Afganistanin naisten osallistaminen maan uuden johdon hallitukseen todellinen testi Talibanille

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

Lausunto: UN Womenin virkaatekevä pääjohtaja Pramila Patten peräänkuuluttaa, että Talibanin johdon on osallistettava naiset tulevaan hallitukseensa.

Tiistaina 31.8.2021

“Huomioin Talibanin julkiset lausunnot, joiden mukaan Taliban aikoo kunnioittaa naisten oikeuksia ‘islamilaisen viitekehyksen sisällä’, mukaan lukien naisten oikeus työntekoon, naisten oikeus hakeutua korkeakouluun, naisten oikeus ylläpitää aktiivista roolia yhteiskunnassa ja tyttöjen oikeus koulunkäyntiin. Naisten välitön osallistaminen Afganistanin uuden johdon hallituksessa tulee olemaan Talibanin todellinen lakmustesti”, UN Womenin uusi virkaatekevä pääjohtaja Pramila Patten totesi.

Afganistanin kehitys ja rauha vaativat naisten tasapuolista ja merkityksellistä osallistumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös julkisessa ja poliittisessa elämässä. Naisten täysi osallistuminen ei ole välttämätöntä vain naisten voimaantumisen kannalta, vaan koko yhteiskunnan kehitykselle. Talibanin johdon on ryhdyttävä rohkeisiin tekoihin naisten osallistamiseksi kaikilla päätöksenteon tasoilla, sekä kansallisesti että kansainvälisesti, jotta naiset voivat jatkossakin tehdä oman osansa tasa-arvon, kehityksen ja rauhan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Afganistanin ylin laki, perustuslaki, otettiin käyttöön vuonna 2004. Se sisältää selkeitä säännöksiä kaikkien kansalaisten tasa-arvoisista oikeuksista, sisältäen naisten oikeuden osallistua maan politiikkaan. Afganistan on myös ratifioinut varauksetta YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) sekä hyväksynyt vuonna 2005 kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman, jolla pyritään varmistamaan YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (1325) täysi toimeenpano. Nämä sitoumukset ovat velvoittavia, ja niiden täytäntöönpanoon on ryhdyttävä välittömästi.

“Afganistanin lähtiessä rakentamaan uutta tulevaisuutta vetoan Talibanin johtoon, jotta he: (1) vahvistavat sitoutumisensa noudattaa perustuslaillisia säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka takaavat tasa-arvon kaikille kansalaisille; (2) takaavat naisten täyden ja tasapuolisen osallistumisen poliittisissa ja päätöksenteon prosesseissa; (3) varmistavat, että naisia suojellaan sukupuolittuneilta uhilta ja hyökkäyksiltä, jotka rikkovat naisten oikeuksia ja heikentävät heidän osallistumismahdollisuuksiaan; (4) vahvistavat sitoumuksensa saavuttaa laaja edustuksellisuus julkisessa elämässä varmistamalla, että naiset voivat tasa-arvoisesti käyttää sekä poliittista että taloudellista valtaa”, Patten totesi.

“Eilen 30. elokuuta hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma alleviivaa ihmisoikeuksien, mukaan lukien naisten oikeuksien, kunnioittamisen tärkeyttä, ja kannustaa kaikkia osapuolia etsimään inklusiivista, neuvoteltua poliittista tilaa, joka takaa naisille täyden, tasa-arvoisen ja merkityksellisen edustuksen. Kehotan kansainvälistä yhteisöä pitämään huomionsa Afganistanin tilanteessa ja jatkamaan konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, etteivät naisten oikeudet ole neuvoteltavissa”, Patten lisäsi.

Afganistanin naisten oikeuksien puolustajat ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta ja saavuttaneet huomattavaa edistystä. Emme voi sallia tämän vaivalla saavutetun edistyksen ottaa takapakkia tai heikentyä. Naisten osallistaminen uudessa hallinnossa tulee olemaan Afganistanin uuden poliittisen johdon lakmustesti. Kiireellisiä toimia tarvitaan, jotta voimme varmistaa naisten täyden osallistumisen Afganistanin julkisessa ja poliittisessa elämässä.

 

Lue alkuperäinen lausunto englanniksi täällä.

Kuva: UN Photo