Naisten puolella – UN Womenin tuella kohti tasa-arvoisempaa maailmaa

UN Womenin vuosiraportti on ilmestynyt. Tervetuloa tutustumaan, miten UN Women muutti maailmaa tasa-arvoisemmaksi 90 maassa!

Naiset kohtaavat ympäri maailmaa edelleen haasteita. Epätasa-arvo, köyhyys, seksuaalinen häirintä ja syrjintä ovat juurtuneet elämän eri osa-alueille. Kestävän kehityksen tavoitteita ei tulla saavuttamaan, mikäli naisten oikeudet eivät parane. Muutos on kuitenkin mahdollinen. UN Women työskentelee väsymättä tasa-arvoisemman maailman puolesta, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Lue koosteemme UN Womenin viime vuoden toiminnan tuloksista!

”Vuonna 2017 näimme ennennäkemättömän liikkeen naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Ympäri maailmaa väsymättömät aktivistit ovat olleet tämän liikkeen keskiössä – naiset ympäri maailman ovat puhuneet yhdellä äänellä”, toteaa UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Nguca.

UN Women on muuttanut maailmaa jokaisella prioriteettialueellaan: vahvistanut naisten osallistumista politiikkaan, tukenut naisten taloudellista voimaantumista, puolustanut naisten oikeutta elää ilman väkivaltaa ja auttanut naisia ja tyttöjä humanitaaristen kriisien keskellä sekä vahvistanut naisten osallistumista rauhanprosesseihin. Samalla UN Women on koordinoinut YK-järjestelmän tasa-arvoa ja on luonut ympäri maailmaa uusia kumppanuuksia tasa-arvoisemman maailman puolesta. Esimerkiksi Unstereotype Alliance -kampanjaan on lähtenyt mukaan suuryrityksiä Facebookista Googleen purkamaan sukupuolistereotypioita mainonnassa ja tuotesisällöissä. HeForShe-lähettiläät ympäri maailmaa muistuttavat, että tasa-arvotyö kuuluu myös miehille.

Tutustu alla tarkemmin tuloksiin ja tule mukaan naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajaksi, jotta saavutamme yhtä upeat ja vielä upeammat tulokset myös ensi vuonna! Suurkiitos myös olemassa oleville tukijoillemme – ilman teitä tämä ei olisi mahdollista!

PÄÄTTÄJIEN PÖYTIIN

Naiset ympäri maailmaa ovat osoittaneet johtajina ja aktivisteina kykynsä muuttaa maailmaa reilummaksi ja osallistavammaksi. Valta ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaikka päätökset koskevat kaikkia – niin naisia kuin miehiä. Naiset eivät ole jääneet odottamaan kutsua päättäjien pöytiin. Maailmanlaajuisesti UN Women on kouluttanut lukuisia naispoliitikkoja, vaalivirkailijoita, äänestäjiä, lakien säätäjiä ja aktivisteja naisten oikeudesta tulla kuulluksi ja päättäjäksi. Tutustu Sandran tarinaan, ja miten Guatemalassa UN Women tuki naisten poliittista osallistumista.

“Kun minut valittiin perinneneuvostoon, osa miesjäsenistä vastusti valintaani. Kuitenkin alueeni päälliköt olivat eri mieltä ja tukivat minua. He olivat käyneet UN Womenin koulutuksen. He näkivät, että minun roolini riitojen ratkaisussa yhteisössäni on tärkeä.”
– Lyop Chong, Nigeria  Lue Lyopin koko tositarina!

 

 

 

27 lakia uudistettiin 17 maassa

Lähes 7000 naisjohtajaa, ehdokasta ja valittua päättäjää koulutettiin 32 maassa

58 maassa vaikutettiin naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi

 

TALOUDELLISTA ITSENÄISYYTTÄ

Kun naiset menestyvät taloudellisesti, paranee taloudellinen tilanne laajemminkin. Silti edelleen naiset saavat vähemmän palkkaa samasta työstä kuin miehet, työskentelevät turvattomissa olosuhteissa eivätkä saa esimerkiksi omistaa maata. Näiden kuilujen kurominen umpeen on elintärkeää. UN Women tukee naisten taloudellista voimaannuttamista pienistä kylistä suuriin kaupunkeihin, maataloudesta teknologiateollisuuteen. Ilmastokestävät ratkaisut ovat UN Womenin toiminnassa keskiössä. Tutustu miten aurinkosähkö tuo valoa ja toimeentuloa Guatemalassa ja miten ilmastoälykäs maatalous parantaa Malin naisten toimeentuloa.

