YK:n yleiskokous käynnistyi: Tavoitteena kestävä ja tasa-arvoinen maailma koronakriisin jälkeen

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista

Suurin vuosittainen maailman johtajien tapaaminen, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous (UNGA) avattiin 14. syyskuuta. Suomen presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro kuullaan tiistaina 21. syyskuuta. 

Historian 76. YK:n yleiskokousistunnoteemana on kestävyyden rakentaminen toivon avulla  – miten toipua koronapandemiasta ja vastata planeetan tarpeisiin, turvata ihmisten oikeudet sekä elvyttää YK:n yhteistyötä kestävällä tavalla. Maailman korkean tason päättäjien keskustelu aiheesta käydään 21.–27. syyskuuta. Suomea edustaa presidentti Sauli Niinistö, joka puhuu tiistaina 21. syyskuuta. 

Covid-19 -pandemia ravisuttaa edelleen elämää ja taloutta ympäri maailmaa. Kaikissa jälleenrakennuksen vaiheissa on ratkaisevan tärkeää kuulla naisten ja naisjohtajien äänSamalla kun ryhdytään toimiin luonnon tasapainon palauttamiseksi, ilmastokriisin ja saastumisen selättämiseksi on varmistettava, ettei ketään jätetä prosessissa jälkeen. Vuoden 2021 tulee olla uusi alku, jolloin kiihdytetään toimia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi – myös tavoitteen viisi, sukupuolten välisen tasa-arvon, toteutumiseksi.  

YK:n yleiskokouksen yhteydessä UN Women julkaisee feministisen suunnitelman Beyond COVID-19: The feminist plan for sustainability and social justice, joka määrittää kunnianhimoiset mutta konkreettiset askelmerkit sille, miten Covid-19 -kriisistä voidaan toipua luoden samalla kaikille tasa-arvoisempaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa. 

YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetään myös tilaisuuksia liittyen UN Womenin käynnistämään Generation Equality Foorumiin ja juhlistetaan Generation Equality –toimintaryhmiä, jotka ovat sitoutuneet kriittisen tärkeisiin ja kiireellisiin toimiin kohti sukupuolten tasa-arvoa. 

Vaikka YK:n yleiskokouksessa on otettu useita merkittäviä tasa-arvoaskelia, naisten osallisuuden ja edustuksen suhteen on vielä paljon tehtävää myös YK:n yleiskokouksen tasolla. Vain neljä naista on valittu yleiskokouksen puheenjohtajaksi, ja tälläkin hetkellä vain 24 YK:n jäsenvaltiossa on nainen johtajana, kaikkiaan 193 jäsenvaltiosta. Nainen ei ole koskaan vielä toiminut YK:n pääsihteerinä – YK:n apulaissihteerinä sen sijaan on nähty myös suomalainen Helvi Sipilä. 

Lue lisää Yhdistyneiden kansakuntien 76. yleiskokouksesta ja sukupuolten tasa-arvosta täällä! 

Tule mukaan kiihdyttämään tasa-arvoa ja liity mukaan kansainväliseen Generation Equality -liikkeeseen! 

Kuva: UN Women/Amanda Voisard