Marokon keitailla kasvavat sekä kasvit että naisten tulot

Hiekkaisen ja kivisen autiomaan keskeltä löytyy elinvoimaisia vihreitä alueita. Keitaat ovat luonnollisia viljelyalueita, joiden ympärille on rakentunut yhteisöjä, sillä keitaat tarjoavat vettä, ruokaa ja turvapaikan ankarilta oloilta.

Errachidian provinssin keitaalla Marokossa asuu satakunta naista, jotka ovat löytäneet ainutlaatuisen tavan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia elinympäristöön. UN Womenin tuella naiset tuottavat aromaattisia ja lääkekasveja.

UN Women on järjestänyt työpajoja, joissa opetellaan viljelemään kasveja käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja samalla edistetään naisten työllistymistä.

Keitaiden suojeleminen on tärkeää

Naiset, kuten Atiqa Jorfi, ovat voimaantuneet tuotannon ja tuotteidensa kaupallistamisen kautta keitailla, jotka estävät ympäristön aavikoitumisen, mutta ovat vaarassa ilmastonmuutoksen vuoksi.

”Intohimomme kasveja kohtaan on rohkaissut meitä asettumaan tähän paikkaan, josta välitäme”, sanoo Atiqa. Hän kertoo myös, että työ kasvien parissa on nostanut hänen itsetuntoaan. Hän on huomannut, että muutkin naiset ovat saaneet vahvemman aseman yhteisössä.

Naiset ymmärtävät, että keitaiden suojeleminen on elintärkeää ympäristölle, mutta se on tärkeää myös heidän omalle taloudelleen. Keitaiden taloudellisesta toiminnasta 90 prosenttia tulee maataloudesta. Aromaattiset ja lääkekasvit tuottavat enemmän kuin perinteiset viljelmät. Ne kestävät ankaria sääolosuhteita, eivätkä vaadi runsaasti vettä.

Keitailla asukkaiden elanto on monesti ollut vaakalaudalla maaperän köyhtymisen ja veden niukkuuden takia. Tämä on ilmastonmuutoksen seurausta ja saattaa johtaa ympärillä sijaitsevan aavikon leviämiseen. Varsinkin naiset ovat suojattomassa asemassa epätasa-arvoisten sukupuoliroolien vuoksi, sillä vallan ja käytettävissä olevien resurssien ero miesten ja naisten välillä on suuri.

Naisten toimeentulon vahvistaminen on keskeistä naisten suojattomuuden vähentämisessä. Vuonna 2012 perustettu naisten ryhmä aloitti hankkimalla hehtaarin maata viljelläkseen siemeniä. Naiset päättivät käyttää tihkukastelumenetelmää ja aurinkoenergialla toimivaa pumppua viljelläkseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Nämä naiset ovat menestyjiä: parissa vuodessa heidän tulonsa ovat nousseet, mikä on antanut naisille mahdollisuuden omaan pankkitiliin ja taloudelliseen itsenäisyyteen.

Naiset mukaan ympäristöpolitiikan muotoiluun

UN Womenin yhteistyö keitaiden naisten kanssa on ylittänyt odotukset. Mukana työssä on jo 12 osuuskuntaa ja 15 kansalaisjärjestöä, jotka tukevat kasvien tuottamista ja kaupallistamista.

Tizagharinen keitaalla naiset yrittävät edistää myös keitaan roolia ekosysteemissä, jotta se voisi vastustaa aavikon leviämistä ja ilmastonmuutosta.

Kukaan ei olisi uskonut kaksi vuotta sitten, että lukutaidottomilla naisilla olisi mahdollisuus vaihtaa vierailla eri paikkakunnilla, osallistua työpajoihin ja kokouksiin sekä saada päivä päivältä enemmän itseluottamusta.

”Tämä hanke on todistanut, että maaseudun naisilla on korvaamatonta perimätietoa”, sanoo UN Womenin Mahgrebin alueen edustaja Leila Rhiwi.

”Tämä osoittaa miten tärkeää on tukea heidän osallistumistaan ympäristöpolitiikan muotoilemiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ilman naisten täysipainoista osallistumista ei kestävää kehitystä ilmastomuutoksen puitteissa saavuteta.”