UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous tapasi Generation Equality -kampanjan suomalaisnuoria – “Olette etuoikeutettuja asuessanne tässä maassa, käyttäkää ääntänne”

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista

Ensimmäisellä Suomen vierailullaan UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous tapasi korkea-arvoisten valtion virkahenkilöiden lisäksi nuoria tasa-arvoaktivisteja 

UN Womenin pääjohtajaksi vastikään nimetty jordanialainen Sima Bahous vieraili Suomessa 8.–9.12. tavaten valtion johtoa, kuten presidentti Sauli Niinistön, kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin sekä alivaltiosihteeri Elina Kalkun. Bahous tapasi myös nuoria Generation Equality -kampanjan tasa-arvoaktivisteja keskustelutilaisuudessa, jonka teemana oli YK:n naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavien Oranssien päivien hengessä sukupuolittunut verkkohäirintä ja -väkivalta. 

UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteinen Generation Equality -nuortenryhmä tarjoaa tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneille 15–29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden vaikuttaa ja tuoda äänensä kuuluviin. Ryhmä linkittyy UN Womenin käynnistämään maailmanlaajuiseen Generation Equality -kampanjaan, jossa nuorilla on merkittävä rooli. Nuortenryhmä on esimerkiksi kommentoinut Suomen valtion tekemiä tasa-arvositoumuksia. 

Lähes 40 prosenttia naisista on kokenut häirintää verkossa ja osuus nousee 45 prosenttiin, kun kyseessä on nuoret (milleniaalit ja z-sukupolvi). Bahous korosti puheenvuorossaan ilmiön laajuuden lisäksi päätöksentekijöiden puutteellista ymmärrystä ilmiöstä sekä sosiaalisen median alustoista: 

“Verkkokiusaaminen- ja verkkoväkivalta ovat tämän päivän ilmiö, varsinkin teille nuorille. Vanhemman sukupolven edustajat, mukaan lukien lainsäädäntöön vaikuttavat ja poliisivoimissa työskentelevät, eivät aina ymmärrä sosiaalisen median alustoja ja näitä ilmiöitä kovin hyvin.” 

Nuoret toivat rohkeissa ja rehellisissä puheenvuoroissaan esille ongelman laajuuden sekä henkilökohtaisten kokemusten kautta että laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Verkkoväkivallan ja -häirinnän uhka rajoittavat esimerkiksi sitä, miten nuoret voivat osallistua sosiaalisessa mediassa mutta myös laajemmin esimerkiksi naisten asettumista ehdolle politiikkaan.  

Verkossa tapahtuva naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ei ole muusta sukupuolittuneesta väkivallasta irrallinen ilmiö. Nuoret korostivat, miten syitä verkossa tapahtuvaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan etsitään naisten ja tyttöjen omasta käytöksestä. Myös vastuu avun hakemisesta tai väkivallan raportoinnista jää väkivaltaa kokeneelle.  

Nuoret kertoivat tapauksesta, jossa nuortenryhmän jäsen todisti seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa, jolloin ryhmäläiset havahtuivat siihen, etteivät tiedä, miten tilanteessa kuuluisi menetellä. 

“Tarvitsemme enemmän tukea verkkoväkivaltaa kokeneille sekä tietoa siitä, mitä voimme tehdä, jos kohtaamme verkkoväkivaltaa. Lisäksi sosiaalisen median alustojen tulisi kantaa vastuuta verkkohäirinnästä ja -väkivallasta. Jos julkaiset jotain koronaan liittyvää sosiaalisessa mediassa, sinulle tarjotaan runsaasti luotettavaa tietoa koronaan liittyen – samanlaisia työkaluja pitäisi käyttää, kun kyseessä on verkkoväkivalta”, tiivisti Noona Pölkki, yksi ryhmän jäsenistä. 

Bahous kannusti nuoria käyttämään ääntään rohkeasti myös jatkossa: 

“Olette etuoikeutettuja asuessanne tässä maassa, saadessanne nauttia niistä mahdollisuuksista, mitä olette saaneet. Kaikilla naisilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Pitäkää mielessänne heidät ja miettikää, mitä voitte tehdä heidän hyväkseen. Meidän on pidettävä yhtä. Käyttäkää ääntänne jatkossakin, vaikuttakaa niihin päätöksentekijöihin, joilla on valtaa säätää lakeja, kouluttaa poliiseja tai vastata kouluissa annettavasta koulutuksesta. Näitä ongelmia ei ratkaista yhdessä yössä.”   

UN Women jatkaa työtään teeman parissa esimerkiksi vaikuttamalla lainsäädäntöön ja kouluttamalla verkkoväkivallasta. Verkkoväkivallan kitkeminen on myös yksi Generation Equality -kampanjan tavoitteista. Kampanjan puitteissa muun muassa maailman suurimmat teknologiajätit Google, Facebook, Twitter ja TikTok ovat sitoutuneet kitkemään sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa ja -häirintää alustoiltaan.

Myös Suomi on sitoutunut toimiin verkkoväkivallan lopettamiseksi osana Generation Equality -kampanjaa. Suomi toimii johtavassa roolissa kampanjan teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvässä toimintaryhmässä.

Liity mukaan Generation Equality -kampanjaan!