Generation Equality Forum starttaa tänään – Kutsumme suomalaista teknologia- ja innovaatio-osaamista tasa-arvon asialle

Tue tyttöjen ja naisten oikeuksia!

YK:n viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tavoitteena on nopeuttaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon edistämiseksi.

UN Womenin Generation Equality Forum saa lähtölaukauksensa Mexico Cityssa 29.–31. maaliskuuta ja huipentuu Pariisissa kesäkuussa 2021. Foorumi aloittaa valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden muodostamien koalitioiden toiminnan, jonka tarkoituksena on vauhdittaa Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa vuonna 1995 julkistettujen tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Suomesta Mexico Cityn foorumiin osallistuvat pääministeri Sanna Marin sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

UN Womenin käynnistä Generation Equality -aloite kutsuu valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia ympäri maailmaa sitoutumaan konkreettisiin, kunnianhimoisiin ja peruuttamattomiin toimiin sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Aloite keskittyy kuudelle osa-alueelle, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt kaikkein hitaimmin viimeisen 25 vuoden aikana.

Alun perin Generation Equality Forum oli tarkoitus järjestää vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi se siirtyi vuodelle 2021. UN Women organisoi foorumia yhteistyössä Meksikon ja Ranskan hallituksien kanssa. Mexico Cityn tilaisuuden avausseremoniaan osallistuvat esimerkiksi YK:n pääsihteeri António Guterres, Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka, kuin myös nuorisoaktivisti Elvira Pablo ja kansalaisyhteiskunnan johtohahmo Sharon Bhagwan Rolls.

Suomalainen teknologiaosaaminen tasa-arvon asialle

Suomi on valittu Generation Equality -aloitteen johtorooliin vastaamaan tasa-arvon edistämisestä teknologian ja innovaatioiden saralla yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. 

”Suomi on teknologian ja innovaatioiden edelläkävijä. Erilaisin digitaalisin ja teknologisin ratkaisuin voidaan edistää tyttöjen koulunkäyntiä kehitysmaissa”, kommentoi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, kun Suomen johtoasema aloitteessa julkistettiin vuonna 2020. 

“Tekoäly voi tarjota ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja tasa-arvonäkökulma on tärkeää ottaa huomioon sen kehittämisessä. Suomella on vahvaa osaamista myös sosiaalisissa innovaatioissa. Toivommekin, että suomalaistoimijat lähtisivät laajasti mukaan yhteistyöhön, jonka avulla voidaan saattaa enemmän ihmisiä teknologian pariin ja kuroa umpeen sukupuolten välistä kuilua teknologia-alalla.”

Teknologian ja innovaatioiden lisäksi Generation Equality -aloitteessa paneudutaan sukupuolittuneen väkivallan, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, taloudellisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon sekä naisjohtajuuden kysymyksiin. 

Suomi on tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti koko järjestön toiminnan ajan, ja se on on yksi YK:n tasa-arvojärjestön suurimpia yleisrahoittajia.

Tule mukaan edistämään naisten oikeuksia!