Kannanotto: Turkin sitouduttava Istanbulin sopimukseen ja jatkettava naisten ja tyttöjen turvallisuuden ja oikeuksien suojelua

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumista

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin lausunto Turkin vetäytymisestä Istanbulin yleissopimuksesta:

UN Women yhtyy YK:n ja muiden kumppanien huoleen Turkin ilmoituksesta irtisanoutua Euroopan neuvoston yleissopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (Istanbulin yleissopimus).

Turkin ilmoitus tapahtuu hetkellä, jolloin kansainvälinen yhteistyö ja sitoutuminen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi olisi tärkeämpää kuin koskaan ennen. UN Women pyrkii parhaillaan lisäämään monialaisten ​​sidosryhmien ja sukupolvien välistä yhteistyötä tasa-arvon kiihdyttämiseksi ja naisliike on avainasemassa näissä pyrkimyksissä.

UN Women vaatii  Turkkia arvioimaan irtisanoutumistaan uudelleen.

Ilmoitukset naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ovat lisääntyneet COVID-19-pandemian aikana muun muassa sulkutoimenpiteiden ja keskeisten tukipalvelujen keskeytysten seurauksena. WHO:n juuri julkaiseman raportin mukaan väkivalta oli äärimmäisen korkealla tasolla jo ennen pandemiaa. Pandemia paljasti millaisia aukkoja järjestelmissämme on väkivallan torjumiseksi ja akuutin tarpeen reagoida vankasti ja yhtenäisesti. Kansainvälisten yleissopimusten edellyttämä kansakuntien välinen solidaarisuus on kriittistä, jotta voimme saavuttaa maailman, joka on vapaa naisiin kohdistuvan väkivallan ”varjopandemiasta”.

Tuemme YK:n pääsihteerin johtamia toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa COVID-19:n yhteydessä käsittelevässä YK-järjestöjen  yhteisessä lausunnossa korostettiin kuutta kriittistä aluetta, joilla tarvitaan koordinoitua toimintaa ja kehotettiin globaalia yhteisöä jatkamaan pitkäjänteisesti työtään kehityksen varmistamiseksi ja jottei kovalla työllä saavutettu edistys taantuisi. Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano valtioissa on korvaamaton sitoutuminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Liitymme vaatimaan Turkin hallitusta jatkamaan kaikkien naisten ja tyttöjen turvallisuuden ja oikeuksien suojelua ja edistämistä ja pysymään täysimääräisesti sitoutuneena Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoon, joka perustuu kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW) ja sen yleisten suositusten ja oikeuskäytännön mukaisiin standardeihin.

YK:n jäsenvaltiot kokoontuvat parhaillaan YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 65. istunnossa edistääkseen naisten oikeuksia. Tarvitsemme rohkeampia ja vaikuttavia toimia, jotka vievät meitä eteenpäin sen varmistamiseksi, että naiset ja tytöt elävät vapaana väkivallasta. Tämä on myös kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 tasa-arvoperiaatteiden mukaista ja edellytys sille, ettei ketään jätetä jälkeen.

Lue myös: Huoli naisten turvallisuudesta kasvaa Turkissa – Näin UN Women tukee väkivaltaa kohdanneita naisia

 

Kuvituskuva: Mielenosoittajia ottamassa kantaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan Istanbulin maratonilla vuonna 2015. Kuvaaja Müslüm Bayburs/UN Women.

Alkuperäinen kannanotto englanniksi