UN Women tuo tasa-arvon humanitaarisen avun keskiöön

Tänä päivänä kriiseistä on tullut arkipäivää: 128 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa ja 65 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kriisit vaikuttavat eri tavoin miehiin ja naisiin, tyttöihin ja poikiin. Epätasa-arvo näkyy kriiseissä muun muassa koulutuksen ja terveyspalveluiden epätasaisena saatavuutena, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen ja muun sukupuolittuneen väkivallan lisääntymisenä sekä naisten taloudellisten mahdollisuuksien heikkenemisenä. Kriisin iskiessä, humanitaarinen apu ei ole aina ottanut näitä eri vaikutuksia huomioon. Ilman erityistä ohjausta, menetelmiä ja taitoa, humanitaarinen apu uhkaa olla sukupuolisokeaa.

UN Women on sitoutunut tuomaan sukupuolten tasa-arvon humanitaarisen avun keskiöön. Tasa-arvo ja naisten osallistuminen päätöksentekoon ovat ehdottoman tärkeitä, jotta kaikkien ihmisten tarpeet otetaan huomioon. UN Women on yhteistyössä kumppaneidensa kanssa lanseerannutGender Handbook for Humanitarian Actionopaskirjan, joka tarjoaa tietoa etulinjan humanitaarisen avun työntekijöille, miten ottaa tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen voimaantumisen huomioon koko humanitaarisen avun syklin ajan.

The Gender Handbook for Humanitarian Action -opas lanseerattiin huhtikuussa Genevessä. Kuva: UN Women/Maiken Thonke

Gender Handbook on kolmen vuoden yhteistyön ja konsultaatioiden tulos ja sitä tullaan täydentämään neljällä eri kielellä (englanti, arabia, ranska ja espanja) toimivalla nettiversiolla lähikuukausina. Virtuaalinen oppimisympäristö tulee sisältämään muun muassa nettikurssin ja tehtäviä. Opas on tärkeä parannettaessa humanitaarisen avun läpinäkyvyyttä ja työntekijöiden rooleja ja vastuita kaikilla tasoilla. Opas on ladattavissa täällä (englanniksi).

Tutustu, miten UN Women tuo tasa-arvonäkökulman humanitaariseen työhön Cox Bazarin pakolaisleirillä Bangladeshissa:

Pakolaisleireillä rohingya-naiset pääsevät uuden elämän alkuun

Astu sisään pakolaisleirin naistenkeskukseen Bangladeshissa

Monsuuni uhkaa: “Pysyyhän kotini pystyssä?”

 

Artikkelikuva: UN Women / Allison Joyce – Cox Bazarin pakolaisleiri Bangladeshissa