Vietnamin siirtotyöläisnaiset ottavat askeleen kohti oikeuksiaan

Vietnam on käynyt läpi valtavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mullistuksia viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Maa on noussut köyhästä kehitysmaasta keskituloisten maiden sarjaan ja onnistunut vähentämään köyhyyttä merkittävästi. Kehityksestä huolimatta naiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään haasteita, jotka syntyvät epätasa-arvosta, syrjinnästä ja taloudellisten mahdollisuuksien puutteesta.

”Asun lasteni kanssa asuntoveneessä Punaisenjoen varrella. Meille myönnetään harvoin vakituisia oleskelulupia ja palvelut ovat vaikeasti saavutettavissa. Lapsillani ei ole henkilökortteja eivätkä he voi mennä kouluun”, kertoo Linh, vietnamilainen siirtotyöläisnainen.

Vietnamissa 72 prosenttia naisista osallistuu työelämään, mikä on alueella melko korkea luku. Useimmiten naisten työt ovat kuitenkin harmaan talouden sektorilla, jolloin palkat ovat pienemmät kuin miehillä, eivätkä naiset ole sosiaaliturvan tai työlainsäädännön piirissä.

Linh ja hänen kollegansa Huong työskentelevät tuhannen muun naisen tavoin Long Bienin torilla, yhdellä suurimmista yötoreista Hanoissa. Kauppa käy torilla iltayhdeksästä aamukuuteen.

”Joka yö voin ansaita melkein seitsemän dollaria kuljettamalla lähes tonnin verran tavaraa”, sanoo Huong.

”Kuten muillakaan siirtotyöläisillä, myöskään minulla ei ole kirjallista sopimusta työnantajan kanssa.”

Siirtotyöläisnaisten terveydestä pidetään huolta säännöllisillä terveystarkastuksilla. Monet naisista pääsevät ensimmäistä kertaa hyötymään sosiaali- ja terveyspalveluista. (Kuva: UN Women/Thao Hoang)
Siirtotyöläisnaisten terveydestä pidetään huolta säännöllisillä terveystarkastuksilla. Monet naisista pääsevät ensimmäistä kertaa hyötymään sosiaali- ja terveyspalveluista. (Kuva: UN Women/Thao Hoang)

Nopea teollistuminen ja kaupungistuminen Vietnamissa kahden viime vuosikymmenen aikana on johtanut kasvavaan muuttovirtaan ihmisten siirtyessä työn perässä maaseudulta kaupunkeihin.

Ennen pääosa siirtotyöläisistä oli miehiä. Naisten osuus siirtotyöläisistä on kasvanut  vakaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuoden 2010 väestötutkimuksen mukaan naiset ovat jo siirtotyöläisten enemmistö.

Sama tutkimus osoitti, että Hanoin ja Ho Chi Minhin  naispuolisista siirtotyöläisistä 42 prosenttia on epävirallisissa töissä, kuten kotiapulaisina ja katukauppiaina.

Vaikka Vietnam on säätänyt lakeja, jotka mm. tunnustavat kotitaloustyön ja takaavat naisille ja miehille samat oikeudet, ei sukupuolten tasa-arvosta ole vielä tullut elävää todellisuutta.

Siirtotyöläiset kohtaavat syrjintää työmarkkinoilla ja kärsivät sosiaalisesta häpeästä. Heillä on matalat ja epäsäännölliset tulot, eikä heillä ole yhteyttä ammattiliittoihin, jotka voisivat auttaa heitä puolustamaan oikeuksiaan.

Maaseudulta muuttaneet naiset ovat vaarassa joutua ihmiskauppiaiden käsiin tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Erityisesti kotiapulaisina työskentelevät naiset ovat myös haavoittuvaisia väkivallalle, koska työ on näkymättömissä ja sääntelemätöntä.

UN Womenin aluejohtaja Roberta Clarke vieraili tutustumassa maaseudulta kaupunkiin muuttaneiden naisten asumuksissa tutustumassa naisten elinoloihin. (Kuva: UN Women/Thao Hoang)
UN Womenin aluejohtaja Roberta Clarke vieraili maaseudulta kaupunkiin muuttaneiden naisten asumuksissa tutustumassa naisten elinoloihin. (Kuva: UN Women/Thao Hoang)

Yksi UN Womenin päätavoitteista on tarjota naisille mahdollisuus ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen. Vauhdittaakseen kehitystä UN Women tukee tasa-arvorahastostaan paikallisia järjestöjä, jotka pyrkivät vahvistamaan siirtotyöläisnaisten oikeuksia ja sosioekonomista asemaa.

”Siirtotyöläisnaiset ovat monin tavoin haavoittuvaisia, johtuen useasti heidän vaikeudestaan tavoittaa peruspalveluita sekä saavuttaa riittäviä asuinoloja ja terveyspalveluita. Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla Long Bienin torin lähellä asuville naisille ajoittaisia terveystarkastuksia, lainopillista neuvontaa sekä ohjausta virallisen työn hakemiseen”, kertoo Nguyen Thu Giang terveys- ja kehitysinstituutti LIGHTista.

Naiset ja miehet viidestä Hanoin kaupunginosasta sekä kuusi maaseudun yhteisöä hyötyvät suoraan projektin vaikutuksista vuoteen 2015 mennessä. Heille tarjotaan muun muassa työvalmennusta, asianajoa ja terveydenhoitoa. Naisilla on mahdollisuus saada myös lainaa ja ohjeita oman yrityksen perustamiseen.

UN Women rinnallaan Vietnamin siirtotyöläisnaiset ovat ottamassa ensimmäisiä askelia kohti oikeuksiensa toteutumista.