Alkuperäiskansojen naisten oikeus omaan kieleen turvattava

Oikeus omaan kieleen on edellytys alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten oikeuksien toteutumiselle. Alkuperäiskansojen naiset kuuluvat edelleen kaikkein haavoittuvimpiin ja syrjäytetyimpiin ihmisryhmiin.

Maailman alkuperäiskansojen päivää vietetään 9. elokuuta, ja päivän teema tänä vuonna on alkuperäiskansojen kielet. Maailman yli 5000 alkuperäiskansan kulttuurit ja kielet ovat laajasti uhattuina.

“Oikeus omaan kieleen on edellytys sille, että alkuperäiskansojen naisilla ja tytöillä on kirjaimellisesti ääni poliittisessa päätöksenteossa, mahdollisuus osallistua tasavertaisesti yhteiskuntaan ja oman yhteisönsä johtamiseen“, Suomen UN Womenin vt. toiminnanjohtaja Elina Nikulainen sanoo.

Maailmanlaajuisesti alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia koskettavia ongelmia ovat esimerkiksi väkivalta, köyhyys, syrjintä, rasismi ja rajallinen mahdollisuus käyttää palveluja ja tuotantoresursseja.

”Mahdollisuus käyttää omaa kieltään on välttämätöntä myös sille, että naiset saavat tarvitsemaansa tukea ja pääsevät esimerkiksi laadukkaan terveydenhuollon ja lisääntymisterveyspalvelujen piiriin”, Nikulainen sanoo.

Myös saamelaisten oikeuksia koskettava ILO 169 -sopimus ratifioimatta Suomessa

Maailman maat hyväksyivät YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen vuonna 2007, mutta sen soveltaminen on edelleen monelta osin puutteellista. Suomi ei ole myöskään ratifioinut alkuperäiskansojen ja -heimojen oikeuksia koskevaa ILO 169 -sopimusta, joka edellyttäisi erityistoimia saamelaisten kulttuurin ja ympäristön suojelemiseksi.

“Saamelaisten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin tulee turvata. Alkuperäiskansojen oikeuksien toteutuminen on keskeistä sekä naisten oikeuksien että kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Kansainvälisen yhteisön on pidettävä lupauksensa alkuperäiskansojen naisille ja tytöille, jotta kaikkien ihmisten tasa-arvo, vapaus ja oikeudet voidaan turvata”, Nikulainen sanoo.

Alkuperäiskansojen oikeudet keskeisiä tasa-arvon ja kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta

Myös ensi vuonna 25 vuotta täyttävä Pekingin toimintaohjelma velvoittaa huomioimaan alkuperäiskansojen naiset. UN Women työskentelee sen eteen, että alkuperäiskansojen naisten oikeudet toteutuvat kaikkialla maailmassa.

Kuva: UN Women/Ryan Brown

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaja. Tule mukaan tukemaan työtämme ja seisomaan naisten puolella.