Naiset pyrkivät eteenpäin Kenian vaaleissa

Abdila Gole, 33, on hiljattain valmistunut yhdestä Kenian parhaista yliopistoista. Nyt hän pyrkii maakuntavaltuuston jäseneksi Gorbo Wardissa, Pohjois-Kenian Marsabitissa.

“Kuljen ovelta ovelle kampanjoimassa kannustaen naisia  ja nuoria äänestämään minua. Meidän aikamme on nyt tai ei koskaan”, Abdila sanoo.

Kun hän ensimmäisen kerran ilmoitti olevansa kiinnostunut politiikasta, ihmiset pilkkasivat häntä ja tekivät hänet naurunalaiseksi. Yhteisön perinteisistä johtajista koostuva vanhimpainneuvosto ei myöskään hyväksynyt Abdilan aikeita, sillä vanhoillisessa yhteisössä naisten odotetaan pysyvän kotona huolehtimassa perheistään. Kilpailu päätöksentekopaikoista miesten kanssa on ennenkuulumatonta.

Mombasan rantakaupungissa, vajaan 600 kilometrin päässä Gorbo Wardista, toinen naisehdokas on luottavainen omaan vaalimenestykseensä. Maimuna Mudao haluaa päästä maakuntansa naisedustajaksi parlamenttiin. Kenian parlamentissa on yhteensä 47 naisten kiintiöedustajaa, jotka valitaan maakunnissa.

Hän kertoo, että viime vuosina on tapahtunut paljon muutoksia niin vaaliprosessissa ja uuden perustuslain tekstissä kuin äänestäjien asenteissakin. Tasa-arvoasioista ollaan nyt tietoisempia kuin kymmenen vuotta sitten.

“Tämä on askel oikeaan suuntaan meille naisille, jotka haluamme päätöksentekijöiksi.”

Kaikesta huolimatta Maimuna Mudao on sitä mieltä, että naisäänestäjien ja -ehdokkaiden parissa pitää vielä tehdä paljon työtä tietoisuuden kasvattamiseksi. UN Womenin tuella uudistetun lain mukaan puolueiden pitää asettaa ehdokaslistoille vähintään kolmasosa naisehdokkaita, mutta niin ei käytännössä tapahdu. Sen vuoksi naiset eivät myöskään pääse eteenpäin valtakunnallisissa vaaleissa.

“Naisten pitää ymmärtää, että kun muita naisia on päättäjinä, he voivat ajaa sukupuolitietoisempaa lainsäädäntöä ja politiikkaa”, hän sanoo.

Maimuna Mudao (vasemmalla) osallistui naisehdokkaiden koulutukseen yhdessä muiden päättäjiksi haluavien naisten kanssa.

Sekä Abdia Gole että Maimuna Mudao ovat mukana UN Womenin tukemassa ohjelmassa, jonka tarkoituksena on saada enemmän naisia mukaan politiikkaan ja tukea uskottavia ja rauhanomaisia vaaleja. Yhdessä lukuisien paikallisten kumppaneiden kanssa UN Women tekee työtä perinteisten johtajien kanssa, jotta naisten poliittiseen osallistumiseen liittyvät ennakkoluulot voidaan murtaa.

Yhtä paikallista kumppanijärjestöä (CIFA Kenya, Community Initiative Facilitation and Assistance) johtava Adan Wako on vahvasti sitä mieltä, että on tärkeää aloittaa työ asenteiden muuttamiseksi nimenomaan perinteisistä vanhimpainneuvostoista.

“Tämä auttaa ylittämään esteitä, jotka naisia ympäröivät ja jotka alentavat heidät toisen luokan kansalaisiksi omassa maassaan. On korkea aika juhlia naisjohtajia, jotka raivaavat tietä kaikkien hyväksi toimivalle yhteiskunnalle”, hän sanoo.

Naisten osuus Kenian parlamentissa on noussut viime vuosina lähes kaksinkertaiseksi, 19 prosenttiin. Vielä on kuitenkin työsarkaa ennen kuin naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua politiikkaan.

Elokuun vaalien alla UN Women on tehnyt tiiviisti töitä naisten osallistumisen edistämiseksi niin ehdokkaina kuin äänestäjinä. Koulutuksissa on nostettu ihmisten tietoisuutta tarpeesta saada lisää naisia mukaan päätöksentekoon. Naisehdokkaat ovat oppineet kampanjoimaan tehokkaammin.

Naisten johtajuuden ja osallistumisen tukeminen vaaleissa on osa UN Womenin Kenian maastrategiaa, jota Suomi rahoittaa neljällä miljoonalla eurolla vuosina 2016–2019.

(Kuvat: UN Women/Kennedy Okoth)