UN Womenin lausunto naisten oikeuksista Iranissa

Levottomuudet ovat lisääntyneet Iranissa viime päivien aikana, ja noin 80 kaupungissa on järjestetty protesteja ja mielenosoituksia Mahsa Aminin traagisen kuoleman seurauksena.  Viranomaiset pidättivät hänet Teheranissa 13. syyskuuta, ja hän kuoli pidätettynä kolme päivää myöhemmin.

UN Women tukee iranilaisten naisten oikeutettuja vaatimuksia protestoida epäoikeudenmukaisuutta ilman kostotoimia sekä heidän oikeuttaan ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen, myös pukeutumiseen liittyvissä valinnoissa. UN Women tukee heitä myös heidän pyrkimyksissään vaatia vastuun kantoa sekä heidän pyrkimyksissään turvata heidän Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa määritellyt perustavanlaatuiset ihmisoikeutensa.

Kehotamme asianomaisia viranomaisia tukemaan ja mahdollistamaan heidän täysimääräisten ihmisoikeuksiensa ilmaisemisen turvallisessa ympäristössä ilman väkivallan, syytteeseenpanon tai vainon pelkoa. Yhdymme YK:n ihmisoikeusvaltuutetun huomautuksiin, joiden mukaan kaikille mielivaltaisesti pidätetyille naisille on taattava oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vapauttamiseen, sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisasiantuntijoiden huomautuksiin, joissa Iranin viranomaisia kehotetaan järjestämään riippumaton, puolueeton ja pikainen tutkinta Aminin kuolemasta, julkistamaan tutkinnan tulokset ja saattamaan kaikki syylliset vastuuseen.

Esitämme jälleen surunvalittelumme Mahsa Aminin perheelle. Puolustamme edelleen vakaasti naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikkialla maailmassa.


 

Mahsa Aminin oikea nimi oli Jina Amini/Zhina Amini. Hän oli kurdi, ja käytti nimeä Mahsa Amini, sillä kurdinkieliset nimet ovat Iranissa kiellettyjä.

 

Voit lukea lausunnon englanniksi täällä