Unstereotype Alliance haastaa rikkomaan stereotypiat

Mitä yhteistä on Unileverillä, Facebookilla, Googlella ja Mattelilla? Nämä yritykset monen muun mukana ovat lähteneet mukaan UN Womenin vetämään globaaliin Unstereotype Alliance -aloitteeseen, jossa pyritään rikkomaan stereotypioita mainonnassa ja tuotesisällöissä.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kannusti vierailullaan Suomessa huhtikuussa suomalaiset yritykset mukaan aloitteeseen.

“Stereotypiat kuvastavat syvälle juurtuneita mielikuvia feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Negatiiviset mielikuvat naisista ja tytöistä ovat suurimpia esteitä tasa-arvon toteutumiselle, ja meidän täytyy puuttua näihin mielikuviin kaikkialla”, toteaa Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Erityisesti hän toivoo suomalaista peliteollisuutta mukaan. Pelialan yrityksillä on iso vastuu siinä, millaisia toimijoita peleissä on. Onko nainen aktiivinen toimija vai objekti, ja onko peleissä ylipäätään naisia?

Kumppanuudet tärkeiden toimijoiden kanssa mahdollistavat stereotypioiden murtamisen tehokkaammin, ja aloite yhdistää niin talous-, teknologia- kuin luovien alojen johtajat. Unstereotype Alliance pyrkii mainonnan voimaa hyödyntäen muuttamaan mielikuvia naisista ja miehistä.

”Erityisesti mainosala on vaikuttava tekijä mielikuvien muuttamisessa. UN Women onkin innoissaan kumppanuudesta Unstereotype Alliancessa alan vaikutusvaltaisimpien yritysten kanssa”, iloitsee Mlambo-Ngcuka.

Tavoitteena on siirtää stereotypiat sivuun ja ihmisyys eturintamaan.

 

Kuva: UN Women / Ryan Brown