UN Women Suomen kevätkokous: yhdistyksen jäsenistöltä vahva tuki UN Women Suomen työlle ja strategiselle suunnalle

Puolusta naisten ja tyttöjen oikeuksia

UN Women Suomen sääntömääräinen kevätkokous jäsenistölle järjestettiin keskiviikkona 17.5.2022. Kokouksen puheenjohtajana toimi Cecilia Pellosniemi, joka on työskennellyt UN Womenin Syyria -hankkeessa ja toiminut UN Womenin naiset, rauha ja turvallisuus -asiantuntijana. Jäsenistö osoitti kokouksessa vahvan tukensa UN Women Suomen työlle ja strategiselle suunnalle.

UN Women Suomen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin hybridikokouksena 17.5.2023. Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen, ja puheenjohtajaksi valittiin Cecilia Pellosniemi. Pellosniemi on työskennellyt UN Womenilla Libanonissa, missä hän vastasi UN Womenin Syyria -hankkeesta sekä toimi asiantuntijana naiset, rauha ja turvallisuus -projekteissa. Kokouksen alussa Pellosniemi kertoi UN Womenin työstä erityisesti Syyrian rauhanprosessissa, ja avasi jäsenistölle maatoimistotasolla tehtävää UN Womenin naiset, rauha ja turvallisuus -työtä.

On ilo olla puheenjohtamassa UN Women Suomen kevätkokousta. UN Women Suomi tekee vaikuttavaa työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta, ja yhdistys on kasvattanut UN Womenin työn tunnettuutta Suomessa merkittävästi viime vuosien aikana. UN Women Suomen hieno työ on näkynyt jopa Beirutissa asti!

– Cecilia Pellosniemi

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Yhdistyksen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille yhdistyksen asioista vastuussa oleville.

Yhdistykselle historian ensimmäinen nimitysvaliokunta 

Kevätkokous valitsi yhdistykselle nimitysvaliokunnan, jonka tehtävä on tehdä ehdotukset uusista UN Women Suomen hallituksen jäsenistä syyskokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin Anne Korkiakoski, Teija Andersen ja Siiri Somerkero.

Anne Korkiakoski on toiminut UN Women Suomen hallituksen jäsenenä vuosina 2015-2021, josta osan myös hallituksen varapuheenjohtajan roolissa. Korkiakoski on tehnyt merkittävän uran markkinoinnin ja viestinnän johtotasolla, sekä toiminut useiden eri yritysten ja toimijoiden hallituksissa. “Markkinoinnin kummitädiksi” kutsuttu Korkiakoski on yksi Suomen eturivin viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia.

Teija Andersen on toiminut Suomen UNICEFin hallituksen puheenjohtajana sekä sitä ennen UNICEFin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien. UNICEFin lisäksi Andersen on toiminut useiden yritysten hallituksissa. Andersen työskenteli Fazerilla yli kymmenen vuotta erinäisissä tehtävissä, viimeisimmäksi Fazer Amican toimitusjohtajana.

Siiri Somerkero on kerännyt merkittävää järjestöalan kokemusta Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi RY:n hallituksen jäsenenä, Suomen Partiolaisten puheenjohtajana 2011-2021 ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtajana 2017-2018. Somerkero työskentelee tällä hetkellä Nesteellä liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Tällä hetkellä UN Women Suomen hallituksen puheenjohtajana toimiva Ilmi Salminen istuu hallituksessa sääntöjen mukaista kahden kolmivuotisen kauden viimeistä vuottaan. UN Women Suomen hallitukselle valitaan syyskokouksessa 2023 uusi puheenjohtaja, joka aloittaa tehtävässään vuoden 2024 alusta. Lisäksi hallituksen jäsen Sari Kaikkosen hallituskaudet tulevat täyteen vuoden 2023 lopussa.

Kevätkokoukseen osallistuneet UN Women Suomen jäsenet osoittivat vahvaa tukea yhdistyksen toiminnalle ja strategiselle suunnalle. Yhdistyksen saavuttama kasvu varainhankinnassa, viestinnän näkyvyyden ja tavoittavuuden kasvu, sekä yhdistyksen vahva vaikuttamistyö osoittavat selkeästi, että UN Women Suomi on asemoinut itsensä yhdeksi Suomen vetovoimaisimmista ja johtavista tasa-arvotoimijoista. UN Women Suomi jatkaa ylpeänä sitä työtä, jonka yhdistyksen perustanut Helvi Sipilä yli 40 vuotta sitten aloitti – ja Helvin henkeä kunnioittaen, kokouksen puheenjohtajan kädessä on tänäkin päivänä Helvi Sipilän nuija.