Oletko sinä UN Women Suomen uusi jäsenkoordinaattori? Hae 16.4. mennessä!

Jäsenkoordinaattorin paikka on täytetty!

 

UN Women Suomi etsii uutta jäsenkoordinaattoria jäsenmäärän kasvattamiseksi!

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. Se on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö.

UN Women Suomi on yksi maailman nopeimmin kasvavia UN Womenin kansallisia komiteoita. Yhdistys tukee UN Womenin päämääriä keräämällä varoja globaaliin työhön ja tekee varainhankintaa tukevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä.  UN Women Suomella on yli 3000 henkilö- ja yhteisöjäsentä.

Työssäsi olet aitiopaikalla edistämässä tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten oikeuksia. Toimit tiiviissä yhteistyössä varainhankinnan tiimiläisten sekä koko UN Women Suomen sitoutuneen henkilökunnan kanssa.

Keskeinen osa työtäsi on jäsenten laskuttaminen sekä jäsenpalveluiden kehittäminen ja tuottaminen. Osallistut uusien jäsenten hankintaan. Työsi avustuksella UN Women Suomen jäsenkantaa kasvatetaan niin yksityis-, yhteisö- kuin yritysjäsenyyksissäkin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • Tarkkuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä
  • Positiivista, palveluhenkistä asennetta
  • Suomen kielen osaamista, lisäksi englannin osaaminen on toivottua
  • Tavoiteorientoitunutta työotetta
  • Motivaatiota työskennellä varainhankinnan alalla
  • Positiivista suhtautumista IT-järjestelmiin (mm. MS 365 -työkalut, Salesforce, MailChimp)

Arvostamme myös:

  • Tasa-arvoasioiden yleistä tuntemusta ja kiinnostusta UN Womenin työn teemoja kohtaan
  • Taloushallinnon osaamista
  • Kokemusta Salesforce-asiakashallintajärjestelmästä
  • Ruotsin kielen taitoa

Koulutuksesi voi olla esimerkiksi kaupallisen alan tutkinto.

Toivomme sinun aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä sijoittuu UN Women Suomen tehtäväryhmään neljä, jossa palkka on enimmillään 2750 euroa, riippuen valitun henkilön taustasta. Tarjoamme lisäksi mm. liikunta- ja lounasedun sekä muut UN Women Suomen kilpailukykyiset edut ja joustot.

Hae tehtävää 16.4.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi osoitteeseen aura.ylisela@unwomen.fi. Haastattelut järjestetään huhtikuun aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa varainhankinnan johtaja Aura Yliselä, p. 044 3232 668. Soittoajat: to 6.4. klo 9.00 – 10.30 ja pe 13.4. klo 12.00 – 14.00.

Pyrimme edistämään työyhteisömme monimuotoisuutta, ja yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo. Toivomme erilaisista taustoista tulevia hakijoita, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöryhmiin kuuluvia. Kannustamme sinua myös hakemaan paikkaa, vaikka et vastaisi sen vaatimuksia sataprosenttisesti, mutta uskot oman kokemuksesi ja luonteesi tekevän sinusta juuri oikean henkilön tähän työhön.