Näin UN Women tukee Syyrian naispakolaisia

Yli puolet Syyrian väestöstä on joutunut jättämään kotinsa vuosia jatkuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ulkomaille on paennut yli neljä miljoonaa syyrialaista. Heistä valtaosa (95 %) elää naapurimaissa ja lähialueilla.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Syyrian pakolaisista kolme neljäsosaa on naisia ja lapsia. Jordaniaan paenneista naisista valtaosa elää köyhyysrajan alapuolella. Moni joutuu elättämään perheensä yksin, sillä aviomiehet ja muut miespuoliset perheenjäsenet ovat kuolleet tai vammautuneet.

Pakolaisleireillä naiset ja tytöt altistuvat jatkuvasti myös seksuaaliselle väkivallalle. Köyhyys ja huono turvallisuustilanne lisää tyttöjen joutumista lapsiavioliittoon, kun ahdingossa olevat pakolaisperheet pyrkivät naittamaan tyttärensä taloudellisista ja turvallisuussyistä.

Toiminta pakolaisleirillä laajenee

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on toiminut Syyrian pakolaiskriisiin vastaamiseksi vuodesta 2012 lähtien, jolloin avattiin ensimmäinen naisten ja tyttöjen turva-alue Zaatarin pakolaisleirille Jordaniaan.

Toiminta on laajentunut asteittain kattamaan kokonaisvaltaisen tuen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille.

Zaatarin pakolaisleirillä UN Women tarjoaa naisille toimeentulomahdollisuuksia pyörittämällä leirin suurinta naisille suunnattua cash for work -ohjelmaa. Naisten työllistäminen on tärkeää, sillä heidän on miehiä vaikeampi päästä kiinni opiskelu-, työ- ja toimeentulomahdollisuuksiin. Muissa vastaavissa ohjelmissa alle viidesosa työmahdollisuuksista on annettu naisille.

Naisille tarjotaan Zaatarissa myös lukutaitokursseja ja tietotekniikan opetusta. Pakolaisleirillä toimii kolme naisten ja tyttöjen turva-aluetta, joita UN Women ylläpitää. Lapsiavioliittoihin, perheväkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan puututaan ohjaamalla naisia ja tyttöjä palvelujen piiriin.

Turva-alueilla on järjestetty myös lasten päivähoito naisille, jotka osallistuvat työ- ja koulutusohjelmiin.

Yhdessä Jordanian naisliiton kanssa UN Women pyörittää neljää turvatilaa myös muissa pakolaisia vastaanottavissa yhteisöissä Mafraqissa, Ramthassa, Irbidissä ja Zarqassa. Nämä tilat tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluja seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan kohteeksi joutuneille naisille ja ennaltaehkäisevää apua riskiryhmille. Ammaniin on perustettu lisäksi turvatalo.

UN Women on avaamassa uuden koulutustilan. Oppimisen jano on niin suuri, että naiset käyvät jo tunneilla, vaikka tilasta puuttuvat tuolit ja pöydät.
UN Women on avaamassa uuden koulutustilan. Oppimisen jano on niin suuri, että naiset käyvät jo tunneilla, vaikka tilasta puuttuvat tuolit ja pöydät.

Vastaanottajayhteisöt tarvitsevat myös tukea

Pakolaisia vastaanottavilla mailla on vaikeuksia turvata työllisyys ja peruspalvelut myös omille kansalaisilleen. Siksi pakolaisten maahantulo aiheuttaa yhteiskunnallisia jännitteitä, joihin myös UN Women osaltaan pyrkii vastaamaan.

UN Women tarjoaa jordanialaisille naisille työllistymismahdollisuuksia yhteiskunnallisten yritysten kautta ja laajentamalla naisten osallistumista talouselämään. Tämä auttaa osaltaan lieventämään pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen painetta.

Luottamusta pakolaisten ja paikallisten asukkaiden välille rakennetaan myös urheilun keinoin. Yhteistyössä Asian Football Development Programme -järjestön kanssa tehtävässä työssä syyrialaispakolaiset ja jordanialaiset oppivat tuntemaan toisensa ja luottamaan toisinsa.

Suomi on rahoittanut UN Womenin työtä Syyrian pakolaiskriisiin vastaamiseksi alusta lähtien.