Palestiinalaisten naisjohtoisten järjestöjen on oltava humanitaarisen avun etulinjassa Gazassa ja Länsirannalla

Auta Gazan naisia ja heidän perheitään

Gazassa 80% naisista ovat riippuvaisia ruoka-avusta, ja naisjohtoiset järjestöt ovat avainasemassa heidän auttamiseksi, kertoo UN Womenin uusin Gender Alert -julkaisu.

UN Womenin viimeisin Gender Alert -julkaisu Gazan sodasta tuo esiin merkittäviä haasteita, joita palestiinalaiset naisjohtoiset järjestöt joutuvat kohtaamaan. Raportti myös alleviivaa näiden järjestöjen vankkumatonta sitoutumista ihmishenkien pelastamiseksi, ja vaatii kiireellisiä, koordinoituja investointeja naisvetoisten järjestöjen toiminnan tukemiseksi Gazassa.

Naisjohtoiset järjestöt toimivat Gazan ja Länsirannan vaarallisimmilla ja haastavimmilla alueilla. Koska näiden järjestöjen toiminta ulottuu laajalle paikallisissa yhteisöissä, ne ovat parhaassa asemassa auttamaan niitä naisia ja tyttöjä, jotka tarvitsevat apua eniten. Viimeisten kahdeksan kuukauden aikana UN Women on julkaissut sarjan Gender Alert -raportteja, joissa dokumentoidaan naisten ja tyttöjen elämäntason heikentyminen esimerkiksi ruokaturvan, suojan, terveyden ja turvallisuuden suhteen.  UN Womenin huhtikuussa 2024 keräämä uusi data osoittaa naisten tilanteen jatkuvan heikkenemisen. Yli 80 prosenttia Gazassa haastatelluista naisista ilmoittaa olevansa riippuvaisia ruoka-avusta, ja 83,5 prosenttia ilmoittaa, että saatu apu ei riitä perheen perustarpeisiin.

UN Womenin neljäs Gender Alert -raportti Gazasta julkaistu

UN Women on julkaissut neljännen Gender Alert -raportin, joka keskittyy naisjohtoisien järjestöjen (Women Led Organizations) työhön. Se esittelee yksityiskohtaisesti UN Womenin arvioinnin 25 palestiinalaisesta naisjohtoisesta järjestöstä, jotka toimivat Gazassa ja Länsirannalla. Arviointi osoittaa, että huolimatta tästä vakavasta tilanteesta, nämä järjestöt ovat humanitaarisen avun eturintamassa. Yhdessä nämä 25 järjestöä ylläpitävät verkostoa, jossa on 1 575 työntekijää Gazassa ja Länsirannalla. Arvioinnin mukaan 89 prosenttia kyselyyn osallistuneista järjestöistä on kokenut vahinkoja toimistoissaan, joista 35 prosenttia on täysin tuhoutunut. Nämä toimistot toimivat operatiivisina keskuksina ja ovat elintärkeitä avun toimituksessa ja koordinoinnissa.

Näiden vastoinkäymisten keskellä lähes 60 prosenttia järjestöistä ilmoittaa pystyvänsä toimimaan täydellä kapasiteetilla. Naisjohtoisien järjestöjen sitoutuminen yhteisöihinsä on ilmeistä. 88 prosenttia on siirtynyt hätäapuun tarjoten välttämättömiä palveluita, kuten perustarvikkeiden jakelua (64 prosenttia järjestöistä), elintarvikkeiden jakelua (56 prosenttia), käteisapua (48 prosenttia) ja suojeluun liittyviä palveluita, mukaan lukien psykososiaalinen tuki. Vaikka näiden järjestöjen palvelut ovat elintärkeitä ja järjestöt jatkavat toimintojensa mukauttamista vallitsevaan tilanteeseen, ne kohtaavat myös akuutteja taloudellisia vaikeuksia. 56 prosenttia naisjohtoisista järjestöistä ilmoittaa rahoituksen vähentyneen ja 88 prosenttia kohtaa suuria taloudellisia vaikeuksia, mikä vaikeuttaa kriittisten palveluiden tarjoamista.

“Naisjohtoisien järjestöjen työ Gazassa ja Länsirannalla koskee yhtä paljon naisten ja tyttöjen selviytymistä kuin toivon, arvokkuuden ja paremman tulevaisuuden mahdollisuuden ylläpitämistä niille, joita he palvelevat. Investointi näiden järjestöjen kestävyyteen ei ole vain tärkeää – se on avain osallistavaan humanitaariseen toimintaan, joka ei jätä ketään ulkopuolelle,” sanoi UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous.

Tunnustaen naisjohtoisten järjestöjen keskeisen roolin kriisissä ja kriisistä selviytymisessä, UN Women ja naisjohtoiset järjestöt kehottavat kansainvälistä yhteisöä ja sidosryhmiä ryhtymään päättäväisiin toimiin. Naisjohtoiset järjestöt tarvitsevat rahoitusta, jotta ne voivat jatkaa elintärkeää työtään niiden naisten ja tyttöjen saavuttamiseksi, jotka tarvitsevat eniten apua. Humanitaarisen avun pääsyä alueelle on edistettävä, mikä mahdollistaa järjestöille niiden elintärkeän toiminnan laajentamisen. Naisjohtoiset järjestöt on myös sisällytettävä kaikkiin humanitaarisiin koordinointitoimintoihin, jotta Gazassa voidaan varmistaa tehokas ja osallistava humanitaarinen toiminta.

Also available in English and Arabic

Lue edellinen Gender Alert -raportti täältä.

Artikkelikuva: UN Women/Samar Abu Elouf