#MDGmomentum: 500 päivää aikaa vuosituhattavoitteiden takarajaan

Maanantaina 18.8. alkaa tärkeä loppukiri ja kampanja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen takarajaan on enää 500 päivää aikaa.

Vuonna 2000 hyväksyttyjen tavoitteiden tarkoituksena on äärimmäisen nälän ja köyhyyden puolittaminen, tasa-arvon edistäminen ja kestävän kehityksen turvaaminen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Saavutetuista edistysaskeleista huolimatta monien tavoitteiden toteutuminen on vielä kaukana. Naisten aseman parantaminen on kaikkein tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja nälkää sekä edistää perheiden, yhteisöjen ja kokonaisten kansakuntien hyvinvointia. Kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttaminen edellyttää tuntuvaa parannusta naisten oikeuksissa ja mahdollisuuksissa.

Tule mukaan toimimaan: MDG500-kampanjan sivut


mdg_unw

Vuosituhattavoitteet – missä mennään?

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

 • Äärimmäinen köyhyys on puolitettu, mutta naiset elävät yhä miehiä todennäköisemmin köyhyydessä.
 • Naiset ovat tehokkain ratkaisu nälän voittamiseksi: esimerkiksi naisviljelijät voisivat nostaa 150 miljoonaa ihmistä nälästä, jos naisten ja miesten tasa-arvo toteutuisi maataloudessa.

2. Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille

 • Koulua käymättömien lasten osuus on melkein puolittunut, mutta 57 miljoonaa lasta ei vieläkään pääse kouluun.
 • Nykyvauhdilla kestää vuoteen 2086 asti, ennen kuin Afrikan köyhimmät tytöt voivat suorittaa peruskoulun.

3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

 • Yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Liian monen tytön koulutie kuitenkin katkeaa lapsiavioliittoon, raskauteen, väkivallan pelkoon tai esimerkiksi saniteettitilojen puutteeseen.
 • Enemmistö maailman naisista on yhä palkkatyön ulkopuolella. Kun naiset saavuttavat taloudellisen itsenäisyyden, he pystyvät paremmin tekemään päätöksiä myös ihmisarvostaan, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan.
 • Melkein 80 prosenttia kansanedustajista on miehiä. Kun naiset saavat tasa-arvoisen mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä miesten kanssa, nousevat naisten, lasten ja vanhusten tarpeet politiikan asialistalle.

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen

 • Joka päivä arviolta 19 000 alle viisivuotiasta lasta kuolee, suurin osa ensimmäisen elinkuukautensa aikana. Lapsikuolleisuus on melkein puolittunut, mutta edelleen lapset kuolevat tauteihin, jotka voidaan ehkäistä, jos tahtoa löytyy.
 • Koulutettujen naisten lapsilla on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet elää yli viisivuotiaiksi. Jo se, että äiti on suorittanut peruskoulun, puolittaa lasten kuolleisuusriskin. Äidin jokainen lisävuosi koulun penkillä vähentää lapsikuolleisuutta 10 prosentilla.

5. Odottavien äitien terveydentilan parantaminen

 • Vaikka äitiyskuolleisuuden määrä on kehitysmaissa vähentynyt, on se edelleen 15-kertainen kehittyneisiin maihin verrattuna.
 • Odottavien äitien terveys paranee, kun heillä on mahdollisuus synnyttää ammattitaitoisen henkilön läsnä ollessa, ja kun saatavilla on laadukkaita lääkkeitä ja tarvikkeita. Yhtä tärkeää on naisten oikeuksien parantaminen, heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja valintojensa kunnioittaminen.

6. Hiv/aidsin ja muiden tautien vastainen taistelu

 • Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa nuoren naisen todennäköisyys saada hiv-tartunta on kahdeksankertainen nuoreen mieheen verrattuna. Hiv-epidemian naisistuminen on selkeä osoitus siitä, että sukupuolten epätasa-arvo on yhteydessä hiv-tartuntojen yleisyyteen.
 • Naisten on usein vaikea neuvotella seksistä tai kondomin käytöstä väkivallan uhan vuoksi. Naisistuneen hiv-epidemian nujertamiseksi on puututtava seksuaaliseen ja muuhun naisiin kohdistuvaan väkivaltaan
 • Hiv-tartuntojen vastaisessa taistelussa tarvitaan sukupuolesta, avioasemasta, ammatista, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvan syrjinnän nollatoleranssia. Leimatuksi tulemisen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen joutumisen pelko ei saa estää ehkäisyn käyttöä tai hoitoon pääsyä

7. Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen

 • Hiilidioksidipäästöjen kasvu jatkuu. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole sukupuolineutraaleja. Kuivuus ja muut äärimmäiset sääilmiöt vaikeuttavat viljelyä ja pidentävät vedenhakumatkoja – töitä, joista vastaavat usein naiset.
 • Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut. Naisten osallistuminen vettä koskevaan päätöksentekoon edesauttaa sitä, että kaikki pääsevät puhtaan veden piiriin
 • Joka kolmannella maapallon asukkaalla ei ole kunnollista vessaa. Sanitaation puute paitsi levittää tauteja, myös altistaa naiset seksuaaliselle väkivallalle, koska he eivät voi käydä vessassa kotonaan. Turvallisten vessojen puute kouluissa on keskeinen syy myös tyttöjen koulunkäynnin loppumiselle.

8. Luoda globaali kumppanuus kehitykselle

 • Vain viisi maata on yltänyt tavoitteeseen käyttää vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysapuun.
 • Lisäpanostusta tarvitaan erityisesti naisten aseman parantamiseen. Suomi on näyttänyt esimerkkiä kaksinkertaistamalla tukensa UN Womenille.
 • Veronkierron lopettamisella voidaan estää  pääomia valumasta kehitysmaista veroparatiiseihin ja saada resursseja maiden omien sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen kehittämiseen. Näin voidaan edistää lasten ja odottavien äitien terveyttä, tyttöjen koulutusta ja muita vuosituhattavoitteita.

Tosielämän supersankarit

Naiset tekevät joka päivä sankariteoillaan vuosituhattavoitteista totta. Tutustu tosielämän supersankareihin ja tee oma sankaritekosi tukemalla naisia.

Lue tositarinat: Tosielämän supersankarit