksen toimesta 486 miljardia Yhdysvaltain dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana. Tällä sodalla, kuten kaikilla sodilla, on raskaita sukupuolittuneita vaikutuksia naisiin ja tyttöihin, jotka joutuvat kantamaan suhteettoman taakan sodan seurauksista.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien arviolta 3 238 naista ja tyttöä on kuollut ja 4 872 loukkaantunut. Noin neljästä miljoonasta sisäisesti siirtymään joutuneesta 56 prosenttia on naisia. Ennusteet täksi vuodeksi ovat synkkiä: arvioiden mukaan humanitaarista apua tarvitsevista naisia ja tyttöjä on 56 prosenttia (8 miljoonaa naista ja tyttöä). Nämä jatkuvat hyökkäykset naisia ja heidän elinkeinojaan vastaan ovat kestämättömiä.

Tämän traagisen vuosipäivän äärellä Ukrainan naiset kohtaavat kasvavia haasteita turvallisuuden, oikeuden, sosiaalipalvelujen, mielenterveys-, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen, työllisyyden ja muiden välttämättömien palvelujen saamisessa. 72 prosenttia työttömiksi rekisteröidyistä on naisia. Sota on myös lisännyt sukupuoleen perustuvan väkivallan riskejä, mukaan lukien konfliktiin liittyvä seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja kumppanin tekemä väkivalta.

Ennenkuulumattomien haasteiden keskellä naisista on tullut Ukrainan talouden selkäranka. Tällä hetkellä joka toinen yritys maassa on naisen perustama. Pelkästään vuonna 2023 ukrainalaiset naiset johtivat yli 10 000 uuden yrityksen perustamista. Lisäksi yli 62 000 naista palvelee armeijassa, mukaan lukien 43 479 aktiivipalveluksessa ja yli 5 000 asemalla etulinjassa.

“Naiset joutuvat kohtaamaan kärsimystä ja muita sodan seurauksia. He tarvitsevat tukea, turvallisuutta ja ennen kaikkea rauhaa. Heidän vahvuutensa ja selviytymiskykynsä on ollut merkittävää ja huomionarvoista. Korostan UN Womenin solidaarisuutta ja arvostusta jokaista naista kohtaan, joka tukee perhettään, yhteisöään ja maataan tarjoamalla humanitaarista apua tai osallistumalla Ukrainan jälleenrakentamiseen,” painotti Sabine Freizer Gunes, UN Womenin edustaja Ukrainassa.

Naiset ja naisten johtamat organisaatiot ovat merkittävässä roolissa humanitaarisen avun tarjoamisessa, yhteisöjensä tukemisessa ja talouden ylläpitämisessä.

“Olen itse sisäisesti siirtymään joutunut ammattipsykologi. Olen auttanut muita naisia ​​käsittelemään heidän kohtaamiaan vaikeuksia, kuten pakkosiirtämistä, väkivaltaa ja työttömyyttä. Toimin koordinaattorina Sambirin kaupungissa, missä järjestämme monenlaisia ​​toimintoja, kuten psykologisia ja psykoterapeuttisia ryhmiä, taidekursseja ja englannin kielen tunteja,” kertoo Anastasiia Pyrohova Women’s Perspectives -järjestöstä. Women’s Perspectives on yksi 40:stä kansalaisyhteiskunnan organisaatiosta, jotka saavat tukea UN Womenilta.

UN Women tarjoaa Ukrainassa humanitaarista apua yli 45 000 naiselle ja tytölle sekä välillisesti tukea 100 000 omaiselle vuoden 2023 aikana toimitetun elintärkeän humanitaarisen avun kautta. Sen lisäksi UN Women tarjoaa myös oikeusapua ja ohjausta sosiaalipalveluihin. Vuonna 2023 UN Women myönsi 10,6 miljoonaa dollaria naisten ja naisjohtoisten kansalaisjärjestöjen tueksi ympäri Ukrainaa. UN Women tekee myös tiivistä yhteistyötä hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa edistääkseen lakeja ja prosesseja, jotka tukevat sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista. Naisten taloudellista itsenäisyyttä pyritään myös tukemaan tarjoamalla naisille tukea heidän toimeentulonsa palauttamiseen ja taitojen kehittämiseen. Naisille tarjotaan myös yritystukea sekä mahdollisuutta työllistyä erilaisten hankkeiden kautta, kuten  “Women’s Entrepreneurship Expo”.

Vaikka väkivaltaisuudet jatkuvat, Ukrainan naiset jatkavat eteen päin ja pyrkivät samalla rakentamaan entistä tasa-arvoisemman yhteiskunnan. He ansaitsevat kaiken tukemme.

This article is available in English and Ukrainian.

Kuva: UN Women /Serhii Korovainyi