”Lisääntyvät naisten ja tyttöjen oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset tulevat maksamaan Afganistanille raskaan hinnan.” — UN Womenin pääjohtaja Sima Bahousin lausunto Afganistanin tilanteesta.

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

UN Womenin pääjohtajan Sima Bahousin lausunto Afganistanin tilanteesta 9.5.2022

Minua on syvästi järkyttänyt Talebanin ilmoitus, jonka mukaan kaikkien naisten tulee peittää kasvonsa julkisella paikalla ja naiset saavat poistua kodeistaan ainoastaan välttämättömissä tilanteissa. Talebanin mukaan näiden direktiivien rikkominen johtaa perheen miesten suorittamaan rangaistukseen. Liikkumisen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Se on ehdoton edellytys naisten aktiiviselle osallistumiselle yhteiskunnan toimintaan, sekä naisten oikeuksien täysimääräiselle toteutumiselle. Tämä, sekä Talebanin asettama direktiivi työnteon ja koulutuksen estämiseksi on osa naisiin kohdistuvien rajoitusten eskaloitumista.

YK:n pääsihteeri on huomauttanut tyttöjen oikeuksia syvästi loukkaavista toimenpiteistä joita valtaapitävät viranomaiset toteuttavat kieltääkseen tytöiltä koulutuksen jatkumisen kuudennen luokan jälkeen. Olen myös erityisen huolestunut UN Womenille naisten kansalaisjärjestöiltä ja aktivisteilta tulleista raporteista, joiden mukaan naiset eivät ole pystyneet ajamaan autoa, kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä, tai ylipäätään liikkumaan paikasta toiseen. Rajoitukset heikentävät jatkuvasti naisten mahdollisuutta hankkia elanto, käyttää terveydenhuollon palveluita, saada suojelua ja paeta väkivallalta, sekä naisten kollektiivisia oikeuksia ja virastoissa asiointia.

Nämä lisääntyvät naisten ja tyttöjen oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset tulevat maksamaan Afganistanille raskaan hinnan monella tavalla, ja niiden vaikutukset tulevat näkymään esimerkiksi sosiaalisen ja ekonomisen kasvun hidastumisena. Nykyisten naisten työntekoa rajoittavien kieltojen on arvioitu aiheuttavan välittömästi lähes miljardin dollarin tai jopa viiden prosentin suuruisen menetyksen Afganistanin bruttokansantuotteelle. Maan köyhyys on pian lähes universaalilla tasolla. Yli puolet väestöstä tarvitsee humanitaarisen avun tukea jossain muodossa, ja kokonaista sukupolvea uhkaa ruuan puute ja aliravitsemus. Rajoitukset naisten ja tyttöjen oikeuksiin tekevät elpymisestä vaikeaa, ellei mahdotonta.

UN Women toistaa YK:n pääsihteerin esittämän vaatimuksen Talibanille pitää kiinni lupauksista, joita Afganistanin naisille ja tytöille on esitetty. Lupausten täytyy olla linjassa YK:n Afganistanin avustusoperaation lausunnon kanssa. Vaadimme, että valtaapitävät viranomaiset kunnioittavat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten heille asettamia vastuita, sekä kunnioittavat naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien täysimääräistä toteutumista, kuten oikeutta liikkumisen vapauteen sekä oikeutta koulunkäyntiin kaikilla opetusasteilla.

Naisten rooli ja asema konflikti- ja kriisitilanteissa on UN Women Suomen kevätkokouksen yhteydessä järjestettävän keskustelutilaisuuden teema. Käymme useiden asiantuntijoiden johdolla läpi naisten asemaa rauhanrakennuksessa, konflikteissa esiintyvää seksuaalista väkivaltaa, sekä antirasistisen työn merkitystä konflikteissa. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä: UN Women Suomen kevätkokous 2022.

Lue alkuperäinen englanninkielinen lausunto täältä.