Presidentti Sauli Niinistö: “Ihan kylmänrauhallinen lähtökohta pitäisi olla tasa-arvo”

Tue heikommassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä

Tasa-arvo ei voi olla vain naisten asia, vaan myös miehillä on tärkeä rooli sen rakentajina. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo, miten on osaltaan ollut edistämässä tätä tavoitetta UN Womenin HeForShe Impact Champion -lähettiläänä ja nähnyt urallaan myös monen lasikaton rikkoutuvan. Presidentti Niinistön haastattelu on kuunneltavissa myös podcastina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sukupolven, eli suurten ikäluokkien istuessa koulun penkillä ei kummasteltu enää sitä, että luokkahuoneessa istui myös tyttöjä. Perinteiset sukupuoliroolit olivat kuitenkin muuten edelleen voimissaan. Presidentin ikätovereineen kasvaessa naisten koulutustaso nousi edelleen, ja 60–70-luvuilla naisia alkoi näkyä aloilla ja tehtävissä, jotka aiemmin olivat olleet vain miesten kenttää. Samaan aikaan Suomeenkin rantautui feminismin toinen aalto. Tasa-arvo vaikuttaakin olleen jopa itsestään selvä arvo presidentin elämässä.

“Koulussa oli jo kovin itsestään selvää, poika tai tyttö, niin pärjäsi sitten sen mukaan kuin pärjäsi”, hän sanoo.

Presidentti Niinistö kertoo, ettei kouluvuosienkaan jälkeen omalla työurallaan kohdannut paljoakaan tilanteita, joissa olisi kiinnittänyt erityistä huomiota epätasa-arvoon. Esimerkiksi nuorena lakimiehenä työskennellessään pääosassa hänen mukaansa oli aina se, miten kukin työnsä hoitaa.

“70-luvun loppupuolella alkoi naisia tulla paljon myöskin tuomioistuinpalveluun. Siellä jokainen touhusi papereidensa kanssa niin hyvin kuin osasi, eikä kukaan varmaan pannut merkille, onko nyt esittelijänä nainen tai mies.”

Niinistö toteaa kuitenkin harvan naisen edenneen tuolloin ylimpiin tehtäviin.

“Tai kun — joku nainen, hyvin harva, oli edennyt neuvokseksi asti eli oli tavallaan päällikkönä, niin ei minulla kyllä kertaakaan välähtänyt mielessä, että siinä on jotain muuta, kuin että yrittää sen hommansa hoitaa.”

Valtiovarainministerinä viidestä kärkipaikasta kolmeen satuin nimittämään naisen. Kaikki taisivat rikkoa lasikaton”

Presidentti Niinistö ”filosofoi”, että sytyke muutokseen naisten asemassa on saattanut juontaa juurensa sodan jälkeisiin vaikeisiin vuosiin, jolloin Suomen jälleenrakentamisen yhteydessä mietittiin ”miten kaikki kynnelle kykenevät saataisiin mukaan”.

“Yhtäkkiä vaan kodeissakin alettiin tuntea ihan luonnollisena asiana, että lapset, olivatpa tyttöjä tai poikia, koulutetaan, jos vaan on mahdollisuuksia. “

Presidentti Niinistölläkin oli lapsena kotona kaksi vanhempaa siskoa. Hän kertoo kotoa, koulun penkiltä ja työstään perityn asenteensa seuranneen myös politiikan kentälle. Tekemissään nimityksissä hän kertoo katsoneensa osaamista, ei sukupuolta, ja todistaneensa monen lasikaton rikkoutuvan.

“En ollenkaan ymmärtänyt tai tullut ajatelleeksi esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtajana, että ensimmäinen puoluesihteerivalintani oli nainen, tai valtiovarainministerinä, että ehkä viidestä kärkipaikasta kolmeen satuin nimittämään naisen. Kaikki taisivat rikkoa lasikaton, mutta ei mulle tullut mieleenkään sellainen ajatus edes. Ei siitä kukaan mitään numeroa tehnyt, kun se oli niin luonnollista.”

Kaikki maailman tytöt kouluun ja naiset yritysten johtotehtäviin

Vuodesta 2015 alkaen presidentti Niinistö on ollut yksi kymmenestä valtion johtajasta, jotka ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa UN Womenin kansainvälisen HeForShe-kampanjan Impact Champion -lähettiläänä. Kampanja peräänkuuluttaa, ettei sukupuolten tasa-arvoa saavuteta, elleivät myös miehet ole mukana sitä edistämässä.

“Kampanjan idea oli sitoa miehet asian taakse”, hän sanoo.

Presidentti Niinistön HeForShe-kampanjan sitoumukset liittyvät naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen, naisten aseman parantamiseen talouselämän johtotehtävissä sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen.

“Paremmin olen onnistunut ehkä siellä väkivallan torjumisen puolella,” toteaa presidentti Niinistö.

Osana ensimmäistä sitoumustaan esimerkiksi jokaiselle Suomessa asevelvollisuuttaan suorittavalle annetaan koulutus, jossa käsitellään vihanhallintaa ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Koulutuksen pohjalta on laadittu myös opas, jota voidaan käyttää tunteiden ymmärtämiseen ja hallintaan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

”Lähes 80 prosenttia suomalaisista miehistä suorittaa asepalveluksen, joten tämä on meille keskeinen tilaisuus ehkäistä naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa”, presidentti Niinistö on todennut aiemmin.

