Yhdessä vahvempia – Suomen tuki YK:lle varmistettava seuraavalla hallituskaudella

Tue UN Womenin työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. Yhdistyneillä kansakunnilla (YK) on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena. UN Women Suomi, Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, UN Global Compact Suomi, Suomen Pakolaisapu ja Väestöliitto vaativat, että Suomen tuki YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

Lähes kaikki maat ovat YK:n jäsenvaltioita. YK on maailmanlaajuisesti merkittävin humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan toimija, ja YK-järjestöillä on laaja osaaminen ja läsnäolo esimerkiksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Kriisien ja katastrofien lisääntyessä YK:ta tarvitaan entistä enemmän.

Suomi on viime vuosina ollut aktiivinen YK:n tukija, ja Suomen yhteistyö ja rahoitus on jatkossakin elintärkeää YK:n toiminnalle ja kehittymiselle. Vain yhteistyössä muun maailman kanssa Suomi voi pienestä koostaan huolimatta edistää myös suomalaisille tärkeitä asioita. Suomikin on historiansa saatossa saanut apua kansainväliseltä yhteisöltä. Suomessa toimii joukko YK-järjestöjä ja -toimistoja, jotka päivittäisellä työllään edistävät globaalia kestävää kehitystä, rauhaa sekä ihmisoikeuksia.

YK on läsnä:

  • tarjoamassa tukea hädänalaisille, kun kriisi tai katastrofi tapahtuu
  • kun tehdään ilmastoa, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia päätöksiä
  • edistämässä ja tukemassa yhteistyötä kestävän kehityksen saavuttamiseksi
  • puolustamassa lasten, naisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia
  • rakentamassa ja turvaamassa rauhaa konflikteista ja sodasta kärsivillä alueilla.

Vuonna 2022:

  • YK:n maatoimistot edistivät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista 162 maassa
  • YK:n yksiköt, järjestöt, rahastot sekä ohjelmat tukivat humanitaarista, kehitys- sekä rauhantyötä noin 53 miljardilla eurolla
  • YK:n järjestämällä humanitaarisella avulla autettiin 174 miljoonaa ihmistä 60 maassa ja alueella
  • YK edisti rauhanrakentamista ja esti konflikteja 50 rauhanturvaoperaation avulla
  • YK tuki 46 000 kidutuksen uhrin kuntoutusta ja järjesti apua 13 000 nykyaikaisen orjatyön uhriksi joutuneelle

 

Lisää YK:n työn tuloksista vuonna 2022 voi lukea YK:n pääsihteerin vuosiraportista.

Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta.

#YhdessäVahvempia

 

Printattava kannanotto englanniksi: Stronger together

Printattava kannanotto suomeksi: Yhdessä vahvempia

Kuva: Albert Gonzalez Farran