Huoli naisten turvallisuudesta kasvaa Turkissa – Näin UN Women tukee väkivaltaa kohdanneita naisia

Auta naisia ja tyttöjä !

Turkissa naisten ja tyttöjen turvallisuus on vaarantunut koronapandemian aikana, kun karanteenit ovat lisänneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Lisäksi maan hallituksen aikeet irtaantua naisiin kohdistuvan väkivallan, lähisuhdeväkivallan ja syrjinnän vastaisesta Istanbulin sopimuksesta lisäävät huolta Turkissa.

Jo ennen koronapandemian puhkeamista jopa 40 prosenttia naisista Turkissa oli kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Silti, kuten kriiseissä yleensä, myös koronapandemian myötä sukupuolittunut väkivalta on lisääntynyt erityisesti kotiolosuhteissa. Karanteeni on kiihdyttänyt väkivallan kierrettä, kun naiset ovat joutuneet olemaan kotona ympärivuorokautisesti pahoinpitelijöidensä kanssa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tarjoaa tukea väkivaltaa kohdanneille naisille ja toimii sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan Turkissa myös kriisin aikana. UN Womenin tukema naisten tukikeskus tarjoaa tukea erityisesti naisille, jotka ovat kohdanneet lähisuhdeväkivaltaa.

Kriisiolosuhteet ovat tuoneet esille virallisten tukitoimien heikkoudet. Pandemian aikana avun hakeminen kotiväkivaltatilanteessa vaikeutuu.

”Olemme havainneet, että aiempiin vuosiin verrattuna yhä harvempi nainen hakee apua oikeilta tahoilta esimerkiksi terveysongelmien tai poikkeusolosuhteiden vuoksi. Pandemian luoma pelon ilmapiiri vähentää myös naisten mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan muiden ihmisten kanssa”, Büşra Sünetci, UN Womenin tukeman hankkeen edustaja ja sosiaalityöntekijä, sanoo.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt ovat olleet ensisijaisia paikkoja, joihin naiset ovat turvautuneet kriisitilanteissa niin Turkissa kuin muuallakin maailmassa. Karanteenin myötä toimintaa on jouduttu muuttamaan.

”Muutimme naisten tukikeskuksen koteihimme ja jatkoimme toimintaamme”, Sünetci kertoo.

Yli 140 naista otti keskukseen yhteyttä marras-, huhti- ja toukokuussa. Tukipalveluita tarjotaan verkossa ja puhelimitse. Tukikeskuksen kautta naiset saavat neuvoja erilaisiin turvajärjestelyihin, joita he pystyvät toteuttamaan kotonaan, ja heille annetaan ohjeita turvakoteihin hakeutumiseen.

Väkivaltaa kohdanneille naisille tarjotaan psykologista tukea väkivallan aiheuttamien traumojen vähentämiseksi. Lisäksi tukikeskus antaa neuvoja työnsä menettäneille naisille erilaisista taloudellisista tukiohjelmista, tarjoaa oikeusapua ja auttaa naisia tekemään päätöksiä elämästään.

Büşra Sünetci. Kuva kotialbumista.

”Naisten tukikeskus on paikka, jossa naiset voivat puhua kokemuksistaan ja ilmaista itseään vapaasti ilman tuomitsemista tai syyllistämistä”, Sünetci kertoo.

”On ollut todella voimaannuttavaa nähdä työmme positiivinen vaikutus naisiin, jotka ovat ryhtyneet toimiin päästäkseen pois väkivallan uhasta, aloittaakseen itsenäisen elämän sekä hyötyäkseen heille kuuluvista oikeuksista.”

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toimii yhdessä EU:n kanssa Länsi-Balkanissa ja Turkissa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Hankkeessa väkivallan vastaisia lakeja tuodaan käytännön tasolle, ja sen tavoitteena on muuttaa ajatusmalleja, jotka ylläpitävät sukupuolittunutta väkivaltaa.

”Pitkä kokemus on osoittanut meille, kuinka tärkeää on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yhdessä. Koronapandemian aikana ponnistelimme yhdessä naisten kanssa ja käänsimme tämän kamppailun tarinaksi solidaarisuudesta, jossa voimaannutimme toisiamme patriarkaalista järjestelmää vastaan”, Sünetci sanoo.

 

Kuvituskuva: UN Women/Fatma Elzehra Muhaimid