YK-johtajat vaativat nopeita toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

”Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus. Se on väkivaltaa perheitä, yhteisöjä, kansakuntia ja ihmiskuntaa vastaan. Se on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle”, sanoo YK:n alipääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.

Mlambo-Ngcuka vaatii kansainväliseltä yhteisöltä ratkaisuja pandemiaksi luonnehtimaansa väkivaltaan.

”Valtaenemmistö tapauksista jää raportoimatta ja tunnustamatta, ja selviytyjät jäävät haavoittuneiksi, näkymättömiksi ja kärsivät hiljaisuudessa. Tämä tilanne on sietämätön”, Mlambo-Ngcuka sanoo.

UN Womenin pääjohtaja korostaa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan perussyy on sukupuolten epätasa-arvo, johon on puututtava kiireellisesti. Mlambo-Ngcuka peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisten ratkaisujen löytämistä: koulujen on opetettava kaikkien ihmisten kunnioitusta, naisten taloudellisia mahdollisuuksia ja oikeusasemaa on parannettava, naisia tarvitaan enemmän mukaan rauhanturvaajiksi ja poliittiseen päätöksentekoon. Naisten äänen on kuuluttava koko yhteiskunnassa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja YK:n pääsihteeri ovat julistaneet 16 oranssin päivän kampanjan vietettäväksi 25.11. alkaen. Mlambo-Ngcuka ja pääsihteeri Ban Ki-moon kehottavat ihmisiä ympäri maailman pukeutumaan oranssiin ja julistamaan, että jokaisella naisella ja tytöllä on perustavanlaatuinen oikeus elämään ilman väkivaltaa.

”Marraskuun 25. päivästä joulukuun kymmenenteen – ihmisoikeuksien päivään – asti teemme erityisen ponnistuksen järjestäytyäksemme ja kamppaillaksemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, räikeää ihmisoikeusloukkausta, vastaan. Tänä vuonna kasvatamme tietoisuutta pukeutumalla oranssiin, joka symboloi sitoutumistamme tähän asiaan”, Ban Ki-moon sanoo.

Ban peräänkuuluttaa viestissään rahallista tukea sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseen tähtäävälle työlle, jota UN Womenin hallinnoima YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen rahasto tukee myöntämällä kohdennettuja avustuksia mm. kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille. Rahasto on ainoa maailmanlaajuinen toimija, joka myöntää avustuksia yksinomaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

”Samalla kun kysyntä avustuksille on viime vuosina yli kaksinkertaistunut, on rahamäärä, jonka se pystyy jakamaan, vähentynyt 60 prosentilla.”

Ban Ki-moon vetoaa rahaston resurssien lisäämisen puolesta, jotta YK voi toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

UN Womenin pääjohtajan videotervehdys