YK 70 vuotta: Nyt on näytön paikka!

Yhdistyneet kansakunnat täyttää 70 vuotta lauantaina 24.10. – kansainvälisenä YK:n päivänä.  YK:n perustehtävä rauhan, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden rakentamisessa ei ole kadonnut mihinkään, vaan se on entistä tärkeämpi, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Multanen korostaa erityisesti kaikkien ihmisten oikeutta inhimilliseen turvallisuuteen, elämään ilman pelkoa ja väkivallan uhkaa.

Yhdistyneitä kansakuntia johtava usko ihmisen perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen, sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin kirjattiin jo järjestön peruskirjaan, joka astui voimaan 24.10.1945.

YK:n merkitys on suuri erityisesti nyt, kun maailmaa koettelee suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan, joka toimi pontimena maailmanjärjestön perustamiselle.

“YK ja sen alajärjestöt toimivat kaikissa kehittyvissä maissa, myös Syyriassa ja lähialueilla, joilla valtaosa pakolaisista on. Järjestöt tavoittavat laaja-alaisten verkostojensa avulla eniten apua tarvitsevat ryhmät. YK-järjestöt auttavat rakentamaan rauhaa ja demokratiaa sekä löytämään rauhanomaisia ratkaisuja konflikteihin”, Elina Multanen sanoo.

Multanen muistuttaa, että YK-järjestöjen tekemää työtä ei voi korvata esimerkiksi kahdenvälisellä yhteistyöllä tai yritysyhteistyöllä.

“Kehitysyhteistyömäärärahoista päätettäessä tulisikin vielä etsiä keinoja, joilla vältetään leikkausten kohdistuminen näin voimakkaasti juuri YK-järjestöjen tukeen.”

yriyslahjoitus_example_naistenkeskus

Tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä

YK:n 70-vuotisjuhlavuoden tärkein huipennus saatiin aikaan syyskuussa, kun jäsenmaat hyväksyivät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman. Ne ohjaavat kestävän kehityksen edistymistä seuraavien 15 vuoden ajan kaikkialla maailmassa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women painotti vahvasti koko valmisteluprosessin ajan naisten oikeuksia koskevan oman kehitystavoitteen merkitystä ja korosti myös naisten keskeistä roolia kaikkien muiden kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

“Uudessa kehitysohjelmassa nähdäänkin vahvasti sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen aseman keskeisyys kestävän kehityksen aikaansaamiseksi kaikkialla maailmassa. Käänteentekevää on se, että nyt hyväksytty sukupuolten tasa-arvoon liittyvä tavoite puuttuu rakenteellisiin esteisiin tasa-arvon saavuttamisessa ja tähtää naisten syrjinnän ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen”, Multanen sanoo.

YK:n rooli naisten ihmisoikeuksien tunnustamisessa kuluneiden vuosikymmenten aikana on ollut keskeinen, mutta haastetta riittää edelleen.

“Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen ovat osoittautuneet merkillisen vaikeiksi haasteiksi. Joissakin asioissa on menty jopa takapakkia”, Multanen pohtii.

“Epäonnistuminen on kollektiivinen. Siksi on tärkeää, että kaikki maat sitoutuvat toimimaan tuloksellisemmin seuraavien 15 vuoden aikana.”

70-vuotiaalla YK:lla on nyt näytön paikka. Elina Multanen sanoo, että naisten ja tyttöjen oikeudet on asetettava vahvemmin kehityksen keskiöön. Se tarkoittaa määrätietoista toimintaa ja toimenpiteitä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

“Tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä – hurja tavoite? Kenties, mutta nyt jos koskaan on oikea aika kiristää tahtia!”