UN Womenin pääjohtaja toisti vaatimuksen välittömästä humanitaarisesta tulitauosta Egyptin vierailunsa aikana

Auta Gazan naisia ja heidän perheitään

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous vieraili Egyptin arabitasavallassa keskustellakseen Gazan vakavasta kriisistä. Vierailunsa aikana Bahous tunnusti Egyptin hallituksen, Egyptin Punaisen Puolikuun ja muiden humanitaaristen toimijoiden tärkeän työn Egyptissä ja korosti välittömän ja esteettömän humanitaarisen avun kiireellisyyttä, mukaan lukien polttoaineen toimittaminen.

Egyptissä ollessaan Bahous toisti vaatimukset välittömästä humanitaarisesta tulitauosta ja humanitaarisen avun saamisen varmistamisesta naisille ja tytöille Gazassa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous oli kahden päivän vierailulla Egyptin arabitasavallassa keskustelemassa Gazan vakavasta kriisistä.  

Vierailunsa aikana hän kiitti Egyptin hallitusta, Egyptin Punaista Puolikuuta ja muita humanitaarisia toimijoita Egyptissä tehdystä työstä Gazan humanitäärisen tilanteen parantamiseksi ja korosti edelleen välittömän sekä esteettömän avun Gazaan päästämisen tärkeyttä, mukaan lukien polttoaineen toimittaminen.

Yhdymme YK:n vetoomukseen välittömästä humanitaarisesta tulitauosta sekä kaikkien panttivankien vapauttamisesta, joista monet ovat naisia.

Bahous myös painotti, että “Kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus varmistaa Gazan asukkaiden, erityisesti naisten ja tyttöjen suojelu. Kiireellisin näistä velvollisuuksista on noudattaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2712 ja käynnistää välittömästi laajennettu humanitaarinen tauko ja  noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Yhdymme YK:n vetoomukseen välittömästä humanitaarisesta tulitauosta sekä kaikkien panttivankien vapauttamisesta, joista monet ovat naisia. Vaadimme rajoittamatonta humanitaarista pääsyä konfliktialueelle, siviilien ja infrastruktuurin suojelua sekä kaikista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslain rikkomuksista vastaavien vastuuseen saattamista.” 

Bahous korosti tämän lisäksi myös naisten ja tyttöjen erityistarpeita. Hän huomautti, että yli 11 000 Gazassa kuolleesta ihmisestä kaksi kolmasosaa on naisia ja lapsia, ja yli 1,5 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä ilman pääsyä kriittisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, mikä riistää näiltä naisilta heidän ihmisarvonsa. Ruoan, puhtaan veden, saniteettitilojen ja suojan puutteen lisäksi Gazan naiset huolehtivat  nyt niin lapsistaan kuin perheensä sairaista ja vanhuksista. Monet kantavat nyt perheensä selviytymisen taakan yksin. 

Kokouksissa Bahous korosti naisten ja tyttöjen sietämätöntä tilannetta ja vetosi, että heidän erityistarpeensa pitää pystyä huomioimaan avun saapuessa Gazaan. Hän myös tapasi Egyptissä kumppaneita ja kuuli heiltä heidän toimistaan kriisin torjumiseksi ja heidän huolistaan naisten hyvinvoinnin ja suojelun suhteen Gazassa. 

“Jopa nykyisen kriisin keskellä Gazan naiset osoittavat naisten johtajuuden voiman, toimiessaan keskeisessä asemassa yhteisöissään kaikkein kauhistuttavimmissa olosuhteissa. He työskentelevät ensiaputoimijoina ja vapaaehtoisina ja yrittävät pitää ihmiset turvassa. UN Women vakuuttaa, että tuki palestiinalaisille naisjärjestöille Gazassa jatkuu. Pitkäaikaiset suhteemme siellä ovat tärkeämpiä kuin koskaan”, Bahous toteaa. 

UN Womenin kuuden kuukauden toimintasuunnitelma tukee Gazan naistoimijoiden elintärkeän työn jatkuvuutta

Bahous ilmoitti välittömästä hätärahoituksesta naisten tukemiseksi Gazassa osana UN Womenin kuuden kuukauden Gaza -toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma tarjoaa elintärkeää apua naisille ja tytöille naisjärjestöjen ja humanitaaristen toimijoiden kautta, jatkuvaa tukea naisten johtamille ja naisten auttamiseen keskittyneille palestiinalaisille organisaatioille, sekä tukea laajemmalle humanitaariselle järjestelmälle, jotta naisten tarpeiden priorisointi pystytään varmistamaan.

Vierailunsa aikana pääjohtaja ilmoitti myös, että UN Women on aloittanut kumppanuuden Maailman ruokaohjelman kanssa Palestiinassa. Kumppanuuden kautta tarjotaan ruoka- ja käteisapua 14 000 naiselle Gazassa. Tämä vastaa kolmannesta kaikista naisjohtoisista kotitalouksista ja näin tarjoaa kiireellistä tukea lähes 74 000 ihmiselle. 

Tämän lisäksi UN Women tukee Egyptin Punaista Puolikuuta sellaisten elintärkeiden tavaroiden jakamisessa, jotka Gazan naiset ovat itse määritelleet tärkeimmäksi prioriteetiksi, mukaan lukien tarvikkeita tulevaa talvea varten.  

YK:n ja sen kumppanien kiireellinen vetoomus miehitetyn Palestiinan alueen puolesta on tunnistanut, että Gazan kaistalla on 2,2 miljoonaa asukasta jotka tarvitsevat nyt apua. 

Egyptin vierailunsa aikana Bahous myös tapasi hallituksen viranomaisia, mukaan lukien ulkoministerin, Arabiliiton pääsihteerin, Kansallisen Naisten Neuvoston puheenjohtajan ja Egyptin Punaisen Puolikuun toimitusjohtajan.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote luettavissa täällä.

Arabiankielinen versio luettavissa täällä.

Artikkelikuva: UNICEF/Eyad El Baba