Lausunto: Syytökset seksuaalisen väkivallan käytöstä Ukrainan sodassa on tutkittava viipymättä ja naisia ja tyttöjä on suojeltava tehokkaammin seksuaaliselta väkivallalta

Tue Ukrainan naisia ja heidän perheitään

Ukraina: YK:n korkean tason päättäjät vaativat, että syytökset seksuaalisen väkivallan käytöstä sodassa tutkitaan viipymättä, ja että naisia ja tyttöjä on suojeltava sodassa tehokkaammin.

Tämän lausunnon ovat antaneet Pramila Patten, YK:n pääsihteerin erityisedustaja seksuaalisen väkivallan torjumiseksi konflikteissa, sekä Sima Bahous, UN Womenin pääjohtaja. 

Kuvat Buchassa ja muissa kohteissa tapetuista siviileistä ovat järkyttäneet meitä syvästi, ja olemme erittäin huolissamme lisääntyvistä syytöksistä seksuaalisen väkivallan käytöstä naisia ja tyttöjä kohtaan Ukrainan sodassa. Toistamme YK:n pääsihteerin vaatimuksen: Ukrainan sodan on loputtava, nyt. Sota ja sen synnyttämä pakolaisuus lisää kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön, mukaan lukien ihmiskaupan, riskiä, joka kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin. Väitteet seksuaalisesta väkivallasta on tutkittava perinpohjaisesti, jotta oikeuden toteutuminen voidaan taata ja tekijät asetetaan vastuuseen teoistaan. Vastuu ja seuraamukset ovat usein tehokkain tapa vähentää seksuaalisen väkivallan tekoja. On ensiarvoisen tärkeää, että elintärkeiden seksuaalisen väkivallan uhreille suunnattujen palveluiden jatkuminen pyritään turvaamaan kaikin mahdollisin keinoin. Vaikka tietojen vahvistaminen YK:n toimesta on haastavaa turvallisuussyistä ja koska pääsy joillekin alueille on rajoitettua, tämä ei saa pysäyttää välittömiä ja konkreettisia toimia, joilla pyritään sekä suojelemaan ihmisiä seksuaaliselta väkivallalta, että tarjoamaan seksuaalisen väkivallan uhreille tarvittavia palveluita.

Väitteet seksuaalisesta väkivallasta nostavat esiin myös kysymyksiä mahdollisista sotarikoksista. Kansainvälinen humanitaarinen ja ihmisoikeusperustainen lainsäädäntö kieltää kategorisesti raiskauksen ja kaikenlaisen seksuaalisen väkivallan ja epäinhimillisen kohtelun, ja jokaisen sodan osapuolen on noudatettava näitä lakeja. Raiskaukset ja kaikki seksuaalinen väkivalta tulee viipymättä kieltää komentoketjuissa. Samalla on implementoitava konkreettisia keinoja, joilla seksuaalista väkivaltaa pyritään estämään, turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2106 ja 2467 mukaisesti.

Vastatakseen sodasta kärsivien ihmisten välittömiin tarpeisiin, YK vahvistaa suojelutoimenpiteitä sekä palveluita seksuaalisen väkivallan uhreille, mukaan lukien palveluita jotka vastaavat heidän seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviin tarpeisiinsa. Näitä palveluita suunnitellaan ja tarjotaan yhteistyössä Ukrainan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja erityisesti paikallisten naisjärjestöjen kanssa. Kaikkien palveluiden ja toimintojen on asetettava väkivallasta selviytynyt ihminen keskiöön, ja selviytyjien hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamisen on oltava toiminnan prioriteetti.

Haluamme ilmaista syvän kiitollisuutemme niille maille, jotka ottavat vastaan pakolaisia. Kannustamme näitä maita varmistamaan, että seksuaalisen väkivallan uhreille on tarjolla kattavat ja riittävät palvelut. YK:n jäsenmaat ja kansalaisyhteiskunta voivat luottaa täyteen tukeemme kaikille toimille, joilla pyritään estämään seksuaalinen väkivalta ja vastaamaan sen seuraamuksiin, sekä toimille, joilla pyritään takaamaan oikeuden toteutuminen seksuaalisen väkivallan uhreille.

Lue alkuperäinen englanninkielinen lausunto täältä.

Kuva: UN Photo/Manuel Elias