Lähde mukaan HeForShe-aloitteeseen!

Presidentti Niinistö on pyrkinyt vaikuttamaan tasa-arvoon myös maailmanlaajuisesti. Hän kertoo tuoneensa asiaa esiin esimerkiksi YK-viikoilla ja vaihtaneensa ajatuksia aiheesta muiden Impact Championeiden kanssa, kuten Islannin presidentin Guðnin, Ruotsin pääministeri Löfvenin ja Japanin edellisen pääministerin Aben kanssa.

“Minun painopistealueeni, niin kuin monien kollegoidenkin, on ollut siellä missä asiat ovat heikkoja.”

“Kampanjan idea oli sitoa miehet asian taakse”

Presidentin mukaan tehostetuilla toimilla Suomi voisi yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa tukea kehitystä niin, että Afrikan “joka maahan saataisiin luotua koulutusjärjestelmä, jossa tytöt ovat mukana.”

Presidentti Niinistö alleviivaa myös sitä, että on tärkeää saada naisia mukaan yritysten hallituksiin.

“Paitsi että on itseisarvoista sinänsä saada sinne hyvää väkeä, niin se myös on omiaan poistamaan sitä mahdollisesti virheellistä asentoa, että yritysten toimivaan johtoon ei mahtuisi naisia.”

Hän näkee kansainvälistymisen vaikuttaneen naisten asemaan johtopaikoilla.

“Ehkä sekin on tarjonnut naisille vähän paremman mahdollisuuden edetä, kun on vaadittu kansainvälisyyttä.”

Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys, vaikka sen pitäisi olla

Vaikka muutoksia naisten oikeuksissa sekä ihmisoikeuksissa on presidentti Niinistön mukaan tapahtunut erityisesti kehittyneissä maissa, on hänen mukaansa “perustilanne paikka paikoin maailmassa suorastaan surkea”. Hän alleviivaakin, että tämän muuttamiseksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee aktiivisesti työtä, jota myös “meidän kaikkien on tietysti tehtävä.”

“Se on ihan itsestään selvää, että ihmisten oikeudet ovat kaikkien ihmisten oikeuksia. Ja sitten tämä naiskysymys tässä näin nyt näyttäytyy sitten paremminkin siltä, että niitä ihmisoikeuksia ei tasa-arvoisesti toteuteta – joka on tietysti paha puute.”

Käynnissä oleva koronakriisi on vaikuttanut negatiivisesti tasa-arvokehitykseen maailmassa. Esimerkiksi kotiväkivalta on lisääntynyt varjopandemian tavoin, ja kriittisiä lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen liittyviä palveluja on karsittu akuutin kriisinhoidon tieltä maailmanlaajuisesti. Presidentti Niinistö huomauttaa, että ongelmat näkyvät myös Suomessa, ja kriisin seuraukset vaikuttavat raskaasti esimerkiksi naisvaltaiseen palvelusektoriin.

”Maailmalla tämä tietenkin ikävä kyllä taitaa vaikuttaa siten, että mitä heikommin asiat ovat jo olleet, niin siellä nämä ulkonaiset rasitukset painavat vielä suhteellisesti jopa pahemmin. Se on valtavan valitettava ja hyvin dramaattinenkin tilanne.”

“vierastan viipaloimasta tasa-arvoa ikään kuin ‘tällä sektorilla tasa-arvo ja tällä sektorilla’.”

Presidentti Niinistö nostaa esiin myös huolen siitä, miten köyhimmät maat pärjäävät kilpailussa esimerkiksi koronarokotteista. Hänen mukaansa Suomen johdonmukainen linja on ollut sekä ennen koronaa että sen aikana työskennellä hädän lieventämiseksi kansainvälisillä areenoilla.

”Sitä varmasti jatkamme. Ennen koronaa yritettiin vaikuttaa siihen, että kaikkialla toimittaisiin oikeansuuntaisesti. Nyt koronan aikana tarvitaan varmasti lisää konkretiaa.”

Tärkeimpänä tasa-arvotekona presidentti Niinistö pitää sellaisen ajattelun omaksumista, jossa tavoitellaan tasa-arvoa läpileikkaavasti kaikilla yhteiskunnan alueilla.

“Mä jotenkin vierastan viipaloimasta tasa-arvoa ikään kuin, ‘tällä sektorilla tasa-arvo ja tällä sektorilla’. — Ihan kylmänrauhallinen lähtökohta vaan pitäisi olla se, että on tasa-arvo.”

Vaikka epätasa-arvoa edelleen ilmiselvästi onkin, hän toivoo, ettei kukaan enää ainakaan tietoisesti ajattele, etteivät sukupuolet olisi keskenään tasa-arvoisia.

“En tiedä sitten, puhuvatko ihmiset mielellään kauniita, mutta en ole pitkään aikaan kuullut kenenkään sanovan niin – ja toivottavasti kukaan ei kehtaa ajatellakaan.”

Jokainen voi lähteä mukaan HeForShe-aloitteeseen allekirjoittamalla sitoumuksen. Kaikkia tarvitaan mukaan työhön tasa-arvon saavuttamiseksi!

Kuuntele haastattelu podcastina!

Kuva: Tasavallan presidentin kanslia