Suomen UN Womenin syyskokous 23. marraskuuta

KUTSU SUOMEN UN WOMEN RY:N SYYSKOKOUKSEEN  

Suomen UN Women ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 23. marraskuuta klo 14. Kokouspaikka on Töölön kirjaston Mika Waltari -sali, Topeliuksenkatu 6, Helsinki. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi. Lisäksi kokouksessa valitaan tilintarkastaja sekä hallitukseen uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

Pyydämme ilmoittautumiset syyskokoukseen 20. marraskuuta mennessä sähköpostilla toimisto@unwomen.fi tai p. 050 466 3953. Jäsenten ja jäsenjärjestöjen mahdolliset esitykset hallituksen henkilövalintoihin liittyen pyydetään ilmoittamaan myös etukäteen yhdistykselle.

KALLELSE TILL FINLANDS UN WOMEN RF:S HÖSTMÖTE 

Medlemmarna av Finlands UN Women rf kallas till stadgeenligt höstmöte lördagen den 23 november kl. 14.00 på Tölö Biblioteks Mika Waltari sal, Topeliusgatan 6, Helsingfors. Registrering och granskning av fullmakter börjar kl. 13.30.

På mötet behandlas stadfästelse av verksamhetsplanen, budgetpropositionen och medlemsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret. På mötet väljs vidare revisor och nya styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

Anmälningar till höstmötet önskas senast den 15 november via e-post till toimisto@unwomen.fi eller telefon 050 466 3953. Eventuella förslag från medlemmar och medlemsorganisationer om nya styrelsemedlemmar önskas också på förhand.

Kuva/Bild: UN Women/Ryan Brown