UN Women Suomen hallitusvaaliehdokkaat 2024–2026

UN Women Suomi ry:n syyskokouksessa 20.11.2023 valitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Alla olevat ovat nimitystoimikunnan esittämiä ja toistaiseksi ainoat tietoon tulleet uudet ehdokkaat.


PUHEENJOHTAJAEHDOKAS

Manninen Hanna-Mari

Hanna-Mari tuntee YK-järjestöjen toimintaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on toiminut YK-perheessä eri rooleissa useita vuosia, ennen UN Women Suomea viimeksi Suomen UNICEFin hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Hanna-Marin osaaminen yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä on vahvaa sekä juristin näkökulmasta että käytännön tekemisen myötä. Ammatiltaan Hanna-Mari on asianajaja, ja hän on erikoistunut yritysvastuuseen ja hyvän hallinnon kysymyksiin.
Hallitustyössä Hanna-Mari on kuunteleva, sovitteleva, ratkaisukeskeinen ja empaattinen.  Hanna-Mari on toiminut UN Women Suomi ry:n hallituksen varapuheenjohtajana noin vuoden ajan, ja suosittelemme häntä lämpimästi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Työura
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto, Nordic Investment Bank, Hannes Snellman Asianajotoimisto, United Nations Headquarters

Koulutus
OTM, Helsingin yliopisto
YTM, Tampereen yliopisto, kansainvälinen politiikka

Hallitusjäsenyydet
UN Women Suomi ry (hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2022-)
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry (2018-2023)
Partiosäätiö (2016-)
Suomen UNICEF ry (2014-2020)
Aiemmin mm. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin puheenjohtaja ja Setlementtiliikkeen hallinnossa

Ammatilliset luottamustoimet
Suomen Asianajajaliitto, oikeusministeriö (yhdistyslain uudistustyöryhmän jäsen)

 

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAAT:

Blåfield Ville
Viestinnän ja vaikuttamisen ammattilainen

Ville on laajasti verkottunut vaikuttaja ja viestijä.  Hänen työnsä toimittajana, kirjailijana ja konsulttina antaa monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen ymmärtää yhteiskunnan ilmiöitä ja sitä, miten ihmisiin vaikutetaan.  Ville osaa sanoittaa asioita haastavistakin aiheista erilaisille sidosryhmille, eivätkä kriittiset ja vaikeat viestintätilanteet ole hänelle vieraita.

Työura
Helsingin Kirjamessut, Miltton, Räty-Salovaara-Blåfield, Sanoma (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat), Otavamedia (Suomen Kuvalehti, Seura)

Koulutus
Ylioppilas, opintoja Helsingin yliopistossa, Sanoma keskijohdon valmennusohjelma, Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi

Julkaisut ja journalistiset roolit
Panelisti mm. YLE:n Aamun Jälkiviisaissa vuodesta 2003
Uusi työ, uudet duunarit -raportti Kalevi Sorsa -säätiön Impulssi-sarjassa
Kuka hullu haluaa poliitikoksi, kirja yhdessä Reetta Rädyn kanssa
Ken leikkiin ryhtyy – Julkisuuden himo ja hinta, kirja yhdessä Leena Sharman kanssa
Naiset huipulle! Johtaja sukupuolesta riippumatta, EVA-raportti yhdessä Irmeli Salon kanssa

 


Kontio Johanna
Johtamisen, kaupan ja taloushallinnon ammattilainen

Johanna tuntee kansalaisten ja kuluttajien arjen ja ymmärtää, miten, miksi ja mihin he käyttävät rahaa. Käytännön kokemusta siitä, miten yritysten kanssa voidaan tehdä varainkeruuta (esim. kampanjat kauppaketjujen kanssa). Kokemusta digitalisaation ja prosessien tavoitteellisesta ja tuloksekkaasta kehittämisestä.  Hyväntahtoinen ja arkijärkeä käyttävä kokenut ammattilainen.

Työura
Kesko, ISS, Nokia, Nokia Siemens Networks, Elisa, Liikenne ja viestintäministeriö, Tilastokeskus, Oikeusministeriö

Koulutus
YTM, MBA

Hallitusjäsenyydet
Keskon yhteisyrityksiä, Helkama, Raskone, Diacor, Tieliikelaitos

 


Rask Shadia
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuudeen ammattilainen ja vaikuttaja

Shadia tuntee tasa-arvoon liittyvät teemat kokeneena tutkijana ja akateemisesti aiheeseen erikoistuneena. Hän osaa keskustella aiheista laajasti erilaisten yhteiskunnan vaikuttajien ja foorumien kanssa.  Hän lähestyy asioita ja ihmisiä myönteisesti ja rakentavasti, tosiasioihin pohjautuen. Hän on viestinnällisesti vaikuttava ja inhimillinen.

Työura
THL (useita tehtäviä, mm. projektikoordinaattori, tutkija, projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö)

Koulutus
FT, Helsingin yliopisto (kansanterveystiede)
TTM, Tampereen yliopisto (International Health)
Toimintaterapeutti
Parhaillaan opintovapaalla suorittamassa Hankenissa Corporate Responsibility -opintoja

Luottamustehtäviä, mm.
TEM työelämän monimuotoisuusohjelman ohjausryhmän jäsen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry valtuuskunnan jäsen
OKM saavutettavuustyön ohjausryhmän jäsen
OM syrjinnän seurantaryhmän työjaoston jäsen
Ohjausryhmän jäsen lukuisissa EU- ja STEA-rahoitteisissa hankkeissa mm. Väestöliitto, Vamlas, Kela, Työterveyslaitos

 

Lisäksi Aino Försti-Smithin ensimmäinen 3-vuotiskausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Aino Försti-Smith jatkaa hallituksessa toisen 3-vuotiskauden (vuodet 2024-2026).