Naisjohtajat vaativat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

”Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan naisiin eri tavalla kuin miehiin, joten tämä tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa, mutta myös toimeenpanossa”, sanoo presidentti Tarja Halonen.

Halonen osallistui YK:n pääsihteerin ilmastokokouksen alla UN Womenin ja Mary Robinson Foundationin koolle kutsumaan naisjohtajien tapahtumaan, jossa korostettiin kunnianhimoisten ilmastotoimien tärkeyttä ja ilmastonmuutoksen sukupuolivaikutusten huomioimista päätöksenteossa.

Naisten ilmastotapahtumassa korostuivat Halosen mukaan perustarpeet: vesi, ruoka ja maankäyttö – ja miten voitaisiin päästä parempiin tuloksiin, jos naisten osallistumista vahvistetaan.

Tätä korostaa myös UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

”Naiset ja tytöt ovat ilmastonmuutoksen eturintamassa. Ympäri maailman naiset ja tytöt löytävät päivästä toiseen ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Tämä tapahtuma mahdollistaa heidän äänensä kuulumisen”, Mlambo-Ngcuka kuvaili.

”Maailman kylänvanhimpien” the Elders-ryhmään kuuluva Irlannin entinen presidentti Mary Robinson kuvaili ilmastonmuutosta 2000-luvun suurimmaksi ihmisoikeushaasteeksi.

”Meidän on taattava, että kun suunnittelemme ilmastonmuutostoimenpiteitä, ne ovat reiluja ja huomioivat kaikkein haavoittuvimpien ihmisten tarpeet. Tehdäksemme niin meidän pitää saada mukaan ihmiset, joihin ilmastonmuutos eniten vaikuttaa, meidän pitää kunnioittaa oikeutta osallistua päätöksentekoprosessiin.”

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin, mutta köyhät ja syrjäytetyt, usein naiset ja tytöt, kantavat suurimmat seuraukset. Esimerkiksi äkillisissä luonnononnettomuuksissa naisten mahdollisuus pelastautua on huonompi, koska naiset eivät usein saa poistua kotoaan ilman miesseuralaista ja koska heidän oletetaan huolehtivat myös lasten ja vanhusten turvallisuudesta ennen omaansa.

Naisviljelijät puolestaan kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista, koska hei eivät syrjinnän vuoksi pysty yhtä hyvin kuin miehet hyödyntämään luonnonvaroja ja käytettävissä olevia tietoja ja palveluja viljelyn sopeuttamiseksi uusiin olosuhteisiin.

Kuitenkin naiset toimivat myös suunnannäyttäjinä hiilineutraaliin ja kestävään tulevaisuuteen. Erityisesti ruohonjuuritason liikkeissä naisten rooli on keskeinen, kun etsitään ratkaisuja ilmastokriisiin ja kehitetään energiatehokasta teknologiaa. Naiset ovat avainasemassa esimerkiksi kierrätyksessä ja tehokkaassa jätehuollossa, pienen mittakaavan keinokasteluhankkeissa ja ilmastotietoisuuden levittämisessä yhteisöissään.

UN Womenin ilmastotapahtumaan osallistui ruohonjuuritason naisjohtajia, alkuperäiskansojen ja nuorten naisten edustajia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjen johtoa, liike-elämän edustajia ja entisiä valtionjohtajia 54 maasta – Halosen ja Robinsonin lisäksi mm. Malawin entinen presidentti ja Australian, Norjan, Uuden-Seelannin ja Senegalin entiset pääministerit, jotka tänään toimivat aktiivisesti kansainvälisillä foorumeilla. Tapahtuman pääpuhujana oli Chilen presidentti Michelle Bachelet, joka toimi myös UN Womenin ensimmäisenä pääjohtajana vuoteen 2013 asti.

Pääjohtaja Mlambo-Ngcuka ja muita kokousedustajia osallistui myös New Yorkissa pidettyyn historialliseen ilmastomarssiin, jossa satojen tuhansien osallistujien voimin vaadittiin nopeita päästöleikkauksia.