Kestävän kehityksen kansallinen strategia hyväksytty: kestävä kehitys on oleellisesti myös tasa-arvo kysymys – oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo siivittävät tietä kestävään kehitykseen

Kestävän kehityksen toimikunta julkistaa 25. huhtikuuta uuden kansallisen kestävän kehityksen strategian vuosille 2022–2030. Uusi strategia on nimeltään ”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi”.  UN Women Suomella on pysyvä paikka kestävän kehityksen toimikunnassa ja se on ollut mukana työstämässä strategian pohjalla olevaa kestävän kehityksen tiekarttaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin. 

Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi strategian 10. maaliskuuta. Strategian tarkoituksena on vahvistaa ylivaalikautista kestävän kehityksen työtä ja Agenda2030:n toimeenpanoa. Uusi strategia on rakennettu toimikunnan vuoden 2022 alussa hyväksymän Agenda2030 –tiekartan pohjalta. Strategia on kokoelma toimista, joilla Suomi tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä Suomessa että muualla maailmassa. 

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas on ollut vaikuttamassa toimikunnan työryhmässä Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus. Työryhmässä Hirsikangas toi esille kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti tavoitetta viisi, sukupuolten tasa-arvo.  Suomessa huomiota tulisi Hirsikankaan mukaan kiinnittää mm. naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, tasa-arvoisesti jakautuvaan hoivatyöhön ja työmarkkinoiden segregaatioon ja palkkaepätasa-arvoisuuteen. Tasa-arvotyö on ajankohtainen aihe niin kehittyvissä maissa kuin Suomessakin, koska sukupuolten tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu missään.  

Vaikka sukupuolten tasa-arvo onkin Agenda2030:ssa oma erillinen kehitystavoitteensa, se on elinehto koko agendan toteutumiselle. Mikäli sukupuolten tasa-arvo ei toteudu, Agenda2030:n muitakaan tavoitteita ei voida saavuttaa. Haasteet, kuten köyhyys, terveydenhuollon puute ja ilmastonmuutos koskettavat herkemmin tyttöjä ja naisia, ja heidän osallistamisensa näihin haasteisiin vastaamiseen on olennainen osa niiden ratkaisua”, Hirsikangas sanoo. 

Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja kukin aihealue vaatii muutoksia sekä yhteiskunnallisessa ajattelussa että toimintatavoissa. Tasa-arvon toteutuminen yhteiskunnassa on yksi esimerkki tällaisesta muutoksesta. Naisten tehokas osallistuminen ja yhtäläiset mahdollisuudet johtaa kaikilla päätöksenteon tasoilla vaativat muutoksia sekä toimintatavoissa että myös asenteissa. Syrjivät sosiaaliset normit ja asenteet vaikuttavat edelleen myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Muutokset eivät synny ilman konkreettisia tekoja ja halua saavuttaa niitä.  

Kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030 koskee kaikkia maailman valtioita, mutta agendan eri osa-alueet painottuvat hieman eri tavalla eri valtioiden välillä maan kehitystasosta riippuen. Suomen Agenda2030-strategiassa tämä on huomioitu siten, että Suomessa tehtävät toimet eivät aiheuta vahinkoa muille maille vaan auttaisivat tukemaan erityisesti kehittyviä maita omissa Agenda2030 tavoitteissaan. 

Kestävän kehityksen strategiaa päivitetään seuraavan kerran vuonna 2025. Strategian toimeenpanovaihe käynnistyy kevään 2022 aikana. 

Kestävän kehityksen strategialle järjestetään julkistustilaisuus 25.4.2022 klo 13–15 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ja sitä voi seurata striiminä suoraan verkossa. Itse strategia on luettavissa vapaasti verkossa, voit tutustua siihen täällä. 

 

UN Women Suomi tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi tukisi naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista vahvasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Liittymällä UN Women Suomen jäseneksi, olet tukemassa vaikuttamistyötämme Suomessa! Liity jäseneksi täällä.