“Nyt osa maista on mieheni ja osa minun nimissäni. Se tarkoittaa minulle taloudellista itsenäisyyttä.” – Cielo Gomez, Kolumbia.

Lue Cielon koko tositarina!

 

 

 

 

41 maassa vaikutettiin talouspolitiikkaan ja köyhyyden vähentämiseen tähtääviin strategioihin

57 maassa tarjottiin naisille taloudellisia palveluita, muun muassa sosiaalista apua ja työllistämispalveluita

 

IRTI VÄKIVALLASTA JA HÄIRINNÄSTÄ

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkeminen on kaikkien vastuulla. Yhä useammat ihmiset ovat lähteneet tähän työhön mukaan. UN Women työskentelee lainsäätäjien kanssa paremman lainsäädännön puolesta, yritysten kanssa turvallisten ja seksuaalisesta häirinnästä vapaiden työpaikkojen puolesta ja tilastotieteilijöiden kanssa, jotta naisiin kohdistuva väkivalta ei ole enää näkymätön rikos. UN Womenin Safer Cities -aloite tekee kaupungeista turvallisempia naisille 31 eri kaupungissa ympäri maailmaa. Kaikilla on oikeus elää ilman väkivaltaa. Tutustu, miten Jordaniassa väkivaltaa kokeneet naiset saavat tukea ja miten sodanjälkeisessä Liberiassa on koulutettu syyttäjiä sukupuolistuneesta väkivallasta.

”Asiat ovat muuttuneet paljon. Kampanjan myötä jokainen työpaikallamme tietää, ettei seksuaalista häirintää hyväksytä ja että häirintätapaukset otetaan vakavasti. Voin nyt pitää taukoja ilman pelkoa häirinnästä. Tunnen oloni turvalliseksi ja onnelliseksi.” – Yoeurn Reaksa, Kambodza
Lue koko Yoeurnin tositarina!

 

 

 

 

52 maata on vahvistanut vuodesta 2014 lainsäädäntöään naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi

UN Womenin hallinnoimalla naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella rahastolla (UN Trust Fund to End Violence Against Women and Girls)

oli 120 projektia väkivallan kitkemiseksi 80 maassa tavoittaen 6,3 miljoonaa ihmistä

 

UUDEN ELÄMÄN ALKUUN KRIISIEN JÄLKEEN

Kriisit vaikuttavat eri tavoin naisiin ja miehiin. Vaikka naiset ovat ratkaisevassa roolissa sotien ja luonnonkatastrofien jälkeisessä jälleenrakennuksessa, ei tätä tunnisteta kriisinratkaisuissa. UN Women tukee naisten osallistumista rauhanneuvotteluihin, humanitaarisen avun järjestämiseen ja luonnonkatastrofeihin varautumiseen. Humanitaarisessa avussa UN Women tuo naisten äänen ja tarpeet kuuluviin sekä räätälöi naisille suunnattuja palveluita. Tutustu, miten rohingya-naiset pääsevät uuden elämän alkuun pakolaisleirillä ja miten Bangladeshin naiset ovat valmiita luonnonkatastrofin iskiessä.

”Tuntuu hyvältä olla naistenkeskuksessa – tavata muita naisia ja oppia uusia taitoja. Jos saan ompelukoneen, voin alkaa hankkia tienestejä perheelleni. Sitten voisin hankkia ruokaa tyttärelleni ja kouluttaa häntä. Haluan hänen tulevaisuudestaan paremman.” – rohingya-pakolainen Minara Begum, Bangladesh.

Lue koko Minaran tositarina!

 

 

 

31 maassa avustettiin 121 000 naista ja tyttöä kriiseissä

18 maassa rakennettiin 59 turvallista tilaa ja 67 monitoimintakeskusta osana humanitaarista apua